esmaulhusna.gen.tr
Esmaül Hüsna

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

 • Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
 • Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden 
 • Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
 • El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
 • El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
 • Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
 • El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
 • El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
 • El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
 • El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
 • El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
 • El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
 • El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
 • El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
 • El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
 • El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
 • El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
 • El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
 • El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
 • El-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
 • El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
 • El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
 • El-Rafi: Şeref verip Yükselten
 • El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
 • Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
 • El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
 • El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
 • El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
 • El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
 • El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
 • El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
 • El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
 • El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
 • Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
 • El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
 • El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
 • El-Mukit: Rızıkları yaratan
 • El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
 • El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
 • El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
 • El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
 • Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
 • El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
 • El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
 • El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
 • El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
 • El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üst
  Esmaül Hüsna Anlamları

  n, her türlü övgüye layık olan
 • El-Bais: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen
 • Eş-Şehid: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan
 • El-Hak: Varlığı hiç değişmeden duran, Var olan, hakkı ortaya çıkaran
 • El-Vekil: Kullarının işlerini bitiren, tevekkül edenlerin işlerini en iyi şekilde sonlandıran
 • El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmayan
 • El-Metin: Kudreti ve kudret membaı çok güçlü
 • El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden
 • El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan
 • El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen
 • El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan
 • El-Muid: Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
 • El-Muhyi: İhya eden, yarattıklarına can veren
 • El-Mumit: Her canlıya ölümü tattıran
 • El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan
 • El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan
 • El-Vacid: Kendisinden hiç bir şey gizli kalmayan, hiç bir şeye muhtaç olmayan
 • El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı  bol olan
 • El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri olmayan, tek olan
 • Es-Samed: Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
 • El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi
 • El-Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan,
 • El-Muahhir: Dilediğini alçaltan, sona ve geriye bırakan
 • El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan
 • El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan
 • Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen
 • El-Batın: Aklın tasavvurundan gizli olan
 • El-Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan
 • El-Müteali: Son derece yüce olan,
 • El-Berr: İyilik ve ihsanı bol olan
 • Et-Tevvab: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan
 • El-Müntekim: Asilerin ve zalimlerin cezasını veren
 • El-Afüvv: affı çok olan, günahları mağfiret eden
 • Er-Rauf: Çok merhametli, pek şefkatli
 • Malik-ül Mülk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi
 • Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi
 • El-Muksit: Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan
 • El-Cami: İki zıttı bir arada tutan, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
 • El-Ganiyy: İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şeyin kendine muhtaç olduğu,
 • El-Mugni: Müstağni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden
 • El-Mani: Dilemediği kişiye mani olan, engelleyen
 • Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan
 • En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan
 • En-Nur: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren
 • El-Hadi: Hidayet eden
 • El-Bedi: Örneksiz harikalar yaratan
 • El-Baki: Varlığının sonu olmayan, ebedi olan
 • El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan
 • Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren
 • Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen
 • Yayınlanma Tarihi : 29.11.2013 02:22:21

  Esmaül Hüsna Anlamları Yorumları
  İsminiz 
  Yorumunuz 
  Güvenlik 
   Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
     

  Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Anlamları"

  Aslıhan

  Ya ben vedudu bulamadım

  2017-10-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  hüseyin eren

  bence çok teşekkürler hepinize yarın e mail adresinizi yazın size benden hediye

  2017-10-17

  Kullanıcı oyu: 4,5

  İsmail Muhammed efe özden

  Ben dersimi yamak için

  2017-10-11

  Kullanıcı oyu: 4,5

  eleshtirici

  Sitenin her tarafını google reklamları ile donatmışsınız tamam.
  Ama en azından kaynağınızı, bu çeviriyi kimin yaptığını yazsaydınız iyi olurdu. Sonuçta internette aldığınız yerde yazıyordur. Olmadı biraz araştırırsanız bulabilirsiniz. Hak sahibine haksızlık etmemek lazım.

  017-9.-17

  Kullanıcı oyu: 4,5

  yusuf

  er-reşid değil o er-raşid yanlış yazmışsınız

  017-6.-04

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Ayşe nur

  çok uzun isimler ama yinede güzel isimler

  017-3.-16

  Kullanıcı oyu: 4,5

  irem acet 6 i sinifindan

  Bunlari ezberlemek yetmez bide tekrar edip aklinda tutucaksiniz neyse iyi iftarlar iyi aksamlar

  016-6.-29

  Kullanıcı oyu: 4,5

  nisa

  yapanın eline salık amaa benim ezberlediklerimle aynı

  deyil

  016-6.-28

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Mahmut Karadavut

  rabbim 99 güzel ismi ile amel eden ismine layık eden kullarina bizleride kabul eder inşallah

