Esmaül Hüsna Zikir Sayıları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Teâlâ'nın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının sıfatlarını bildirmektedir. Kişiler bu isimlerle duaya sarıldıklarında kudret sahibi dualarını karşılıksız bırakmaz. Aynı zamanda Esma zikri insanlara manevi bir huzur verdiği gibi manevi mertebesini de yükseltir. Her Esma'nın bir okuma zamanı ve zikir sayısı bulunmaktadır.

Allah: Yardım dileme medet ummayı ifade eder. Sabah ve ikindi sonrası okunmalıdır. Günlük zikir sayısı 1000'dir.

Er-Rahman: Dünya ve ahiret hayatında Allah'a yakın ve onun sevdiği kullardan olmak için okunur. Sabah ve ikindi vakitlerinde okunabilir. Günlük zikir sayısı 298'dir. Ayrıca farz namazlarından sonra 100 adet çekilirse Allah'ın rızası kazanıldığı gibi nimetler sunulur.

Er-Rahim: Maddi ve manevi rızkın artması için okunur. Günlük zikir sayısı 258'dir. Vakit namazlarının ardına 269 kere okuyan kişinin ahlakı düzelir ve hastalıkları şifa bulur.

El-Melik: Maddi ve manevi yönden güçlü olmak için okunur. Bu esmayı zikreden kişi fakirlikten kurtulur. Günlük zikir sayısı 100'dür. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Kuddüs: Kalp temizliği ve günahlardan arınmak için okunan bu esma günlük 170 defa okunmalıdır.

Es-Selam: Korkulardan emin olmak için okunur. Sabah ve ikindide okunur. Günlük zikir sayısı 131'dir.

El-Mümin: Kötü hastalıklardan emin olmak için okunur. Sabah ve ikindi sonrası okunan bu esma günlük 136 kere çekilmelidir.

El-Müheymin: İnsanların kötü düşüncelerini sezmek ve korunmak için okunur. Günlük zikir sayısı 145'tir sabah ve ikindi sonrası okunur.

El-Aziz: İşinin ve isteklerinin geri çevrilmemesi, insanların sevgi duyması ve düşmana karşı galip gelmek için okunur. Günlük zikir sayısı 94'tür. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Cebbar: İstek ve arzuların kabulü için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 206 defa çekilir.

El-Mütekebbir: Refah ve izzet için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 662 defa tesbih edilir.

El-Halık: Çözülmesi zor olan bir işin çözülmesi, işlerde sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmak için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 731 defa zikredilir.

El- Bari': İşte başarıya ermek için okunur. Günlük zikir sayısı 213'tür. Bu esmanın zikredilme vakti sabah ve ikindidir.

El-Musavvir: İstek ve arzuda maksada erişmek için okunur. 336 defa sabah ve ikindiden sonra tesbih edilir.

El-Ğaffar: Günahların affı ve dünya malında rızık ve bereket için okunur. Günlük zikir sayısı 1281'dir. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Kahhar: Kalbi dünya sevgisinden temizlemek, nefse yenik düşmemek ve zalimlerin kahrolması için okunur. Bu esmanın günlük zikir sayısı 306'dır. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Vehhab: Zekâ ve anlama güçlüğü yaşayanlar için yazılıp okunursa faydası olur. Borçsuz bir hayat için okunur. Günde 14 kez sabah ve ikindi sonrasında okunabilir.

Er-Rezzak: Günlük zikir sayısı 308'dir. Bol rızıklı bir ömür için okunur. Sabah ve ikindiden sonra okunmalıdır.

El-Fettah: Darlık ve sıkıntıdan kurtulmak, maddi manevi hayır için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 489 kere okunmalıdır.

El-Alim: İlim yolunda zenginlik için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 150 defa okunmalıdır.

El-Kabid: Zulümden kurtulmak için günde 903 defa sabah ve ikindiden sonraki vakitte okunur.

El-Basit: Mal ve paranın bereketi için ve işlerin büyümesi için günde 72 kez sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Hafid: Herhangi bir muradının yerine gelmesi için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 1481 defa okunur.

Er-Rafi: Rızkın ve derecenin artması, işinde yükselmek ve fakirlikten kurtulmak için okunur. Sabah ve ikindi sonra 351 defa zikredilir.

El-Muizz: Korkudan emin olmak ve fakirlikten kurtulmak için günde 117 defa okunur.

El-Muzill: Düşman ve zalimin şerrinden emin olmak ve zalimin helakı için günde 770 defa zikredilir. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

Es-Semi: Her türlü duanın kabulü için okunur. Günlük 180 defa sabah ve ikindiden sonra okunmalıdır.

El-Basir: İç temizliği için okunur. Günlük zikir sayısı 302'dir. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

El-Hakem: Anlama ve kavrama gücünün artması ve haklı bir davayı kazanmak için okunur. Günlük zikir sayısı 68'dir. Sabah ve ikindi sonrası okunur.

