99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin şefaatiyle istemek dileğimizi daha makbul bir hale getirir. Aynı zamanda bu isimleri ezberleyip bunlarla iman edenin cennete gireceği, peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. 99 Esmaül Hüsnanın hepsi "Azam, yani büyük isimlerdir. Sadece Yüce Allah'ın zatına mahsus olan 99 Esmaül Hüsna, başka bir varlık için kullanılması caiz değildir.


99 Esmaül Hüsna ve Anlamları


1. Allah: O'nun zat ve özel ismidir.

2. Er-Rahman: Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.

3. Er-Rahim: Ahirette yalnızca müminlere acıyan, merhamet eden.

4. El-Melik: Her şeyin yegâne sahibi.

5. El-Kuddüs: Her türlü çirkin ve ayıplardan uzak, tertemiz.

6. Es- Selam: Acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan.

7. El-Mü'min: Yarattıklarına güven veren.

8. El-Müheymin: Kullarının tüm yaptıklarını bilen, koruyan.

9. El-Aziz: Üstün, şerefli, değerli olan.

10. El-Cebbar: Yapılmasını istediği şeyi dilediğinde zorla yaptıran.

11. El-Mütekebbir: Her şeyden münezzeh, pek yüce.

12. El-Halık: Herşeyi yaratan.

13. El-Bari: Yaratan ve yarattıklarını örneği olmadan icat eden.

14. El-Musavvir: Yarattıklarına şekil ve özellik veren.

15. El-Gaffar: Çok bağışlayan, affeden.

16. El-Kahhar: Her zaman galip gelen.

17. El-Vehhab: Karşılıksız nimet veren.

18. Er-Rezzak: Bol nimet veren, manevi ve maddi rızık veren.

19. El-Fettah: En adil hüküm veren ve iyilik kapılarını açan.

20. El-Alim: Bilgisinin sınırı olmayan.

21. El- Kabid: Dilediğine rızkı daraltan.

22. El-Basit: Dilediğinin rızkını genişleten.

23. El-Hafid: Dilediğini şeref ve itibar yönünden alçaltan.

24. Er-Rafi: Müminlerin; itibar ve şereflerini arttıran.

25. El-Muizz: Güç, izzet ve şeref veren.

26. El-Müzill: Zelil eden, alçaltan ve boyun eğdiren.

27. Es-Semi: Herşeyi en iyi işiten.

28. El-Basir: Herşeyi aydınlık ve karanlıkta gören.

29. El-Hakem: Hüküm veren.

30. El-Adl: Adil, insaflı.

31. El-Latif: Yarattıklarına yumuşak davranan.

32. El-Habir: Her şeyden haberdar olan.

33. El-Halim: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen.

34. El-Azim: Pek ulu, büyük, yüce.

35. El-Gafur: Çok affeden ve bağışlayan.

36. Eş-Şekur: İbadet eden kullarının mükafatlarını veren.

37. El-Aliyy: Şanı, kudreti yüce olan.

38. El-Kebir: Her bakımdan pek yüce, ulu.

39. El-Hafız: Varlıkları yok olmaktan koruyan.

40. El-Mukit: Herşeye gücü yeten, rızık ve mükafat veren.

41. El-Hasib: İnsanları sorgulayan, hesaba çeken.

42. El-Celil: Kudretli ve azamet sahibi.

43. El-Kerim: İhasanı bol olan.

44. Er-Rakib: Bütün varlıkların her yaptığını bilen.

45. El-Mucib: Duaları kabul eden, sıkıntıları gideren.

46. El-Vasi: ilim ve merhameti ile her şeyi kuşatan.

47. El-Hakim: Hikmet sahibi.

48. El-Vedud: Müminleri çok seven ve çok sevilen.

49. El-Mecid: Çok şerefli ve itibarlı.

50. El-Bais: Ahiret günü ölüleri dirilten.

51. Eş-Şehid: Herşeyi bilen, gören.

52. El-Hak: Varlığı daima sabit olan.

53. El-Vekil: Güvenilen, yardım eden.

54. El-Kaviyy: Herşeye gücü yeten.

55. El-Metin: Zafiyeti ve gevşekliği olmayan.

56. El-Veli: Görüp gözeten, yardım eden.

57. El-Hamid: Övgüye layık olan.

58. El-Muhsi: Olup biten her şeyi bilen, koruyan.

59. El-Mübdi: Varlıkları ilk kez yaratan.

60. El-Muid: İnsanları öldükten sonra yeniden yaratan.

61. El-Mümit: Varlıkların hayatlarına son veren.

62. El-Muhyi: Varlıklara hayat veren, öldükten sonra dirilten.

63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi olan.

64. El-Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan.

65. El-Vacid: Hiçbirşeye muhtaç olmayan.

66. El-Macid: Kerem ve lütfu bol olan.

67. El-Vahid: Eşi ve benzeri bulunmayan.

68. Es-Samed: Dosdoğru, adil ve güvenilir.

69. El-Kadir: Herşeye gücü yeten.

70. El-Muktedir: İstediğini dilediği gibi yapan.

71. El-Mukaddim: İstediğini öne alan.

72. El-Muahhir: İstediğini geriye alan.

73. El-Evvel: Başlangıcı ve sonu olmayan.

74. El-Ahir: Ebedi ve baki olan.

75. El-Zahir: Varlığı her şeyden aşikar.

76. El-Batın: Her şeyin iç yüzünü bilen.

77. El-Vali: Herşeyi gözeten, idare eden.

78. El-Müteali: Her türlü noksanlıktan, kusurlardan uzak.

79. El-Berr: İyilik eden, çok şefkatli.

80. Et-Tevvab: Tevbeleri sürekli kabul eden.

81. El-Müntekim: Suçluları cezalandıran.

82. El-Afüvv: Çok affedici.

83. Er-Rauf: Çok acıyan.

84. Malikül Mülk: Mülkün tek sahibi.

85. Zül Celali Vel İkram: Azameti, ikram ve ihsanı bol.

86. El-Muksit: Hakla hükmeden.

87. El-Cami: Kıyamette insanları bir araya toplayan.

88. El-Ganiyy: Zengin ve hiçbirşeye muhtaç olmayan.

89. El-Muğni: İnsanlara mal mülk veren, cömert.

90. El-Mani: İstediği her şeye engel olan, yardım eden.

91. Ed-Darr: Zarar veren şeyleri yaratan.

92. En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan.

93. En-Nur: Aydınlatıcı, ışık veren.

94. El-Hadi: Hidayet veren.

95. El-Bedi: Hiçbir numunesi olmadan çeşitli şeyleri yaratan.

96. El-Baki: Varlığı sürekli olan, ebedi.

97. El-Varis: Bütün varlıkların sahibi.

98. Er-Reşid: Her işinde isabetli olan.

99. Es-Sabur: Çok sabırlı olan.

99 Esmaül Hüsna Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duaları Okunuşu ve Anlamı

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Güncel

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Güncel

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Güncel

İsm-i Azam Nedir

İsm-i Azam Nedir

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

El Bari İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

Esmaül Hüsna Ezberleme ve Okuma

El Kerim İsmi ve Özellikleri

El Kerim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur'an'ı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua edin[...]

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif, "En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en[...]

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğren[...]

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göreAllah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yü[...]

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona [...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6