  016-5.-12

  Kullanıcı oyu: 4,5

  serkan

  EL-BEDİ: Emsalsiz, benzersiz ve ömeksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan; eser ve ihsanlarıy­la her yerde ve her şeyde apaçık görünen…

  016-4.-11

  Kullanıcı oyu: 4,5

  zilan

  çok güzel olmuş ödevlerimi kolaylıkla yaptım yazandan ALLAH razı olsun

  016-2.-21

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ADEM ŞIHLI

  ALLAHIN YA BEDUH DİYE DE Bİ SIFATI VARMI ANLAMI NEDİR

  016-2.-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Mert DOĞAN

  Yazandan Allah razı olsun
  İnsanlah yüce rabbim bizi cennetine bağışlar...

  016-1.-05

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Mert

  Yazandan Allah razı olsun
  İnsanlah yüce rabbim bizi cennetine bağışlar...

  016-1.-05

  Kullanıcı oyu: 4,5

  yaren apalak

  99.cu ismini koymamıssınız koysaydınız sevınir dim

  016-1.-02

  Kullanıcı oyu: 4,5

  AbdülKadir

  Çok Güzel Olmuş Ödevlerimi kolaylıkla yaptım :)

  2015-11-15

  Kullanıcı oyu: 4,5

  murat aras

  96 buldum yanlış mı saydım hepsini 95 96 gibi numaralırdım 96 cıktı

  2015-10-22

  Kullanıcı oyu: 4,5

  emre

  çok güzel olmuş gerçekten ödevlerimi rahat yaptım ve kolaylık sağladı

  2015-10-19

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Kadir TULGAR

  Her şeyin sahibi Allahtır. Dönüş Allaha dır. Hak ın karşısına çıkınca elimiz boş durmayalım.

  2015-10-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  sinem

  çok güzel herkesten böyle bir site açmalarını beklerim kendimdede...

  2015-10-14

  Kullanıcı oyu: 4,5

  YAYIKLI KÖYÜNDEN

  Güzel ülkemin güzel insanları hepimizbirbirimize dua edelim inşallah Esmaül hüsna hürmetine amin

  015-9.-30

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ümmü

  ismimim manası nedir kaç defa okumam gerekir.

  015-7.-09

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Gizem cebir

  El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
  El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
  El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
  El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
  El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen nasip yok dikkatli bakin el kahhar var

  015-7.-02

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Erol

  Esma husnada hangi duağdir hacam yazarmisin erol ismi ve kackere okuyacam

  015-6.-08

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ayşe yüksel

  ALLAH Razı Olsun çok teşekkür ederim.

  015-4.-29

  Kullanıcı oyu: 4,5

  berrin

  esmaül hüsnada ismimim manası nedir kaç kere ne okumam gerek.

  015-4.-22

  Kullanıcı oyu: 4,5

  semiha

  gerçekten güzel ama bunları yazana kadar kör oldum :) :)

  015-4.-14

  Kullanıcı oyu: 4,5

  betül

  Allah razı olsun ödevimi bitirdim sayenizde:)

  015-4.-12

  Kullanıcı oyu: 4,5

  batu

  merhaba ben eklemlerimi çıtlatıyorum bundan kurtulmam için zikir varmı varsa yazarmısınız

  015-4.-10

  Kullanıcı oyu: 4,5

  gizem ekinci

  Yarabim biz adem in çocuklarıyız. Dinin ve fıtratın üzerine doğmuşuz. HZ.MUHAMET in yolunda yürüyeceğimize yemin ederiz.

  015-4.-06

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ceycey

  El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim

  015-2.-06

  Kullanıcı oyu: 4,5

  dilek

  Çok güzel ben Zaten kendim ezberlemek istedim

  2014-12-15

  Kullanıcı oyu: 4,5

  zlm

  Bella adlı kullanıcı; EL KAHHAR var :)

  2014-11-26

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Bella

  Tekrar tekrar baktım ama KAHHAR ismi yok.

  2014-11-19

  Kullanıcı oyu: 4,5

  berk

  çok iyi,sınavıma yardımcı olacağına inanıyorum

  2014-11-14

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Görkem Deniz

  Çok güzel birşey hem sevap işliyorsunuz hem de milleti bilgilendiriyorsunuz.

