Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

 • Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
 • Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden
 • Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan.
  merhamet edendir.
 • El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
 • El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
 • Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
 • El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
 • El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
 • El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
 • El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
 • El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
 • El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
 • El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
 • El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
 • >
 • El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
 • El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
 • El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
 • El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
 • El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
 • El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
 • El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
 • El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
 • El-Rafi: Şeref verip Yükselten
 • El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
 • Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
 • El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
 • El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
 • El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
 • El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
 • El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
 • El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
 • El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
 • El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
 • Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
 • El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
 • El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
 • El-Mukit: Rızıkları yaratan
 • El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
 • El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
 • El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
 • El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
 • Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
 • El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
 • El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
 • El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
 • El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
 • El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık olan
 • El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
 • Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
 • El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
 • El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
 • El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
 • El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
 • El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
 • El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan
 • El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
 • El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
 • El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
 • El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren
 • El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
 • El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
 • El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
 • El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 • El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan
 • El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
 • Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
 • El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
 • El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
 • El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
 • El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
 • El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
 • Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
 • El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
 • El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
 • El-Müteali: Son derece yüce olan,
 • El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan
 • Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
 • El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
 • El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
 • Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
 • Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
 • Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
 • El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
 • El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
 • El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
 • El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
 • El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
 • Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan
 • En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan
 • En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
 • El-Hadi: Hidayet eden
 • El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan
 • El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
 • El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
 • Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
 • Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen
 • Esmaül Hüsna Anlamları Yorumları

