Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin olmamak ile birlikte, öyle bilinmektedir. Ancak bu Esmaül Hüsnanın sırlarının gerçekleşmesi için Esmaül Hüsnaların hepsinin her gün okunması gerekmektedir.

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah: Kalbe iman dolmasına 66 defa

Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmaya 298

Er-Rahim: Maddi-manevi rızka 258

El-Melik: Emir sahibi olmaya 91

El-Kuddüs: Günahlardan kurtulmaya 170

Es-Selam: Korktuklarından emin olmaya 131

El-Mümin: Kötü hastalıklara yakalanmamaya137

El-Müheymin: İnsanların düşüncelerini anlamaya 145

El-Aziz: Günlük 94

El-Cebbar: Günlük 206

El-Mütekebbir: Günlük 662

El-Halık: Üzüntüden kurtulmaya 731

El-Bari: Başarıya 214

El-Musavvir: Maksatlara ulaşmaya 336

El-Gaffar: bağışlanmaya1281

El-Kahhar: zalimleri kahretmeye 306

El-Vehhab: borçtan kurtulmaya 196

Er-Rezzak: Bol rızka 308

El-Fettah: Maddi manevi hayra 489

El-Alim: İlim zenginliğine 150

El-Kabıd: Zalimin zulmünden kurtulmaya 903

El-Basıt: İşlerin büyümesine 72

El-Hafıd: Belalardan korunmaya 1481

Er-Rafi: İşinde yükselmeye 351

El-Muiz: Fakir ve zelillikten kurtulmaya

117

El-Müzill: Düşmanları zelil etmeye 770

Es-Semi: Duaların kabulüne180

El-Basir: Acziyetin ortadan kalkmasına 112

El-Hakem: Haklı davayı kazanmaya 68

EL-Adl: Adil olmaya 104

El-Latif: Dileklerin olmasına 129

El-Habir: Hafızanın genişlemesine 812

El-Halim: Ahlak güzelliğine 88

El-Azim: Sözünün tesirli olmasına 1020

El-Gafur: Günahların affına 1286

Eş-Şekur: Baht açıklığına 526

El-Aliyy: Zilletten kurtulmaya 110

El-Kebir: Hürmet görmeye 232

El-Hafız: Nefsin ve malın korunmasına 998

El-Mukit: Muhtaç olunanın korunmasına 550

El-Hasib: Alnı açık olmaya 80

El-Celil: Zalimi zelil etmeye 5329

El-Kerim: Bol rızka 270

Er-Rakib: Allah’ın koruması altında olmaya 312

El-Mücib: Duaların kabul olmasına 3025

El-Vasi: Ömür uzunluğuna 137

El-Hakim: İlim ve hikmet sahibi olmaya 6084

El-Vedud: Herkesin sevgisini kazanmaya 400

El-Mecid: İzzet ve şerefin artmasına 3249

El-Bais: Kuvvetli iradeye 573

Eş-Şehid: Şehit olmaya 319

El-Hakk: Sağlam bir imana 108

El-Vekil: Allah’tan yardıma 66

El-Kaviyy: Kansızlığa 116

El-Metin: Maddi-manevi sağlam olmaya 500

El-Veliyy: Allah’ın yardımına 2116

El-Hamid: Kazancın genişlemesine 3844

El-Muhsi: Kuvvetli zekaya 148

El-Mübdi: Muvaffak olmaya 57

El-Muid: Elden kaçanı geri kazanmaya 124

El-Muhyi: İşlerin başarılı olmasına 68

El-Mümit: Harama bakmamaya 490

El-Hayy: Sözün tesirli olmasına 324

El-Kayyum: İsteklerin olmasına 156

El-Vacid: Kaybedileni bulmaya 196

El-Macid: Bol kazanca 2304

El-Vahid: İsteklerin olmasına 3669

Es-Samed: Kimseye muhtaç olmamaya 134

El-Kadir: Çok güce 305

El-Muktedir: Her işte başarıya 774

El-Mukaddim: Daima yükselmeye 184

El-Muahhir: Kötü birinden uzaklaşmaya 847

El-Evvel: Hayırlı işlerde birinci olmaya 37

El-Ahir: Uzun ömre 801

Ez-Zahir: Her meselenin zuhruna 1106

El-Batın: Nefsin mutmain olmasına 62

El-Vali: Sözün tesirli olmasına 47

El-Müteali: İstenilen makama ulaşmaya 551

El-Berr: Her zaman iyilik bulmaya 202

Et-Tevvab: Tövbelerin kabulüne 409

El-Müntekim: Zulümden korunmaya 630

El-Afüvv: Bol rızka 156

Er-Rauf: Zarar görmemeye 287

Malikül Mülk: Malın zarar görmemesine 212

Zül-Celali Vel İkram: İşlerin kolaylığına 1155

El-Muksit: Eşlerin barışmasına 209

El Cami: Küslerin barışmasına 114

El Ganiy: Geniş rızka 1060

El-Muğni: Geçim genişliğine 1100

El-Mani: Kazadan uzak olmaya 161

Ed-Darr: Zararlı kişilerin kahrolması için 1001

En-Nafi: Hastalıklardan korunmaya 201

En-Nur: Kalp nuruna 256

El-Hadi: Çocukların ailesine itaatkar olmasına 400

El-Bedi: Allah’ın yardımına 86

El-Baki: Uzun ömre 113

El-Varis: Uzun ömürlü olmaya 707

Er-Reşid: İçki ve zinadan kurtulmaya 514

Es Sabûr: Başladığı işi kolay bitirmeye 298 defa okunur.

Esmaül Hüsna Sırları Yorumları

şifre Kırmızı sayıyı girin

