Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
El Halim

El Halim

El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan yapamayacakları isteklerde bulunmamaktadır.

Allah (C. C) kullarına verdiği nimetlerde hiçbir zaman kısıtlama yapmamaktadır. İnsanlar çoğu zaman bunca nimeti veren âlemlerin Rabbine şükretmek yerine nankörlük etmekteler. Ona rağmen Halim olan Allah, verdiklerinde hiçbir zaman kısıntı yapmamaktadır.

O, o kadar halimdir ki, sizin istemeyerek bir hata yaptığınızda sizi asla sorumlu tutmamaktadır. Eğer Halim olmasaydı bütün kullarını yaptıkları hataların ve işledikleri günahların hemen peşinden onları cezalandırırdı. Ancak Halim olan Allah, kullarına tövbe etmeleri ve yaptıklarından pişman olup kendisinden af dilemeleri için zaman tanımaktadır.

Yüce Mevla'mızın Halimliğini bir sınır içerisinde tutmak mümkün değildir. O, öyle Halimdir ki, ibadetlerini yapmalarına engel olacak kadar hasta olan kulları için çok çeşitli kolaylıklar sunmuştur. Namazı ayakta eda edemeyen kullarına oturarak kılmaları, eğer oturamayacak durumda ise de yatarak eda etmeleri hususunda kolaylıklar sunmuştur. Oruç tutamayacak kadar rahatsız olanlara ise oruçlarını kazaya bırakabilmeleri konusunda kolaylıklar sağlamıştır.

Allah (C. C) çok bağışlayan ve koruyandır. Biz O'na döndüğümüzde kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissederiz. Her zaman ve her yerde bizi işiten ve dualarımızı kabul edendir. Biz insanlar olarak O'ndan asla ümidimizi kesmemeliyiz. Başımıza ne gelirse gelsin, Allah'ımızın olduğunu unutmamalı ve onun koyduğu kurallar çerçevesinde işlerimizi yoluna koymalıyız.

Allah Azze ve Celle kullarını zaman zaman çeşitli sınavlara tabi tutmaktadır. Kimi kullarına fakirlikler vererek, kimilerine zenginlik ve kimilerine de hastalıklar vererek imtihan etmektedir. Tıpkı Hz. Eyüp gibi, efendimiz Hz. Muhammed (SAV) gibi. Başımıza gelen her şeyin Rabbimizden geldiğini bilerek sabır ve dua ile karşılamamız gerekmektedir. Allah'ın Halim olduğunu, er ya da geç dualarımıza cevap vereceğini unutmamalıyız.

Allahü Teala'nın insanlara sunduğu nimetlerinde bile kendi Halim eli bulunmaktadır. Dağa, taşa, toprağa, suya bile Halim bir karakter vererek, biz kulların hizmetine sunmuştur.
“Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar, O'nu tespih ederler. O'nu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tespihlerini anlayamazsınız. O Halimdir, çok bağışlayandır” İsra-44
Allah (C. C) öyle Halim ki, biz kullarına binlerce peygamber gönderecek defalarca uyarmıştır. Kendisini unutmamamız, O'nun çizdiği yoldan ayrılmamamız konusunda defalarca uyarmıştır. Hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklememektedir. Her başımız sıkıştığında yine mi sen demeyecek tek kapıdır O'nun kapısı. Defalarca, yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca gitsen de memnun olacak tek kapıdır. Biz “Rabbim” dediğimizde O “yettim” der.

Yüce Mevla'mız, biz nerde ve nasıl bir durumda olursak olalım, eğer samimi bir şekilde yaptığımız kötü amellerden pişmanlık yaşıyorsak ve bunu Allah'ımıza samimi bir şekilde tövbe ile duyuruyorsak kesinlikle bizi duyacaktır. Ancak biz koyduğu kurallara uymadığımız gibi, kuralları görmezlikten gelerek sapkınlığa ve azgınlığa devam edersek, işte o zaman Allah'ın Kahhar ve Cebbar sıfatları bizi kuşatabilir. Biz kullar olarak tövbe edip, değişmemiz için bize zaman tanıyan Rabbimize dönelim. Bize doğru yolu bulmamız için sayısız fırsatlar sunduğunu unutmamalıyız.
Son Güncelleme : 02.11.2023 23:50:33
El Halim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
El Halim Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "El Halim"
canabu allah omweti muhamedı tobelerı samimi bi şekilde kabul etsın amin
.
CEVAP YAZ
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden anlamındadır.El Müheymin isminin fazileti nedir?Bu ismin zikir saa...
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şerifleri...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şek...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yi...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023