Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Arapça Esmaül Hüsna

Arapça Esmaül Hüsna

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.

Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.
Allah (Cc): bütün kainatı yaratan ve idare eden tasarrufunda ortağı bulunmayan
Er Rahman: herkese merhametli olan
Er Rahim: ahirette sadece müminlere Merhamet eden
El Adil: asla benzeri bulunmayan
El Afüv: affı çok olan
El Ahir: her şey yok olduktan sonra var olan ama ben
El Alim: her şeyi hakkıyla bilen
El Aliyy çok çok yüce olan
El Azim: çok azametli olan
El Aziz: Üstün kuvvetli güçlü şerefli mağlup edilemeyen
El Bais: uyandıran dirilten peygamber gönderen
El Baki: Fani olmayan devam eden
El Bari: kusursuzca yaratan var eden
ElBasir: her şeyi hakkıyla gören
El Basit: genişleten bollaştıran açan
El Batın: gizli olan
El Bedi: örneksiz olarak yaratan
El Berr kullarına iyiliği çok olan:
El Cami: istediğini istediği zaman derleyip toplayan
El Cebbar: dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan
El Celil: hazırlık ve ululuk sahibi olan
Ed Dar: zarar şeyleri yaratan
El Evvel: Her şeyden önce olan başlangıcı olmayan
El Fettah: Bütün iyiliklerin kapısını açan
El Gaffar: mağfireti bağışlaması bol olan
El Gafur bağışlaması Merhameti bol olan:
El Ganiy: çok çok zengin olan
El Habir: her şeyin 2 yüzünden gizli tarafından haberdar olan
El Hadi: Hidayet ve lutuf veren
El Hafıd: bütün derecelerin ve iyiliklerin sahibi
El Hafız: koruyan, gözeten, muhafaza eden
El Hakem: Hakkı yerine getiren hükmeden
El Hakim: hikmetli olan
El Hakk: varlığı hiç değişmeden Duran
El Halik: bütün her şeyi yaratan yoktan var eden
El Halim: kullarına karşı yumuşak olan
El Hamid: ancak Kendisine küfür edilen her bakımdan övgüye layık olan
El Hasib: hesap gören
El Hayy: asla ölmeyen biri olan
El Kabid: sıkan daraltan
El Kadir: istediğini istediği gibi yaratmaya gücü yeten
El Kahhar: kahveden her şeye Galip ve hâkim olan
El Kaviy: kuvvetli ve Kudretli olan
El Kayyum: her işlenenibilen Evveli olmayan kâinatı yöneten
El Kebir: tek büyük
ElKerim: Kerem'i bol cömert olan
El Kuddüs: hatadan gafletten her türlü eksiklikten çok uzak temiz olan
El Latif: lütfedici edici lütuf olan
El Macid: Kadri ve Şanı büyük olan
El Malik-ül Mülk: mülkün gerçek ve ebedi sahibi
El Mani: helak ve kötülük sebeplerini engel olan
El Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan haberler
El Melik: bütün kainatın sahibi mutlak hükümdar olan
El Metin: çok sağlam olan
El Mu'ahhir: istediğini geri koyan
El Mucib: dualara cevap veren kabul eden
El Muğni: dilediğine zenginlik veren
El Muhsi: sonsuz da olsa her şeyin sayısını bile
El Muhyi: Can bağışlayan sağlık veren dirilten yaşatan
El Muid:: yaratıklarının öldüren tekrar dirilten
El Muiz: izzet ve şeref veren
El Mukaddim: istediğini öne geçiren
El Mukit: bedenin ve ruhun gıdasını verin
El Muksit: hükmünde ve işlerinde adaletli olan
El Muktedir: her şeye gücü yeten
El Musavvir: kusursuzca var eden şekil ve suret verendir.

El Mübdi': yarattıklarını örneksiz yaratan
Müheymin: gözetleyici koruyucu olan yap ki
El Mü'min: emniyet veren Emin kılan
El Mümit yaratan ecelleri geldiğinde canlarını alan
El Müntakim: intikam alan suçluları hak ettikleri cezaya çarptıran
El Müteali: aklın alabileceği her şeyden Yüce olan
El Mütekebbir: her şeyde büyüklüğünü gösteren her şey
El Müzil: zillete düşüren hor ve hakir eden
En Nafi: hayırlı faydalı işler yaratan
En Nur: Alemleri nurlandıran
Er Rafi: yukarı kaldıran yükselten
Er Rakib: yarattıklarına gözlü olan işleri kontrolü altında tutan
Er Ra'uf: Çok esirgeyen çok acıyan
Er Reşid: insanlara doğru yolu gösteren Alemleri hikmetle yönetim
Er Rezzak: görünen ve görünmeyen rızıkları veren
Es Sabur: abri çok olan İntikam almakta acele etmeyen
Es Samed: hiçbir şeye muhtaç olmayan
Eş Şehid: şahit olan her yerde hazır ve nazır olan
Eş Şekür: kendisi için yapılan işlere güzeliyle karşılık veren
Es Selam: kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran
Es Semi: her şeyi hakkıyla işitendir
Et Tevvab: tövbeleri çok çok kabul edendir
El Vacid: istediğini istediği vakit bulan
El Vali: bütün olayları tek başına
El Varis: her şeyin hakiki sahibi
El Vasi: Rahmetli de geniş olan
El Vedud: Mümin kullarını Seven
El Vehhab: bağışlaması çok olan karşılıksız veren
El Vekil: işlerini kendisine bırakanların işini düzelten
El Veli: iyi kullarına dost olan konuşmaları
Ez Zahir: o evvel, ahir, Zahir, Batın olandır
Zülcelal-i vel-İkram: Celal ve ikram sahibi
Son Güncelleme : 01.11.2023 22:03:11
Arapça Esmaül Hüsna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Arapça Esmaül Hüsna Yorumları
şifre

3 Yorum Yapılmış "Arapça Esmaül Hüsna"
Sayın Admin, El Hamid güzel isminin karşısında yazan açıklamayı lütfen acilen düzeltirseniz çok seviniriz. Manası çok yanlış yazılmış. Eminim ki kötü niyetle değildir. Lakin çok acil düzeltilmesi lazım.
.
CEVAP YAZ
El Ahir Esmasının açıklanmasında her şey yok olduktan sonra var olan ama ben ifadesi kullanılmış. Bu ne anlama geliyor acaba? Yanlış bir yazım mı var yoksa gerçek anlamı bu şekilde mi geçiyor?
.
CEVAP YAZ
1885 SAYISININ HANGİ SAYI TEKRARLANMIŞTIR.
.
CEVAP YAZ
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şerifleri...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan y...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şek...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced ya da En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yi...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023