esmaulhusna.gen.tr
Esmaül Hüsna

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilgi vermek sizi biraz zorlayabilir. Ama günümüzde bu artık çok kolay. İlahiler eşliğinde İslamın şartlarını, imanın şartları ve Esmaül hüsna. Çocuklar için Esmaül-hüsna takdir edersiniz ki çokta kolay değildir. Sadece çocuklar için değil aynı zamanda bizler içinde biraz zordur. Çevremize bakarsak Esmaül-hüsnayı bilmeyen çok kişiye eminim rastlarız. Çocuklara Esmaül-hüsna yı öğretmenin de okumanın da çok buyuk sevabı vardır. Faziletini saymakla bitiremiyeceğimiz Esmaül-hüsna,  sadece çocuklar için değil bizler içinde oldukça önemlidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri okuyan ve ezberleyenlere bazı ilimler ve sıfatların olacağı söyleniyor. Hatta Rabbimiz bizi cennetle müjdelemiştir. Allah:(tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimlerdir. Gelin önce faziletlerini sonrada Esmaül-hüsna'yı (Allah'ın 99 ismi) anlamlarıyla birlikte hep beraber bir kez daha hatırlayalım.

Esmaül-hüsna okumanın faziletleri:
 • Allah: Cemal ve Celal gibi bütün adlarını kapsayan bir ismi şeriftir. Bütün isimler Allah adında saklı olduğu gibi diğer isimlerde Allah ismi azamına birer sıfattır.
 • Er Rahman: Rahman bütün yaratılanlar hakkında hayır ve merhameti isteyen. 
 • Er Rahim: Rahim çok merhamet eden çokça nimetler veren.
 • El Melik: Melik bütün dünyanın tek sahibi ve mutlak hükümdarı.
 • El Kuddûs: Kuddûs hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak, çok temiz.
 • Eş Selam: Selam selametle çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam veren.
 • El Mü'min: Mü'min gönüllerde iman ışığı doğduran kendine sığınanları koruyan ve içini rahatlatan.
 • El Müheymin: Müheymin gözeten ve koruyan,kollayan.
 • El Aziz: Aziz mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.
 • El Cabbar: Cabbar noksanları tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan.
 • El Mütekebbir: Mütekebbir her şeyde ve her olayda büyüklüğünü  gösteren.
 • El Halik: Halik bütün varlığı halleri ve olayları tayin ve tespit eden, herseyi yoktan var eden.
 • El Bâri: Bâri eşyayı ve her şeyin gövdesini birbirine uygun halde yaratan.
 • El Musavvir: Musavvir tasvir eden her şey için bir biçim ve özellik veren .
 • El Gaffar: Gaffar mağfireti pek çok olan
 • El Kahhar: Kahhar her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan.
 • El Vehhap: Vehhap her turlu nimeti devamlı bağışlayan.
 • Er Rezzak: Rezzak yaratılmışlara faydalanacak şeyleri ihsan eden.
 • El Fettah: Fettah her türlü zorlukları aşan ve kolaylaştıran.
 • El Alim: Âlim her şeyi çok iyi bilen.
 • El Kâbıt: Kâbıt sıkan, daraltan.
 • El Bâsıt: Bâsıt açan, genişleten.
 • El Hâfız: Hâfız yukarıdan aşağı indiren alçaltan.
 • Er Râfi: Râfi yukarı kaldıran, yükselten.
 • El Muizz: Muizz izzet veren, ağırlayan.
 • El Muzill: Muzill zelil eden, alçaltan.
 • Es Semi: Seni her şeyi iyi işiten.
 • El Basîr: Bâsır her şeyi iyi gören.
 • El Hakem: Hakem hükmeden hakkı yerine getiren.
 • El Adl: Adl çok adaletli
 • El Latif: Latif 
 • Es Şejur: Şekur kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
  Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

