Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.

Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.

Allah (Cc): bütün kâinatı yaratan ve idare eden tasarrufunda ortağı bulunmayan.

Er Rahman: herkese merhametli olan.

Er Rahim: ahirette sadece müminlere Merhamet eden.

El Adil: asla benzeri bulunmayan.

El Afüv: affı çok olan.

El Ahir: her şey yok olduktan sonra var olan ama ben.

El Alim: her şeyi hakkıyla bilen.

El Aliyy çok çok yüce olan.

El Azim: çok azametli olan.

El Aziz: Üstün kuvvetli güçlü şerefli mağlup edilemeyen.

El Bais: uyandıran dirilten peygamber gönderen.

El Baki: Fani olmayan devam eden.

El Bari: kusursuzca yaratan var eden.

ElBasir: her şeyi hakkıyla gören.

El Basit: genişleten bollaştıran açan.

El Batın: gizli olan.

El Bedi: örneksiz olarak yaratan.

El Berr kullarına iyiliği çok olan:
El Cami: istediğini istediği zaman derleyip toplayan.

El Cebbar: dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.

El Celil: hazırlık ve ululuk sahibi olan.

Ed Dar: zarar şeyleri yaratan.

El Evvel: Her şeyden önce olan başlangıcı olmayan.

El Fettah: Bütün iyiliklerin kapısını açan.

El Gaffar: mağfireti bağışlaması bol olan.

El Gafur bağışlaması Merhameti bol olan:
El Ganiy: çok çok zengin olan.

El Habir: her şeyin 2 yüzünden gizli tarafından haberdar olan.

El Hadi: Hidayet ve lutuf veren.

El Hafıd: bütün derecelerin ve iyiliklerin sahibi.

El Hafız: koruyan, gözeten, muhafaza eden.

El Hakem: Hakkı yerine getiren hükmeden.

El Hakim: hikmetli olan.

El Hakk: varlığı hiç değişmeden Duran.

El Halik: bütün her şeyi yaratan yoktan var eden.

El Halim: kullarına karşı yumuşak olan.

El Hamid: ancak Kendisine küfür edilen her bakımdan övgüye layık olan.

El Hasib: hesap gören.

El Hayy: asla ölmeyen biri olan.

El Kabid: sıkan daraltan.

El Kadir: istediğini istediği gibi yaratmaya gücü yeten.

El Kahhar: kahveden her şeye Galip ve hâkim olan.

El Kaviy: kuvvetli ve Kudretli olan.

El Kayyum: her işlenenibilen Evveli olmayan kâinatı yöneten.

El Kebir: tek büyük.

ElKerim: Kerem'i bol cömert olan.

El Kuddüs: hatadan gafletten her türlü eksiklikten çok uzak temiz olan.

El Latif: lütfedici edici lütuf olan.

El Macid: Kadri ve Şanı büyük olan.

El Malik-ül Mülk: mülkün gerçek ve ebedi sahibi.

El Mani: helak ve kötülük sebeplerini engel olan.

El Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan haberler.

El Melik: bütün kâinatın sahibi mutlak hükümdar olan.

El Metin: çok sağlam olan.

El Mu'ahhir: istediğini geri koyan.

El Mucib: dualara cevap veren kabul eden.

El Muğni: dilediğine zenginlik veren.

El Muhsi: sonsuz da olsa her şeyin sayısını bile.

El Muhyi: Can bağışlayan sağlık veren dirilten yaşatan.

El Muid: yaratıklarının öldüren tekrar dirilten.

El Muiz: izzet ve şeref veren.

El Mukaddim: istediğini öne geçiren.

El Mukit: bedenin ve ruhun gıdasını verin.

El Muksit: hükmünde ve işlerinde adaletli olan.

El Muktedir: her şeye gücü yeten.

El Musavvir: kusursuzca var eden şekil ve suret verendir.

El Mübdi': yarattıklarını örneksiz yaratan.

Müheymin: gözetleyici koruyucu olan yap ki.

El Mü'min: emniyet veren Emin kılan.

El Mümit yaratan ecelleri geldiğinde canlarını alan.

El Müntakim: intikam alan suçluları hak ettikleri cezaya çarptıran.

El Müteali: aklın alabileceği her şeyden Yüce olan.

El Mütekebbir: her şeyde büyüklüğünü gösteren her şey.

El Müzil: zillete düşüren hor ve hakir eden.

En Nafi: hayırlı faydalı işler yaratan.

En Nur: Alemleri nurlandıran.

Er Rafi: yukarı kaldıran yükselten.

Er Rakib: yarattıklarına gözlü olan işleri kontrolü altında tutan.

Er Ra'uf: Çok esirgeyen çok acıyan.

Er Reşid: insanlara doğru yolu gösteren Alemleri hikmetle yönetim.

Er Rezzak: görünen ve görünmeyen rızıkları veren.

Es Sabur: abri çok olan İntikam almakta acele etmeyen.

Es Samed: hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Eş Şehid: şahit olan her yerde hazır ve nazır olan.

Eş Şekür: kendisi için yapılan işlere güzeliyle karşılık veren.

Es Selam: kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran.

Es Semi: her şeyi hakkıyla işitendir.

Et Tevvab: tövbeleri çok çok kabul edendir.

El Vacid: istediğini istediği vakit bulan.

El Vali: bütün olayları tek başına.

El Varis: her şeyin hakiki sahibi.

El Vasi: Rahmetli de geniş olan.

El Vedud: Mümin kullarını Seven.

El Vehhab: bağışlaması çok olan karşılıksız veren.

El Vekil: işlerini kendisine bırakanların işini düzelten.

El Veli: iyi kullarına dost olan konuşmaları.

Ez Zahir: o evvel, ahir, Zahir, Batın olandır.

Zülcelal-i vel-İkram: Celal ve ikram sahibi.

Arapça Esmaül Hüsna Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Popüler İçerikler

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Güncel

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

Esmaül Hüsna Sırları Nelerdir?

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna

Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna

Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna, Mübarek cuma gününde öyle güzel bir saat vardır ki işte o saatte Allah'a edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Mübarek cuma günü vaktin[...]

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları göz[...]

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya halim Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 isminden biridir.Ya Halim anlamı nedir?Günahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara i[...]

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (Cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir.Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir ecza[...]

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

'Er Rahim' Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanıl�[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6