El-Adl: Adaletli olmak için günlük 104 defa zikredilir.

El-Latif: Her işte başarılı olmak ve huzura kavuşmak için günlük 129 defa okunur. Sabah ve ikindiden sonra zikredilmelidir.

El-Habir: Hafıza ve idrakin genişlemesi için okunan bu esma günlük 812 defa okunmalıdır. Bu esmanın okunma vakti sabah ve ikindi sonrasıdır.

El-Halim: Ahlak ve huy güzelliği için okunur. Bu esma sabahları okunmalıdır. Günlük zikir sayısı 88'dir.

El-Azim: İnsanlar arasında itibarlı olmak ve isteklerine kavuşmak için okunur. Günlük zikir sayısı 1020'dir. Sabah ve ikindi sonrası okunur.

El-Ğafur: Kötü ahlaktan kurtulmak ve günahların affı için okunur. Günlük zikir sayısı 1286'dır. Sabah ve ikindiden sonra okunur.

Eş-Şekur: Bol rızık ve talihin açılması için okunur. Bu esma sabahları 526 defa zikredilmelidir.

El-Aliyy: Kötü huylardan kurtulmak için günlük 110 defa çekilmelidir. Sabahları okunmalıdır.

El-Kebir: İlmin ve bilginin artması için sabah vaktinde 232 defa zikredilmelidir.

El-Hafiyzu: Zalimin helakı için okunur. Sabah vaktinde 998 defa zikredilmelidir.

El-Mukit: Bol rızık ve fenalıklardan kurtulmak için okunur. Sabah vaktinde 550 defa zikredilir.

El-Hasib: Duaların kabulü, rızkın çoğalması ve kötülüklerden korunmak için sabahları 80 defa okunmalıdır.

El-Celil: Zalimin zulmünden korunmak için sabahları 5329 defa okunmalıdır.

El-Kerim: Bol rızık ve işlerde kolaylık için okunur. Sabah vaktinde 270 defa zikredilmelidir.

Er-Rakib: afetlerde muhafaza olmak için okunur. Günlük zikir sayısı 312'dir. Okuma vakti sabahtır.

El-Mücib: İnsanlar tarafından sevgiye nail olmak ve duaların kabulü için okunur. Günlük zikir sayısı 3025'tir. Okunma vakti sabahtır.

El-Vasiu: Ömrün uzun olması ve bol rızık için okunur. Sabahları 137 defa zikredilmelidir.

El-Hakim: Hikmet ve ilim sahibi olabilmek için günlük 6084 defa sabah vaktinde zikredilir.

El-Vedud: Borçtan kurtulmak ve karı koca arasında muhabbet için okunur. Bu esmayı okuyan kişi etrafına sevimli görünür. Sabah vaktinde 400 defa zikredilmelidir.

El-Mecid: Rızık bolluğu, izzet ve şerefin artması için 3249 defa sabah vaktinde okunmalıdır.

El-Ba'is: İftiradan, düşmanın şerrinden korunmak için okunur. Günlük zikir sayısı 573'tür. Zikir vakti sabahtır.

Eş-Şehid: Şehidlik mertebesine ermek ve insanlar içinde heybetli görünmek için okunur. Sabah vaktinde 319 defa zikredilmelidir.

El-Hakk: Fakirlikten kurtulmak için okunur. Okuma vakti sabah, günlük zikir sayısı 108'dir.

El-Vekil: Allah'tan her türlü yardım için okunur. Sabah vaktinde 66 defa zikredilmelidir.

El-Kaviyy: Vücudun güçlü olması için okunur. Günlük zikir sayısı 116, okuma vakti sabahtır.

El-Metin: Hırs, kötü ahlak ve zulümden kurtulmak için günlük 500 defa sabah vaktinde okunmalıdır.

El-Veliyy: Her işte Allah'ın yardımı ve hesap gününde hesabın kolay görülmesi için günde 2116 defa sabah vaktinde zikredilmelidir.

El-Hamid: Kazancın artması ve zor işlerin kolaylaşması için okunur. Sabah vaktinde 3844 defa zikredilir.

El-Muhsi: Kıyamet gününün korku ve şiddetinden emin olmak için okunur. Sabah vaktinde 148 defa zikredilir.

El-Mübdiu: düşük tehlikesinden emin olmak için sabah vaktinde 57 defa okunmalıdır.

El-Muid: Bozulan işlerin yoluna girmesi ve unutkanlık için günlük 124 defa okunmalıdır. Okuma vakti sabahtır.

El-Mühyi: Tüm hastalıklardan şifa bulmak için okunur. Sabah vaktinde 68 defa okunmalıdır.

