Çocuklar İçin Esmaül Hüsna
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilgi vermek sizi biraz zorlayabilir. Ama günümüzde bu artık çok kolay. İlahiler eşliğinde İslam'ın şartlarını, imanın şartları ve Esmaül hüsna. Çocuklar için Esmaül-hüsna takdir edersiniz ki çok da kolay değildir. Sadece çocuklar için değil aynı zamanda bizler içinde biraz zordur. Çevremize bakarsak Esmaül-hüsnayı bilmeyen çok kişiye eminim rastlarız. Çocuklara Esmaül-hüsna yı öğretmenin de okumanın da çok buyuk sevabı vardır. Faziletini saymakla bitiremiyeceğimiz Esmaül-hüsna, sadece çocuklar için değil bizler içinde oldukça önemlidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri okuyan ve ezberleyenlere bazı ilimler ve sıfatların olacağı söyleniyor. Hatta Rabbimiz bizi cennetle müjdelemiştir. Allah:(Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimlerdir. Gelin önce faziletlerini sonra da Esmaül-hüsna'yı (Allah'ın 99 ismi) anlamlarıyla birlikte hep beraber bir kez daha hatırlayalım.


Esmaül-hüsna okumanın faziletleri

 • Allah: Cemal ve Celal gibi bütün adlarını kapsayan bir ismi şeriftir. Bütün isimler Allah adında saklı olduğu gibi diğer isimlerde Allah ismi azamına birer sıfattır.
 • Er Rahman: Rahman bütün yaratılanlar hakkında hayır ve merhameti isteyen.
 • Er Rahim: Rahim çok merhamet eden çokça nimetler veren.
 • El Melik: Melik bütün dünyanın tek sahibi ve mutlak hükümdarı.
 • El Kuddûs: Kuddûs hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak, çok temiz.
 • Eş Selam: Selam selametle çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam veren.
 • El Mü'min: Mü'min gönüllerde iman ışığı doğduran kendine sığınanları koruyan ve içini rahatlatan.
 • El Müheymin: Müheymin gözeten ve koruyan, kollayan.
 • El Aziz: Aziz mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.
 • El Cabbar: Cabbar noksanları tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan.
 • El Mütekebbir: Mütekebbir her şeyde ve her olayda büyüklüğünü gösteren.
 • El Halik: Halik bütün varlığı halleri ve olayları tayin ve tespit eden, herseyi yoktan var eden.
 • El Bâri: Bâri eşyayı ve her şeyin gövdesini birbirine uygun halde yaratan.
 • El Musavvir: Musavvir tasvir eden her şey için bir biçim ve özellik veren.
 • El Gaffar: Gaffar mağfireti pek çok olan
 • El Kahhar: Kahhar her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hâkim olan.
 • El Vehhap: Vehhap her turlu nimeti devamlı bağışlayan.
 • Er Rezzak: Rezzak yaratılmışlara faydalanacak şeyleri ihsan eden.
 • El Fettah: Fettah her türlü zorlukları aşan ve kolaylaştıran.
 • El Alim: lim her şeyi çok iyi bilen.
 • El Kâbıt: Kâbıt sıkan, daraltan.
 • El Bâsıt: Bâsıt açan, genişleten.
 • El Hâfız: Hâfız yukarıdan aşağı indiren alçaltan.
 • Er Râfi: Râfi yukarı kaldıran, yükselten.
 • El Muizz: Muizz izzet veren, ağırlayan.
 • El Muzill: Muzill zelil eden, alçaltan.
 • Es Semi: Seni her şeyi iyi işiten.
 • El Basîr: Bâsır her şeyi iyi gören.
 • El Hakem: Hakem hükmeden hakkı yerine getiren.
 • El Adl: Adl çok adaletli
 • El Latif: Latif
 • Es Şejur: Şekur kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
 • El Aliyy: Aliyy pek yüce, pek yüksek
 • El Kebir: Kebir en büyük pek büyük
 • E lHafiyzu: Hâfız yapılan işleri bütün tafsiyatıyla tutan her şeyi belli bir vakte kadar beka afetten koruyan
 • Ek Mukit: Mukit, her yaratılmışın gıdasını, rızkını veren
 • El Hasib: Hasib hayatı boyunca yapıp ettikleri her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen
 • El Celil: Celil Celalet ve ululuk sahibi
 • El Kerim: Kerim Lütfu ve keremi çok geniş, çok bol
 • Er Rakib: Rakib bütün varlığı gözeten
 • El Mucib: kendisine dua edenlerin isteklerini veren
 • El Vasiu: ilmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş
 • El Hakim: Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
 • El Vedud: kullarını çok seven
 • El Mecid: Şahı büyük ve yüksek
 • El Ba'is: Ölüleri diriltip kavimlerinden çıkaran
 • Eş şehid: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
 • El Hakk: Varlığı hiç değişmeyen, duran
 • El Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin islerini en iyi neticeye ulaştıran
 • El Kaviyy: Pek güçlü
 • El Metin: Çok sağlam
 • El Veliyy: Sevdiği kulların dostu
 • El Hamid: Ancak kendisine hamd edenin bütün varlığı diliyle övülen
 • El Muhsi: Sonsuzda olsa her şeyin sayısını tek tek bilen
 • El Mübdiu: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
 • El Muid: varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 • El Muhsi: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
 • El Muid: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 • El Hayy: Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten
 • El Kayyum: Gökleri ve yeri her şeyi tutan
 • El Vacid: İstediğini istediğinde bulan
 • El Macid: Kadar ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
 • El Vahid: Tek, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve kararlarında asla ortağı ve benzeri olmayan
 • Es Samed: İhtiyaçları gideren
 • El Kadir: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
 • El Müktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasavvufta bulunan
 • El Mukaddim: İstediğini ileri geçiren, öne alan
 • El Muahhir: İstediğini geri koyan arkaya bırakan
 • El Evvel: İlk
 • El Ahir: Son
 • Ez Zahir: Her şeyde görülen, aşikar
 • El Müteali: İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
 • El Batın: Her şeyden gizli
 • El Valiy: Kâinatı ve her an olup biteni idare eden
 • El Berr: Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden
 • Et Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
 • El Muntekim: Suçları adaleti ile müstahak oldukları cezaya çarptıran
 • El Afuvv: Çok affeden
 • Er Rauf: Çok lütufkar çok esirgeyen
 • Malikül mülk: Mülkün ebedi sahibi
 • Zül celali vel İkram: Hem büyüklük sahibi hem fazlı kerem
 • El Muksid: Bütün işleri denk birbirine uygun yapan
 • El Cami: İstediğini istediği zaman toplayan
 • El Ğaniy: Çok zengin her şeyden müstağni
 • El Muğni: Dilediğini zengin kılan
 • El Kâbıt: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
 • Ed Darr: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
 • En Nafi: Faydalı şeyleri yaratan
 • En Nur: Yol gösteren aydınlatan
 • El Hadi: Hidayet veren
 • El Bedi: Hayret verici bir şekilde yoktan var eden
 • El Baki: Varlığının sonu olmayan
 • El Varis: Hakiki malik sahibi olan
 • Er Raşid: Burun işleri ezeli takdirine göre yürütüp dost doğru bir hikmet üzerine ulaştıran.
 • Es Sabur: Çok sabırlı.

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Allahın Diğer İsimleri

Allahın Diğer İsimleri

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Güncel

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Güncel

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Güncel

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çe�[...]

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

'Er Rahim' Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanıl�[...]

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikr[...]

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim [...]

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olm[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6