Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilgi vermek sizi biraz zorlayabilir. Ama günümüzde bu artık çok kolay. İlahiler eşliğinde İslam'ın şartlarını, imanın şartları ve Esmaül hüsna. Çocuklar için Esmaül-hüsna takdir edersiniz ki çok da kolay değildir. Sadece çocuklar için değil aynı zamanda bizler içinde biraz zordur. Çevremize bakarsak Esmaül-hüsnayı bilmeyen çok kişiye eminim rastlarız. Çocuklara Esmaül-hüsna yı öğretmenin de okumanın da çok buyuk sevabı vardır. Faziletini saymakla bitiremiyeceğimiz Esmaül-hüsna, sadece çocuklar için değil bizler içinde oldukça önemlidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri okuyan ve ezberleyenlere bazı ilimler ve sıfatların olacağı söyleniyor. Hatta Rabbimiz bizi cennetle müjdelemiştir. Allah:(Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimlerdir. Gelin önce faziletlerini sonra da Esmaül-hüsna'yı (Allah'ın 99 ismi) anlamlarıyla birlikte hep beraber bir kez daha hatırlayalım.

Esmaül-hüsna okumanın faziletleri

 • Allah: Cemal ve Celal gibi bütün adlarını kapsayan bir ismi şeriftir. Bütün isimler Allah adında saklı olduğu gibi diğer isimlerde Allah ismi azamına birer sıfattır.
 • Er Rahman: Rahman bütün yaratılanlar hakkında hayır ve merhameti isteyen.
 • Er Rahim: Rahim çok merhamet eden çokça nimetler veren.
 • El Melik: Melik bütün dünyanın tek sahibi ve mutlak hükümdarı.
 • El Kuddûs: Kuddûs hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak, çok temiz.
 • Eş Selam: Selam selametle çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam veren.
 • El Mü'min: Mü'min gönüllerde iman ışığı doğduran kendine sığınanları koruyan ve içini rahatlatan.
 • El Müheymin: Müheymin gözeten ve koruyan, kollayan.
 • El Aziz: Aziz mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.
 • El Cabbar: Cabbar noksanları tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan.
 • El Mütekebbir: Mütekebbir her şeyde ve her olayda büyüklüğünü gösteren.
 • El Halik: Halik bütün varlığı halleri ve olayları tayin ve tespit eden, herseyi yoktan var eden.
 • El Bâri: Bâri eşyayı ve her şeyin gövdesini birbirine uygun halde yaratan.
 • El Musavvir: Musavvir tasvir eden her şey için bir biçim ve özellik veren.
 • El Gaffar: Gaffar mağfireti pek çok olan
 • El Kahhar: Kahhar her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hâkim olan.
 • El Vehhap: Vehhap her turlu nimeti devamlı bağışlayan.
 • Er Rezzak: Rezzak yaratılmışlara faydalanacak şeyleri ihsan eden.
 • El Fettah: Fettah her türlü zorlukları aşan ve kolaylaştıran.
 • El Alim: Âlim her şeyi çok iyi bilen.
 • El Kâbıt: Kâbıt sıkan, daraltan.
 • El Bâsıt: Bâsıt açan, genişleten.
 • El Hâfız: Hâfız yukarıdan aşağı indiren alçaltan.
 • Er Râfi: Râfi yukarı kaldıran, yükselten.
 • El Muizz: Muizz izzet veren, ağırlayan.
 • El Muzill: Muzill zelil eden, alçaltan.
 • Es Semi: Seni her şeyi iyi işiten.
 • El Basîr: Bâsır her şeyi iyi gören.
 • El Hakem: Hakem hükmeden hakkı yerine getiren.
 • El Adl: Adl çok adaletli
 • El Latif: Latif
 • Es Şejur: Şekur kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
 • El Aliyy: Aliyy pek yüce, pek yüksek
 • El Kebir: Kebir en büyük pek büyük
 • E lHafiyzu: Hâfız yapılan işleri bütün tafsiyatıyla tutan her şeyi belli bir vakte kadar beka afetten koruyan
 • Ek Mukit: Mukit, her yaratılmışın gıdasını, rızkını veren
 • El Hasib: Hasib hayatı boyunca yapıp ettikleri her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen
 • El Celil: Celil Celalet ve ululuk sahibi
 • El Kerim: Kerim Lütfu ve keremi çok geniş, çok bol
 • Er Rakib: Rakib bütün varlığı gözeten
 • El Mucib: kendisine dua edenlerin isteklerini veren
 • El Vasiu: ilmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş
 • El Hakim: Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
 • El Vedud: kullarını çok seven
 • El Mecid: Şahı büyük ve yüksek
 • El Ba'is: Ölüleri diriltip kavimlerinden çıkaran
 • Eş şehid: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
 • El Hakk: Varlığı hiç değişmeyen, duran
 • El Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin islerini en iyi neticeye ulaştıran
 • El Kaviyy: Pek güçlü
 • El Metin: Çok sağlam
 • El Veliyy: Sevdiği kulların dostu
 • El Hamid: Ancak kendisine hamd edenin bütün varlığı diliyle övülen
 • El Muhsi: Sonsuzda olsa her şeyin sayısını tek tek bilen
 • El Mübdiu: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
 • El Muid: varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 • El Muhsi: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
 • El Muid: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 • El Hayy: Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten
 • El Kayyum: Gökleri ve yeri her şeyi tutan
 • El Vacid: İstediğini istediğinde bulan
 • El Macid: Kadar ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
 • El Vahid: Tek, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve kararlarında asla ortağı ve benzeri olmayan
 • Es Samed: İhtiyaçları gideren
 • El Kadir: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
 • El Müktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasavvufta bulunan
 • El Mukaddim: İstediğini ileri geçiren, öne alan
 • El Muahhir: İstediğini geri koyan arkaya bırakan
 • El Evvel: İlk
 • El Ahir: Son
 • Ez Zahir: Her şeyde görülen, aşikar
 • El Müteali: İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
 • El Batın: Her şeyden gizli
 • El Valiy: Kainatı ve her an olup biteni idare eden
 • El Berr: Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden
 • Et Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
 • El Muntekim: Suçları adaleti ile müstahak oldukları cezaya çarptıran
 • El Afuvv: Çok affeden
 • Er Rauf: Çok lütufkar çok esirgeyen
 • Malikül mülk: Mülkün ebedi sahibi
 • Zül celali vel İkram: Hem büyüklük sahibi hem fazlı kerem
 • El Muksid: Bütün işleri denk birbirine uygun yapan
 • El Cami: İstediğini istediği zaman toplayan
 • El Ğaniy: Çok zengin her şeyden müstağni
 • El Muğni: Dilediğini zengin kılan
 • El Kâbıt: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
 • Ed Darr: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
 • En Nafi: Faydalı şeyleri yaratan
 • En Nur: Yol gösteren aydınlatan
 • El Hadi: Hidayet veren
 • El Bedi: Hayret verici bir şekilde yoktan var eden
 • El Baki: Varlığının sonu olmayan
 • El Varis: Hakiki malik sahibi olan
 • Er Raşid: Burun işleri ezeli takdirine göre yürütüp dost doğru bir hikmet üzerine ulaştıran.
 • Es Sabur: Çok sabırlı.
Son Güncelleme : 01.11.2023 18:24:23
Çocuklar İçin Esmaül Hüsna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Çocuklar İçin Esmaül Hüsna Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Çocuklar İçin Esmaül Hüsna"
esmaül hüsna dan daha güzelini duymadım
.
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şerifleri...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan y...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şek...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yi...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023