El-Mümit: Haramdan korunmak ve kötülüklerden vazgeçmek için sabah vaktinde 490 defa zikredilir.

El-Hayy: Her muradın halli için sabah vaktinde 324 defa okunur.

El-Kayyum: Her türlü isteğin yerine gelmesi için sabah vaktinde 156 defa okunur.

El-Vacip: Kötülüklerden emin olmak için sabahları 196 defa okunmalıdır.

El-Macid: Her türlü bela ve müsibetten uzak olmak için günlük 2304 defa sabah vaktinde zikredilir.

El-Vahid: Kalpten geçen tüm istek ve arzuların olması için okunur. Günlük 3669 defa sabah vaktinde zikredilir.

Es-Samed: Kimseye muhtaç olmamak ve düşmana galip gelmek için sabah vaktinde 134 defa okunmalıdır.

El-Kadir: Düşman şerrinden emin olmak için sabahları 305 defa zikredilir.

El-Muktedir: Ruhun kuvvetlenmesi, cin ve şeytanın şerrinden korunmak için sabahları 774 defa zikredilir.

El-Mukaddim: Daima yükselmek için sabah vaktinde 184 defa okunur.

El-Muahhir: Basiret gözünün açılması ve kötü işlerden uzak durmak için sabahları 847 defa okunur.

El-Evvel: Hayırlı işte galip gelmek için sabahları 37 defa okunur.

El-Ahir: Dünya ve ahirette üstün makama ermek için sabahları 801 defa okunur.

Ez-Zahir: Kalbi üzerinden perdeler açılır ve güzel ahlak sahibi olur. Günlük 1106 defa sabahları okunmalıdır.

El-Müteali: Dua ve isteklerin geri çevrilmemesi için sabahları 551 defa okunur.

El-Batın: Gün ortası ve öğle vakti 33 defa okunur.

El-Vali: Her musibetten emin olmak için sabahları 47 defa okunur.

El-Berr: Her türlü mahlukatın şerrinden emin olmak için sabahları 202 defa okunur.

Et-Tevvab: Dünyevi ve uhrevi tüm işlerinin halli için sabahları 300 defa okunur.

El-Müntekim: Haksızlıktan kurtulmak için sabahları 630 defa okunmalıdır.

El-Afüvv: Cehennem azabından kurtulmak için okunur. Sabahları 156 defa zikredilir.

Er-Rauf: Sevgi ve muhabbet için sabah ve ikindi vaktinde 287 defa zikredilir.

Malikül Mülk: Fakirlikten kurulmak ve kimseye muhtaç olmamak için Sabahları 212 defa okunur.

Zülcelali Vel-İkram: Vesveseden kurtulmak için sabahları 1155 defa okunur.

El-Muksit: Öfke, hiddet ve sıkıntılardan emin olmak için okunur. Sabahları 209 defa tesbih edilir.

El-Cami: Her maksada kolayca ulaşmak ve ahiret saadetı için sabahları 114 defa okunur.
El-Ğaniy: Maddi ve manevi zenginliğe ulaşmak için okunur. Sabahları 1060 defa zikredilir.

El-Muğni: Muhtaçlık çekmemek ve her türlü işinde kolaylık bulmak için sabahları 1100 defa zikredilir.

El-Mani: Her türlü zarardan emin olmak ve her muradına kavuşmak için sabahları 161 defa okunur.

Ed-Darr: bu ismi okuyan kişi zararlı insanların şerrinden emin olur. Sabahları 1001 defa okunmalıdır.

En-Nafi: Hastalık, stres, sıkıntı, musibetlerden emin olur. Günlük zikir sayısı 201'dir. Sabahları okunur.

En-Nur: Kalbin nurlanması için okunur. Okuma vakti sabahtır. Günlük zikir sayısı 256'dır.

El-Hadi: Rızkın kolay kazanılması ve her işte başarı için sabah vaktinde 21 defa okunur.

El-Bedi: Her türlü ihtıyacın hasıl olması için sabah vaktinde 86 defa zikredilir.

El-Baki: Afet ve belalardan emin olmak için sabah vaktinde 113 defa okunmalıdır.

El-Varis: İsteklere çabuk kavuşmak ve kötülüklerden muhafaza olmak için sabahları 707 defa okunmalıdır.

Er-Reşid: İşlerin kolaylaşması ve duaların kabulü için sabahları 514 defa okunur.

Es-Sabır: Bela zulüm ve iftiralardan uzak olmak için okunur. Okunma vakti sabahtır ve günlük zikir sayısı 298'dir.

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna

Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Allahın Diğer İsimleri

Allahın Diğer İsimleri

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Güncel

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Güncel

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

Güncel

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

El Bari İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Ce[...]

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur'an'ı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua edin[...]

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatları[...]

İsm-i Azam Nedir

İsm-i Azam Nedir

Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının b�[...]

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona [...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6