Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

"Esmaül Hüsna" veya "İsm-i A'zam", Arapça kökenli bir terim olup "En Güzel İsimler" ya da "Büyük İsimler" anlamına gelir. İslam geleneğinde, Allah'ın farklı niteliklerini ve özelliklerini ifade eden 99 isimden oluşur. İslam inancına göre, Allah'ın bu 99 ismi, O'nun sıfatlarını ve yaratılışındaki sonsuz güzellikleri ifade eder. Bu isimler Kuran'da ve Hadislerde geçer ve Müslümanlar için önemli bir manevi değere sahiptir.


Kur'an'ı Kerim de Geçen Esmaül Hüsna Ayetleri

 • “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. ” (Tâhâ, 20/8);
 • “En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. ” (Haşr, 52/24)
 • “De ki: İster Allah deyin ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir. ” (İsrâ, 17/110)
 • “En güzel isimler Allah'ındır. O hâlde O'na o güzel isimlerle dua edin. ” (A‘râf, 7/180)

Buyrularak, Esmâ-i Hüsnâ ile dua ve niyazda bulunmamız istenmiştir

 • “Allah`ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer. ” buyurulmuştur. Tirmizî,
 • İbn-i Hibban ve Hâkim'in bu konudaki rivâyeti ise şöyledir: “Kim bunları (Esmâ-i Husnâ`yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah`ı zikrederse Cennete girer.
 • İbn Kesir tefsirinde, Buhâri ve Müslim'in Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)'den naklettikleri bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (Aleyhissalâtu vesselâm)'den şöyle buyurduğu rivâyet ediliyor: Yüce Allah'ın bir eksiğiyle yüz ismi vardır (Yani doksan dokuz). Kim onları sayarsa cennete girer. O tektir, tek ‘i sever.

Esmaül Hüsna Tüm isimlerin Kısa Açıklamaları

 1. Allah (c.c.): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı
 2. Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden
 3. Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan
 4. El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan
 5. El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak
 6. Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran
 7. El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen
 8. El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten
 9. El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan
 10. El-Cebbar: Kudret sahibi olan
 11. El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan
 12. El-Halık: Yaratan
 13. El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan
 14. El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren
 15. El-Gaffar: Mağfireti bol olan
 16. El-Kahhar: Her şeye hâkim olan
 17. El-Vehhab: Karşılıksız veren
 18. El-Rezzak: Rızık veren
 19. El-Fettah: Dardan kurtaran
 20. El-Alim: Her şeyi bilen ve gören
 21. El-Kabıd: Dilediğine darlık verme gücü olan
 22. El-Basıt: İstediğine bolluk veren
 23. El-Hafıd: Kafirleri alçaltan
 24. Er-Rafi: İnananları yükselten
 25. El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten
 26. El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan
 27. Es-Semi: Her şeyi duyan
 28. El-Basir: Her şeyi gören
 29. El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan
 30. El-Adl: Adil olan
 31. El-Latif: Kullarına değer veren
 32. El-Habir: Her şeyi bilen
 33. El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen
 34. El-Azim: Tek Yüce olan
 35. El-Gafur: Affedici olan
 36. Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren
 37. El-Aliyy: Derecesi en Yüce olan
 38. El-Kebir: Büyük olan
 39. El-Hafiz: Koruyan
 40. El-Mukit: Yaratılana rızkını veren
 41. El-Hasib: Hesaba alan
 42. El-Celil: Yüksek sıfatları olan
 43. El-Kerim: İkram eden
 44. Er-Rakib: Gören ve gözeten
 45. El-Mucib: Dualarını kabul eden
 46. El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan
 47. El-Hâkim: Hikmetli
 48. El-Vedud: Kullarını seven
 49. El-Mecid: Şerefi yüksek olan
 50. El-Bais: Ölmüş olanları dirilten
 51. Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan
 52. El-Hakk: Hakkı gösteren
 53. El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan
 54. El-Kaviyy: Kudretli
 55. El-Metin: Güçlü olan
 56. El-Veliyy: İnananlara dost olan
 57. El-Hamid: Övgüye layık olan
 58. El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen
 59. El-Mübdi: Yoktan var eden
 60. El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten
 61. El-Muhyi: Dirilten, can veren
 62. El-Mümit: Öldüren
 63. El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan
 64. El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan
 65. El-Vacid: istediğini her zaman bulan
 66. El-Macid: Şanı yüce olan
 67. El-Vahid: Eşi benzeri olmayan
 68. Es-Samed: Muhtaç olunan
 69. El-Kadir: Kudretli
 70. El-Muktedir: Her şeye gücü yeten
 71. El-Mukaddim: İstediğini yükselten
 72. El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan
 73. El-Evvel: Ezeli
 74. El-Ahir: Ebedi
 75. El-Zahir: Varlığı açık olan
 76. El-Batın: Mahiyeti gizli olan
 77. El-Vali: Sahip olan
 78. El-Müteali: Yüce
 79. El-Berr: İyiliği bol olan
 80. Et-Tevvab: Günahları affeden
 81. El-Müntekim: İntikam alan
 82. El-Afüvv: Affeden
 83. Er-Rauf: Merhametli olan
 84. Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan
 85. Zül-Celali vel İkram: Celal ve ikram sahibi
 86. El-Muksit: Adaletli olan
 87. El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan
 88. El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan
 89. El-Mugni: Müstağni
 90. El-Mâni: İstediği bir şeye mâni olan
 91. Ed-Darr: istediğine zarar veren
 92. En-Nafi: istediğine fayda veren
 93. En-Nur: Alemi aydınlatan
 94. Al-Hadi: Hidayet sahibi
 95. El-Bedi: Benzersiz yaratan
 96. El-Baki: Ebedi
 97. El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi
 98. Er-Reşid: Yol gösteren
 99. Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen
Bu isimlerin her biri, Allah'ın farklı yönlerini ve niteliklerini ifade eder. Bu isimlerin anlamını anlamak, üzerlerinde düşünmek ve Allah'ın bu niteliklerine uygun şekilde yaşamaya çalışmakla yükümlüdürler. Bu, bir Müslüman'ın Allah'a olan imanını ve Allah'a olan bağlılığını derinleştirmesine yardımcı olur.

Esmaül Hüsna Yorumları

soru

sena

01 Ağustos 2015 Cumartesi

inşallah herkeze ezberlemek nasip olur

Cevap yaz
cevap

Rukiye

26 Ağustos 2018 Pazar

Amin inşallah. Bende yarısını biliyorum ama diğer yarısını ezberlemek nasip olmadı daha. Bu isimleri ezberleyerek dua etmek çok faziletlidir. Hele ki anlamlarını bilerek ezberlersek daha da faydalı olacaktır. Rabbim becermeyi nasip etsin.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Güncel

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Güncel

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Güncel

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileştirir, arzu ve is[...]

Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her [...]

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Ce[...]

Allahın Diğer İsimleri

Allahın Diğer İsimleri

Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Yet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.Allah'a izâfe edilen diğer bâzı is[...]

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

'Er Rahim' Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanıl�[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6