  >
 • El Aliyy: Aliyy pek yüce, pek yüksek
 • El Kebir:Kebir en büyük pek büyük
 • E lHafiyzu: Hâfız yapılan işleri bütün tafsiyatıyla tutan her şeyi belli bir vakte kadar beka afetten koruyan
 • Ek Mukit: Mukit, her yaratılmışın gıdasını, rızkını veren 
 • El Hasib: Hasib hayatı boyunca yapıp ettikleri her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen
 • El Celil:Celil Celalet ve ululuk sahibi
 • El Kerim :Kerim Lütfu ve keremi çok geniş, çok bol
 • Er Rakib : Rakib bütün varlığı gözeten
 • El Mucib: kendisine dua edenlerin isteklerini veren
 • El Vasiu: ilmi, rahmeti, kudreti,af ve mağfireti geniş
 • El Hakim: Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
 • El Vedud: kullarını çok seven
 • El Mecid: Şahı büyük ve yüksek
 • El Ba'is: Ölüleri diriltip kavimlerinden çıkaran
 • Eş şehid: Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır
 • El Hakk: Varlığı hiç değişmeyen, duran
 • El Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin islerini en iyi neticeye ulaştıran
 • El Kaviyy: Pek güçlü
 • El Metin: Çok sağlam
 • El Veliyy: Sevdiği kulların dostu
 • El Hamid: Ancak kendisine hamd edenin bütün varlığı diliyle övülen
 • El Muhsi: Sonsuzda olsa her şeyin sayısını tek tek bilen
 • El Mübdiu: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan
 • El Muid: varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
 • El Muhsi: Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren
 • El Muid: Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 • El Hayy: Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten
 • El Kayyum: Gökleri ve yeri her şeyi tutan
 • El Vacid: İstediğini istediğinde bulan
 • El Macid: Kadar ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
 • El Vahid: Tek, zatında, sıfatlarında, işlerinde ve kararlarında asla ortağı ve benzeri olmayan
 • Es Samed: İhtiyaçları gideren
 • El Kadir: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten
 • El Müktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasavvufta bulunan
 • El Mukaddim: İstediğini ileri geçiren, öne alan
 • El Muahhir: İstediğini geri koyan arkaya bırakan
 • El Evvel: İlk
 • El Ahir: Son
 • Ez Zahir: Her şeyde görülen, aşikar
 • El Müteali: İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
 • El Batın : Her şeyden gizli
 • El Valiy: Kainatı ve her an olup biteni idare eden
 • El Berr: Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden
 • Et Tevvab: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan
 • El Muntekim: Suçları adaleti ile müstahak oldukları cezaya çarptıran
 • El Afuvv: Çok affeden
 • Er Rauf: Çok lütufkar çok esirgeyen
 • Malikül mülk: Mülkün ebedi sahibi
 • Zül celali vel İkram: Hem büyüklük sahibi hem  fazlı kerem 
 • El Muksid: Bütün işleri denk birbirine uygun yapan
 • El Cami: İstediğini istediği zaman toplayan
 • El Ğaniy: Çok zengin her şeyden müstağni
 • El Muğni: Dilediğini zengin kılan
 • El Kâbıt: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen
 • Ed Darr: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
 • En Nafi: Faydalı şeyleri yaratan
 • En Nur: Yol gösteren aydınlatan
 • El Hadi: Hidayet veren
 • El Bedi: Hayret verici bir şekilde yoktan var eden
 • El Baki: Varlığının sonu olmayan
 • El Varis: Hakiki malik sahibi olan
 • Er Raşid: Burun işleri ezeli takdirine göre yürütüp dost doğru bir hikmet üzerine ulaştıran.
 • Es Sabur: Çok sabırlı.

Yayınlanma Tarihi : 12.8.2016 10:37:42

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Çocuklar İçin Esmaül Hüsna"

yakup

esmaül hüsna dan daha güzelini duymadım

017-3.-18

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık...

Esmaül Hüsna İsimleri

Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rast...

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla center;">Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun si...

El Halim

El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarında...

Esmaül Hüsna Duaları

Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurm...

Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında man...

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin o...

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doks...

Arapça Esmaül Hüsna

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.All...

El Fettah

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Veren:Allah Fettah'tır....

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Esmaül Hüsna, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018