  şifre Kırmızı sayıyı girin

  50 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Anlamları"
  Ya Ben Vedudu Bulamadım
  Aslıhan . 2017-10-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Bence Çok Teşekkürler Hepinize Yarın E Mail Adresinizi Yazın Size Benden Hediye
  Hüseyin Eren . 2017-10-17 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Ben Dersimi Yamak İçin
  İsmail Muhammed Efe Özden . 2017-10-11 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Sitenin Her Tarafını Google Reklamları İle Donatmışsınız Tamam. ama En Azından Kaynağınızı, Bu Çeviriyi Kimin Yaptığını Yazsaydınız İyi Olurdu. Sonuçta İnternette Aldığınız Yerde Yazıyordur. Olmadı Biraz Araştırırsanız Bulabilirsiniz. Hak Sahibine Haksızlık Etmemek Lazım.
  Eleshtirici . 2017-09-17 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Er-reşid Değil O Er-raşid Yanlış Yazmışsınız
  Yusuf . 2017-06-04 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Uzun İsimler Ama Yinede Güzel İsimler
  Ayşe Nur . 2017-03-16 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Bunlari Ezberlemek Yetmez Bide Tekrar Edip Aklinda Tutucaksiniz Neyse İyi İftarlar İyi Aksamlar
  İrem Acet 6 İ Sinifindan . 2016-06-29 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Yapanın Eline Salık Amaa Benim Ezberlediklerimle Aynı deyil
  Nisa . 2016-06-28 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Rabbim 99 Güzel İsmi İle Amel Eden İsmine Layık Eden Kullarina Bizleride Kabul Eder İnşallah
  Mahmut Karadavut . 2016-05-12 / 4,5
  CEVAP YAZ
  El-bedi: Emsalsiz, Benzersiz Ve Ömeksiz Olarak Hayret Verici Alemleri Yoktan İcat Edip Yaratan; Eser Ve İhsanlarıy­la Her Yerde Ve Her Şeyde Apaçık Görünen…
  Serkan . 2016-04-11 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Olmuş Ödevlerimi Kolaylıkla Yaptım Yazandan Allah Razı Olsun
  Zilan . 2016-02-21 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Allahın Ya Beduh Diye De Bi Sıfatı Varmı Anlamı Nedir
  Adem Şıhlı . 2016-02-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Yazandan Allah Razı Olsun insanlah Yüce Rabbim Bizi Cennetine Bağışlar...
  Mert Doğan . 2016-01-05 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Yazandan Allah Razı Olsun insanlah Yüce Rabbim Bizi Cennetine Bağışlar...
  Mert . 2016-01-05 / 4,5
  CEVAP YAZ
  99.cu İsmini Koymamıssınız Koysaydınız Sevınir Dim
  Yaren Apalak . 2016-01-02 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Olmuş Ödevlerimi Kolaylıkla Yaptım :)
  Abdülkadir . 2015-11-15 / 4,5
  CEVAP YAZ
  96 Buldum Yanlış Mı Saydım Hepsini 95 96 Gibi Numaralırdım 96 Cıktı
  Murat Aras . 2015-10-22 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Olmuş Gerçekten Ödevlerimi Rahat Yaptım Ve Kolaylık Sağladı
  Emre . 2015-10-19 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Her Şeyin Sahibi Allahtır. Dönüş Allaha Dır. Hak In Karşısına Çıkınca Elimiz Boş Durmayalım.
  Kadir Tulgar . 2015-10-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Herkesten Böyle Bir Site Açmalarını Beklerim Kendimdede...
  Sinem . 2015-10-14 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Güzel Ülkemin Güzel İnsanları Hepimizbirbirimize Dua Edelim İnşallah Esmaül Hüsna Hürmetine Amin
  Yayıklı Köyünden . 2015-09-30 / 4,5
  CEVAP YAZ
  İsmimim Manası Nedir Kaç Defa Okumam Gerekir.
  Ümmü . 2015-07-09 / 4,5
  CEVAP YAZ
  El-kahhar: Her İstediğini Yapacak Güce Sahip, Hakim el-vehhab: Karşılık Gözetmeden Nimetler Veren, İhsan Eden el-razzak: Yarattığı Her Varlığın Rızkını Veren, İhtiyacını Karşılayan el-fettah: Her Türlü Sıkıntıyı Gideren el-alim: Gizli, Açık, Gelecek, Her Şeyi Ezel Ve Ebedi En Mükemmel Bilen Nasip Yok Dikkatli Bakin El Kahhar Var
  Gizem Cebir . 2015-07-02 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Esma Husnada Hangi Duağdir Hacam Yazarmisin Erol İsmi Ve Kackere Okuyacam
  Erol . 2015-06-08 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Allah Razı Olsun Çok Teşekkür Ederim.
  Ayşe Yüksel . 2015-04-29 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Esmaül Hüsnada İsmimim Manası Nedir Kaç Kere Ne Okumam Gerek.
  Berrin . 2015-04-22 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Gerçekten Güzel Ama Bunları Yazana Kadar Kör Oldum :) :)
  Semiha . 2015-04-14 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Allah Razı Olsun Ödevimi Bitirdim Sayenizde:)
  Betül . 2015-04-12 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Merhaba Ben Eklemlerimi Çıtlatıyorum Bundan Kurtulmam İçin Zikir Varmı Varsa Yazarmısınız
  Batu . 2015-04-10 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Yarabim Biz Adem İn Çocuklarıyız. Dinin Ve Fıtratın Üzerine Doğmuşuz. Hz.muhamet İn Yolunda Yürüyeceğimize Yemin Ederiz.
  Gizem Ekinci . 2015-04-06 / 4,5
  CEVAP YAZ
  El-kahhar: Her İstediğini Yapacak Güce Sahip, Hakim
  Ceycey . 2015-02-06 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Ben Zaten Kendim Ezberlemek İstedim
  Dilek . 2014-12-15 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Bella Adlı Kullanıcı; El Kahhar Var :)
  Zlm . 2014-11-26 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Tekrar Tekrar Baktım Ama Kahhar İsmi Yok.
  Bella . 2014-11-19 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok İyi,sınavıma Yardımcı Olacağına İnanıyorum
  Berk . 2014-11-14 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Birşey Hem Sevap İşliyorsunuz Hem De Milleti Bilgilendiriyorsunuz.
  Görkem Deniz . 2014-11-05 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Ben Kızıma Hamileyken Bir Rüya Gördüm.elimde Kuranı Kerim Vardı Anneme Gösteriyordum Ann e Bak Burda Ennur Yazıyor.anlamını Fazla Öğrenemedim.çok Araştırmadımda Çünkü Eşim Karşıydı Ennur İsmine.ama Ben Direndim Koydurttum.anlamını Ve Esmaül Hüsna Olduğunu Seneler Sonra Öğrendim.bu Yazımı Okuyanlardan Bir İsteğim Var.bu İsmin Hatrına Bana Ve İki Kızıma Dua Edin.adım Zehra Kızlarımın Adı Emine Ve Ennur Dur.duaya İhtiyacımız Var.allah Razı Olsun.