0 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna Sırları"
Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düz...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmey...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şerifle...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklarda...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahm...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.Allah ...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini ...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, ...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yin...
Ebced Hesabı Esmaül Hüsna
Ebced Hesabı Esmaül Hüsna
Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur’anı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nun dur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah' ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz.(Araf Suresi, 180) buyurulur.Ebcet, Arap alfabesi harflerinin kol...
Arapça Esmaül Hüsna
Arapça Esmaül Hüsna
Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.
Esmaül Hüsna Faziletleri
Esmaül Hüsna Faziletleri
Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona saldırmaz. Şeytanın ve cinin şerrinden insanoğlunu korur. Esmaül Hüsna han...
Ya Latif
Ya Latif
Ya Latif, "En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bil...
El Aziz
El Aziz
El Aziz, Yüksek bir dağa baktığınızda,.. Helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde,.. Yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah'ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz? Aziz, ismini...
Ya Fettah
Ya Fettah
Ya Fettah, Allah'ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hiç kimseye mu...
Kayyum
Kayyum
Kayyum, Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C) (Osmanlıca'da yazılışı, hayy-ül kayyum) İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre ...
El Fettah
El Fettah
El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Vere...
Ya Şafi
Ya Şafi
Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir. Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir eczane gibi yaratmış. Üzerimize takdir buyurduğu hastalık...
Er Rahim
Er Rahim
‘’Er Rahim’’ Allahın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanılır. Yüce Allah (c.c) ‘’ Er Rahim’’ esması ile kendine itaat ve iba...
Ya Bais
Ya Bais
Ya Bais, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın bir ismidir. Bais'in kelime anlamı bir nesnenin belirlenmiş olan bir yere harekete geçirilmiş, yönlendirilmiş olmasıdır. Hangi nesneye göre söylendiyse, manası farklı bir şekilde açıklanı...
Ya Halim
Ya Halim
Ya halim Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 isminden biridir.Ya Halim anlamı nedir?Günahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara iyi davranarak cezaları sonraya ...
El Latif
El Latif
El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileştirir, arzu ve isteklere kavuşturur. Latif isminin anlamı...
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim Allah'tan her şeyi istemek için bir fırsattır. Allah'a yapıla...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ile yanan kullarını seven, onları rahmetine ve rı...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin olmasına engel olan, kendilerine zarar verecek ola...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce Allah'ın varlığı tüm mahlukatlardan öncedir. O'nu...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, emniyet i...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününde de mahlukatı toplayabilecek ...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden anlamındadır.<...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Error
99
Hangi Esmayı Çalışmalıyım
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Esmaül Hüsna Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Error
99
Hangi Esmayı Çalışmalıyım
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Esmaül Hüsna Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2018