  2014-11-05

  Kullanıcı oyu: 4,5

  zehra

  ben kızıma hamileyken bir rüya gördüm.elimde kuranı kerim vardı anneme gösteriyordum ann
  e bak burda ennur yazıyor.anlamını fazla öğrenemedim.çok araştırmadımda çünkü eşim karşıydı ennur ismine.ama ben direndim koydurttum.anlamını ve esmaül hüsna olduğunu seneler sonra öğrendim.bu yazımı okuyanlardan bir isteğim var.bu ismin hatrına bana ve iki kızıma dua edin.adım zehra kızlarımın adı emine ve ennur dur.duaya ihtiyacımız var.Allah razı olsun.

  2014-10-24

  Kullanıcı oyu: 4,5

  sudenaz

  ödevimi yaptım. gercekten çok güzel du. tesekkür ederim...

  2014-10-15

  Kullanıcı oyu: 4,5

  eda

  gerçekten ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim

  2014-10-06

  Kullanıcı oyu: 4,5

  seyma özyol

  çok mütiş ödevlerimi yapabildim tşkrler :) 3

  2014-10-01

  Kullanıcı oyu: 4,5

  elif sude

  çok güzel keşke fazileti de olsa

  014-8.-29

  Kullanıcı oyu: 4,5

  aşşe

  buda çok güzel ama aradığın değil

  014-4.-19

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ömer temel

  allah sizden razı olsun bu müstesna görevi yerine getirdiğinizden dolayı allah her zaman yüzünüze baksın

  014-3.-19

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Gencer Yüceyurt

  ALLAH razbizlerden razıı olsun sizden. Hergün veya nusait olduğumuz zamanda esmadaki isimlerin manasını müşahede ederek her ismi 33kere zikreylesek bizler icin büyük bir nimet olur.ALLAH zikir,namaz ve dualarımızı makbul etsinç AMİN

  014-3.-04

  Kullanıcı oyu: 4,5

  hafsa

  abd kul demektir abdullah ise allahın kulu demektir

  014-1.-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  abdullah

  abdullah isminin esmaül hüsnada manası nedir

  014-1.-07

  Kullanıcı oyu: 4,5

  hüseyin

  çok güzel olmuş bir daha dersim olursa buraya gireceğim

  2013-12-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  emre

  Bir kere ali kardeşim şafi ismi allahın binbir ismindedir bunu yazandan allah razı olsun

  2013-12-18

  Kullanıcı oyu: 4,5

  Havva

  Esmailhusnanin çok faydaları var gece yattıktan sonra cekin

  2013-12-13

  Kullanıcı oyu: 4,5

  ABDULLAH AZZAM

  EY DEĞERLİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM BUGÜN MÜSLÜMANLARI KIYIYORLAR,KATLEDİYORLAR,MÜSLÜMAN NESLİNİ TÜKETMEK İÇİN ELERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR TERTEMİZ BACILARIMIZIN IRZLARINA GEÇİYORLAR, ANNE KARNINDAKİ BEBEKLERİ ÇIKARIP ATEŞE ATIYORLAR . Ey müminler Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz,Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz.Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur. Tevbe Suresi 41. ayet EY KARDEŞİM BUGÜN MÜSLÜMANLARA BU AYETLERİ UNUTTURDULAR CİHAD EDEMİYORSAN ESMAÜL HÜSNA İLE ALLAHI ÇAĞIR VE MÜCAHİDLERİN (CİHAD EDENLERİN) SAYISININ ÇOĞALMASI HAKKINDA ONDAN İSTE. VE BU MÜSLÜMAN KIYIMINA KARŞI SENDE KALK UYAN, EN AZINDAN ALLAH A DUA ET . ZALİMİN KAFİRİN SANCAGI TEKDİR . ONLARLA ANCAK MÜCADELE EDİLİR ÖRN: FİRAVUN , EBREHE, NEMRUT,...ALLAH YOLUNDA CİHAD EDENLERİN SAYISININ ÇOĞALMASI İÇİN GELİN HEP BİRLİKTE DUA EDELİM.ALLAH MÜSLÜMANLARA VE ALLAH IN SANCAGINI YÜCELTMEYE ÇALIŞAN KARDEŞLERİMİZE YARDIM ETSİN amin.

  2013-10-13

  Kullanıcı oyu: 4,5
  Diğer () yorumu göster

  İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  Esmaül Hüsna Açıklamalı

  Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık...

  Esmaül Hüsna İsimleri

  Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rast...

  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

  Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla center;">Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun si...

  El Halim

  El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarında...

  Esmaül Hüsna Duaları

  Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurm...

  Esmaül Hüsna Şifa

  Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında man...

  Esmaül Hüsna Sırları

  Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin o...

  Esmaül Hüsna Tesbih

  Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doks...

  Arapça Esmaül Hüsna

  Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.All...

  El Fettah

  El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Veren:Allah Fettah'tır....

  Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

  Esmaül Hüsna, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

  Nisan - 2018