  Zehra . 2014-10-24 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Ödevimi Yaptım. Gercekten Çok Güzel Du. Tesekkür Ederim...
  Sudenaz . 2014-10-15 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Gerçekten Ödevime Çok Yardımcı Oldu Teşekkür Ederim
  Eda . 2014-10-06 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Mütiş Ödevlerimi Yapabildim Tşkrler :) 3
  Seyma Özyol . 2014-10-01 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Keşke Fazileti De Olsa
  Elif Sude . 2014-08-29 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Buda Çok Güzel Ama Aradığın Değil
  Aşşe . 2014-04-19 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Allah Sizden Razı Olsun Bu Müstesna Görevi Yerine Getirdiğinizden Dolayı Allah Her Zaman Yüzünüze Baksın
  Ömer Temel . 2014-03-19 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Allah Razbizlerden Razıı Olsun Sizden. Hergün Veya Nusait Olduğumuz Zamanda Esmadaki İsimlerin Manasını Müşahede Ederek Her İsmi 33kere Zikreylesek Bizler İcin Büyük Bir Nimet Olur.allah Zikir,namaz Ve Dualarımızı Makbul Etsinç Amin
  Gencer Yüceyurt . 2014-03-04 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Abd Kul Demektir Abdullah İse Allahın Kulu Demektir
  Hafsa . 2014-01-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Abdullah İsminin Esmaül Hüsnada Manası Nedir
  Abdullah . 2014-01-07 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Çok Güzel Olmuş Bir Daha Dersim Olursa Buraya Gireceğim
  Hüseyin . 2013-12-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Bir Kere Ali Kardeşim Şafi İsmi Allahın Binbir İsmindedir Bunu Yazandan Allah Razı Olsun
  Emre . 2013-12-18 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Esmailhusnanin Çok Faydaları Var Gece Yattıktan Sonra Cekin
  Havva . 2013-12-13 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Ey Değerli Müslüman Kardeşlerim Bugün Müslümanları Kıyıyorlar,katlediyorlar,müslüman Neslini Tüketmek İçin Elerinden Geleni Yapıyorlar Tertemiz Bacılarımızın Irzlarına Geçiyorlar, Anne Karnındaki Bebekleri Çıkarıp Ateşe Atıyorlar . Ey Müminler Sizler Gerek Hafif, Gerek Ağırlıklı Olarak Hep Birlikte Seferber Olunuz,allah Yolunda Mallarınızla Ve Canlarınızla Cihad Ediniz.eğer Anlıyorsanız, Sizin İçin Hayırlı Olan Budur. Tevbe Suresi 41. Ayet Ey Kardeşim Bugün Müslümanlara Bu Ayetleri Unutturdular Cihad Edemiyorsan Esmaül Hüsna İle Allahı Çağır Ve Mücahidlerin (Cihad Edenlerin) Sayısının Çoğalması Hakkında Ondan İste. Ve Bu Müslüman Kıyımına Karşı Sende Kalk Uyan, En Azından Allah A Dua Et . Zalimin Kafirin Sancagı Tekdir . Onlarla Ancak Mücadele Edilir Örn: Firavun , Ebrehe, Nemrut,...allah Yolunda Cihad Edenlerin Sayısının Çoğalması İçin Gelin Hep Birlikte Dua Edelim.allah Müslümanlara Ve Allah In Sancagını Yüceltmeye Çalışan Kardeşlerimize Yardım Etsin Amin.
  Abdullah Azzam . 2013-10-13 / 4,5
  CEVAP YAZ
  Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna
  Bol rızık için Esmaül hüsna, arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kainatın yegane sahibi olan ve bizleri yoktan vareden Yüce Allah' ın birbirinden güzel ve anlamlı 99 ismi bulunmaktadır. ...
  Ya Bais
  Ya Bais, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın bir ismidir. Bais'in kelime anlamı bir nesnenin belirlenmiş olan bir yere harekete geçirilmiş, yönlendirilmiş olmasıdır. Hangi nesneye göre söylendiyse, manası farklı bir şekilde açıklanır.Bais kelimesinin k...
  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna
  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna, Mübarek cuma gününde öyle güzel bir saat vardır ki işte o saatte Allah'a edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Mübarek cuma günü vaktinde Esmaül Hüsna yani Allah'ın doksan dokuz adının zikri şerifi ve dua Yüce Allah'a dua...
  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları
  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Tealanın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının sıfatlarını bildirmektedir. Kişiler bu isimlerle duaya sarıldıklarında kudret sahibi duaları...
  Allahın Diğer İsimleri
  Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
  Es Selam
  Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, emniyet içerisinde anlamındadır. Bu isim selamete çıkaran, s...
  Ya Fettah
  Ya Fettah, Allah'ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hiç kimseye muhtaç kalacak duruma ...
  Ya Latif
  Ya Latif, "En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bilinmeyen, görünen, gö...
  Ya Şafi
  Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir. Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir eczane gibi yaratmış. Üzerimize takdir buyurduğu hastalıklar, dertler ve illetler içi...
  Ya Halim
  Ya halim Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 isminden biridir.Ya Halim anlamı nedir?Günahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara iyi davranarak cezaları sonraya bırakandır. Yumuşak olup, hilmi fazla olan demektir...
  El Aziz
  El Aziz, Yüksek bir dağa baktığınızda,.. Helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde,.. Yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah'ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz? Aziz, isminin üç manası vardır; ...
  Ya Mani
  Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin olmasına engel olan, kendilerine zarar verecek olan şeylere engel olarak dostlarına yardım eden, kend...
  El Müheymin
  El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden anlamındadır.El Müheymin isminin fazileti nedir?Bu ismin zikir sa...
  99 Esmaül Hüsna
  99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin şefaatiyle istemek dileğimizi d...
  Er Rezzak
  Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
  El Hadi
  El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
  El Cebbar
  El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
  El Kerim
  El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...

  Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

  Bol rızık için Esmaül hüsna, arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kainatın yegane sahibi olan ve bizleri yoktan vareden Yüce Allah' ın birbirinden güzel ve anlamlı 99 ismi bulunmaktadır. ...

  Ya Bais

  Ya Bais, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın bir ismidir. Bais'in kelime anlamı bir nesnenin belirlenmiş olan bir yere harekete geçirilmiş, yönlendirilmiş olmasıdır. Hangi nesneye göre söylendiyse, manası farklı bir şekilde açıklanır.Bais kelimesinin k...

  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna

  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna, Mübarek cuma gününde öyle güzel bir saat vardır ki işte o saatte Allah'a edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Mübarek cuma günü vaktinde Esmaül Hüsna yani Allah'ın doksan dokuz adının zikri şerifi ve dua Yüce Allah'a dua...

  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Tealanın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının sıfatlarını bildirmektedir. Kişiler bu isimlerle duaya sarıldıklarında kudret sahibi duaları...

  Allahın Diğer İsimleri

  Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...

  Es Selam

  Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, emniyet içerisinde anlamındadır. Bu isim selamete çıkaran, s...

  Ya Evvel

  Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce Allah'ın varlığı tüm mahlukatlardan öncedir. O'nu...

  El Cami

  El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününde de mahlukatı toplayabilecek ...

  El Melik

  El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim Allah'tan her şeyi istemek için bir fırsattır. Allah'a yapıla...

  Esmaül Hüsna

  Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede: "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikt...

  El Vedud

  El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ile yanan kullarını seven, onları rahmetine ve rı...

