Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah'ı Teâlâ'nın (C. C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayarak, Esmaları okumanın Allah katında, çok büyük bir mükafatı vardır. Ayrıca sayısınca okumanın da birçok fazilet ve esrarı vardır.

Esmaül Hüsna'nın önemi; Esmaül Hüsna'nın önemine ilişkin Kur'an ayetleri ile hadisler aşağıda verilmiştir.

Kur'an'ı Kerimin bir ayeti kerimesinde, mealen; "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr Suresi; 24) buyurulmaktadır. Diğer bir ayette ise; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunur. (A'raf Suresi; 180)

Esmaül Hüsna'nın: Kim bu isimleri “Esma-ül Hüsna'yı” manalarını idrak ederek okursa, bunlarla Allah'ı (C. C.) zikrederse; Cennetine girer.

Allah'ın isimleri tevkifidir. Anlaşılacağı üzere, Allah hakkında ancak ayet ve hadislerde zikr edilen ve okunmasına müsaade edilmiş isimler kullanılır. Rastgele isim söylenemez.


Esma-İ Hüsna ile İlgili Olarak Buhari ve Müslim'de


(Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri ezberlerse, inanır da ezber okursa, Allah'ın cennetine gider) buyurdu.

Kim bu isimlerin; Esma-i Hüsna'nın, manalarını anlayarak okur, bunlarla Allah'ı zikrederse Allah'ın cennetine gider. "

Şahı Nakşıbend Hz. Bu hadis ile ilgili şöyle demiştir:(Bu hadis'i şerif' teki Ahsa kelimesi sayma anlamına gelir. Başka bir anlamı ise bu ism-i şerifleri öğrenip, bilmektir. Bir manası da bu esma'nın icabınca amel etmektir.) Mesela: "Rezzak" ismini söylediği zaman, rızıkı için asla endişe duymamaktadır. "Mütekebbir" ismi okursa, Allah'u Teâlâ'nın azamet ve büyüklüğünü düşünmelidir.