  Esmaül Hüsna Ezberleme

  Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah’ı Teala’ nın (C.C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayarak, Esmaları okumanın Allah katında, çok büyük bir mükafatı vardır. Ayrıca sayısınca okuma...

  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

  Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilgi vermek sizi biraz ...

  Kayyum

  Kayyum, Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C) (Osmanlıca'da yazılışı, hayy-ül kayyum) İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre ...

  Ebced Hesabı Esmaül Hüsna

  Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur’anı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nun dur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah' ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz.(Araf Suresi, 180) buyurulur.Ebcet, Arap alfabesi harflerinin kol...

  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

  GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Mu...

  Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri

  Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri, bu yüce Allah'ın isimlerini gönülden ve büyük huşu ile zikreden kişilerin istekleri ve dileklerini Cenab-ı Hak yerine getirir. Esmaül Hüsna Allah'ın isimleri o kadar yücedir ki, güç, şifa bulmak, merhamet...

  Esmaül Hüsna Faziletleri

  Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona saldırmaz. Şeytanın ve cinin şerrinden insanoğlunu korur. Esmaül Hüsna han...

  El Bari

  El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulu...

  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

  Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler ...

  Er Rahim

  ‘’Er Rahim’’ Allahın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanılır. Yüce Allah (c.c) ‘’ Er Rahim’’ esması ile kendine itaat ve iba...

  El Latif

  El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileştirir, arzu ve isteklere kavuşturur. Latif isminin anlamı...

  İsm-i Azam Nedir

  Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriy...

  Esmaül Hüsna Arapça

  Esmaül Hüsna Arapça, Esmaül Hüsna arapça bir kelimedir. Türkçe anlamı ise güzel isimler demektir. Güzel isim olarak bahsedilen Allah'ın (c.c) 99 ismi şerifdir. Yüce Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Rabbimizin 99 ismi bilinen tüm kitaplarda güze...

  Esmaül Hüsna Oku

  Esma-ül Hüsna Oku;Allah-u Teala'nın 99 isminden oluşan Esma-ül Hüsna duası ile yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Allah' ı çokça anmak ve zikretmekle sıkıntılarımızın, maddi manevi zorluklardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Her isim bir kilit ...

  Esmaül Hüsna Tesbih

  Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüz...

   

  Ya Fettah
  Ya Latif
  Ya Şafi
  Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Ya Halim
  Ya Bais
  El Aziz
  Ya Mani
  Esmaül Hüsna Zikir Sayıları
  El Müheymin
  99 Esmaül Hüsna
  Er Rezzak
  El Hadi
  El Cebbar
  El Kerim
  Ya Evvel
  El Cami
  Es Selam
  El Melik
  Esmaül Hüsna
  El Vedud
  Esmaül Hüsna Ezberleme
  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna
  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna
  Allahın Diğer İsimleri
  Kayyum
  Ebced Hesabı Esmaül Hüsna
  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
  Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri
  Popüler İçerik
  Ya Evvel
  Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
  El Cami
  El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
  El Melik
  El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
  Esmaül Hüsna
  Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede: "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır. Di...
  El Vedud
  El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
  Esmaül Hüsna Ezberleme
  Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah’ı Teala’ nın (C.C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayara...
  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna
  Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk v...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
  Ya Fettah
  Ya Latif
  Ya Şafi
  Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna
  Esmaül Hüsna Anlamları
  Öz Güven
  Esma
  İsmin Ebced Değeri Ve Okunacak Esma
  Error
  Öfke
  Gizlilik İlkeleri
  Güvenlik İlkeleri
  Esmaül Hüsna Forumları
  Bizimle İletişime Geçin
  Site Haritası
  Facebook
  Twitter
  Google+
  Pinterest
  Instagram
  Son Forum Konuları
  Öz Güven
  Esma
  İsmin Ebced Değeri Ve Okunacak Esma
  Error
  Öfke
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik İlkeleri
  Güvenlik İlkeleri
  Esmaül Hüsna Forumları
  Bizimle İletişime Geçin
  Site Haritası
  Sosyal Medya
  Facebook
  Twitter
  Google+
  Pinterest
  Instagram
  Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Haziran - 2018