Allah'ın 99 İsim ve Anlamları Şunlardır

 • Allah: her şeyin gerçek mabudu.
 • Er-Rahman: dünyada her kuluna karşı merhametli.
 • Er-Rahim: ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli.
 • El-Melik: Her şeyin hâkimi, bütün kâinatın hükümdarı.
 • El Kuddüs: Her türlü kötülük ve eksikliklerden uzak,
 • Es Selam: Selamete ulaştıran, selamette olan.
 • El-Mümin: İman eden kulunu koruyan.
 • El-Müheymin: Gözetici ve kollayıcı.
 • El-Aziz: Mağlubiyet bilmeyen, her şeye galip.
 • El-Cebbar: Dilediğini zorla yaptıran.
 • El-Mütekebbir: Büyüklük ve ululukta tek olan.
 • El-Halık: Her şeyi yerli yerince yaratan.
 • El-Bari: Bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan.
 • El-Musavvir: Şekil verici tasvir eden.
 • El-Gaffar: Günahları affedici.
 • El-Kahhar: İsyancıları kahreden.
 • El-Vehhab: Karşılıksız veren.
 • Er-Rezzak: Rızık ihsan eden
 • El-Fettah: Hayır kapılarını açan.
 • El-Alim: Her şeyi çok iyi bilen.
 • El Kabıd: Ruhları kabzeden, sıkan, daraltan.
 • El Basıt: Ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan.
 • El-Hafid: Aşağıya indiren, alçaltan.
 • Er-Rafi: Dereceleri yükselten.
 • El-Muiz: İzzet veren ve yükselten.
 • El-Muzill: Alçaltan, zillet veren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basir: Her şeyi gören.
 • El-Hakem: Nihai hükmü veren.
 • El-Adl: Çok adaletli.
 • El-Latif: Lütuf sahibi.
 • El-Habir: Her şeyin gizlisinden haberdar olan.
 • El-Halim: Hemen ceza vermeyen.
 • El-Azim: Sonsuz büyük.
 • El-Ğafur: Bağışlayıcı, örten.
 • Eş-Şekür: Yapılan şükrün karşılığını bolca veren.
 • El-Aliyy: Yükseklikte sonsuz, yüceltici.
 • El-Kebir: Mutlak büyük.
 • El-Hafız: Koruyucu, gözeten.
 • El-Mukit: Bütün canlıların gıdasını veren.
 • El-Hasib: Hesaba çeken.
 • El-Celil: Hiçbir şey kendisine denk olmayan.
 • El-Kerim: Kerem'i ve bağışı bol olan.
 • Er-Rakib: Bakıp gözeten, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyen.
 • El-Mucib: Duaları kabul eden.
 • El Vasi: İlmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olan.
 • El Hâkim: Hüküm ve hikmet sahibi.
 • El-Vedud: Sonsuz sevgiye yegâne layık olan.
 • El-Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan.
 • El-Bais: Öldükten sonra dirilten.
 • Eş-Şehid: Bilinenin ve bilinmeyenin şahidi.
 • El-Hak: Zatı vacip olup varlığı gerçek olan.
 • El-Vekil: Her şeye vekil.
 • El-Kaviy: Çok kuvvetli.
 • El-Metin: Çok sağlam.
 • El-Veliyy: Dostlarına yardım eden.
 • El-Hamid: Hamd edilen övülen.
 • El-Muhsi: Her şeyin sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Maddesiz ve örneksiz yaratan.
 • El-Muid: Öldükten sonra tekrar dirilten.
 • El-Muhyi: Hayat veren dirilten.
 • El-Mümit: Öldüren, ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Her zaman diri.
 • El-Kayyum: Her şeyi ayakta tutan.
 • El-Vacid: En zengin olan, istediğini istediği zaman bulan.
 • El-Macid: Nimetleri ve ihsanı sonsuz olan.
 • El-Vahid: Tek ve eşsiz
 • Es Samed: Muhtaç olunan, ihtiyaçsız.
 • El Kadir: Kudret sahibi.
 • El Muktedir: Her şeye gücü yeten.
 • El Mukaddim: Dilediğini öne geçiren.
 • El Muahhir: Dilediğini sona erteleyen.
 • El Evvel: Varlığının başı olmayan.
 • El Ahir: Varlığının sonu olmayan.
 • Ez Zahir: Kati delillerle bilinen.
 • El Batın: Gizli.
 • El-Berr: Bütün iyiliğin ve güzelliğin sahibi.
 • El-Vali: Kâinatın tek yöneticisi.
 • El-Müteali: Yüceler yücesi.
 • Et-Tevvab: Kullarının tövbesini kabul eden.
 • El-Müntekim: Suçların karşılığını veren.
 • El-Afüvv: Bağışlayan.
 • Er-Rauf: Çok şefkat ve merhamet sahibi.
 • El-Malikü'l Mülk: Mülkün ebedi sahibi.
 • Zül Celali Vel İkram: Büyüklük ve kerem sahibi.
 • El-Muksit: Adaletle hükmeden.
 • El-Cami: Varlıkları bir araya toplayan.
 • El-Ganiy: Çok zengin.
 • El-Muğni: İstediğini zengin eden.
 • El-Mani: Dilediğini engelleyen.
 • El-Bedi: Örneksiz ve emsalsiz alemler yaratan.
 • Ed-Dar: Dilediğine bela veren.
 • En-Nafi: Dilediği kullarına fayda veren.
 • En-Nur: Alemleri nurlandıran aydınlatan.
 • El-Hadi: Hidayete erdiren.
 • El-Baki: Varlığının sonu olmayan.
 • El-Varis: Bütün servetlerin gerçek sahibi.
 • Er-Reşid: Hayra davet eden.
 • Es-Sabur: Çok sabırlı.

Esmaül Hüsna Ezberleme Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Popüler İçerikler

İsm-i Azam Nedir

İsm-i Azam Nedir

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

El Hadi İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

Güncel

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Güncel

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Güncel

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Lemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir[...]

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

'Er Rahim' Allah'ın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanıl�[...]

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı[...]

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin olmasına engel o[...]

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (Cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir.Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir ecza[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6