esmaulhusna.gen.tr
Esmaül Hüsna

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

99 Esmaül Hüsna

99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin şefaatiyle istemek dileğimizi daha makbul bir hale getirir. Aynı zamanda bu isimleri ezberleyip bunlarla iman edenin cennete gireceği, peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. 99 Esmaül Hüsnanın hepsi "Azam, yani büyük isimlerdir. Sadece Yüce Allah'ın zatına mahsus olan 99 Esmaül Hüsna, başka bir varlık için kullanılması caiz değildir.

99 Esmaül Hüsna ve Anlamları:

1. Allah: O'nun zat ve özel ismidir.

2. Er-Rahman: Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.

3. Er-Rahim: Ahirette yalnızca mü'minlere acıyan, merhamet eden.

4. El-Melik: Herşeyin yegane sahibi.

5. El-Kuddüs: Her türlü çirkin ve ayıplardan uzak, tertemiz.

6. Es- Selam: Acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan.

7. El-Mü'min: Yarattıklarına güven veren.

8. El-Müheymin: Kullarının tüm yaptıklarını bilen, koruyan.

9. El-Aziz: Üstün, şerefli, değerli olan.

10. El-Cebbar: Yapılmasını istediği şeyi dilediğinde zorla yaptıran.

11. El-Mütekebbir: Herşeyden münezzeh, pek yüce.

12. El-Halık: Herşeyi yaratan

13. El-Bari: Yaratan ve yarattıklarını örneği olmadan icat eden.

14. El-Musavvir: Yarattıklarına şekil ve özellik veren.

15. El-Gaffar: Çok bağışlayan, affeden.

16. El-Kahhar: Her zaman galip gelen.

17. El-Vehhab: Karşılıksız nimet veren.

18. Er-Rezzak: Bol nimet veren, manevi ve maddi rızık veren.

19. El-Fettah: En adil hüküm veren ve iyilik kapılarını açan.

20. El-Alim: Bilgisinin sınırı olmayan.

21. El- Kabid: Dilediğine rızkı daraltan.

22. El-Basit: Dilediğinin rızkını genişleten.

23. El-Hafid: Dilediğini şeref ve itibar yönünden alçaltan.

24. Er-Rafi: Müminlerin; itibar ve şereflerini arttıran.

25. El-Muizz: Güç, izzet ve şeref veren.

26. El-Müzill: Zelil eden, alçaltan ve boyun eğdiren.

27. Es-Semi: Herşeyi en iyi işiten.

28. El-Basir: Herşeyi aydınlık ve karanlıkta gören 

29. El-Hakem: Hüküm veren.

30. El-Adl: Adil, insaflı.

31. El-Latif: Yarattıklarına yumuşak davranan.

32. El-Habir: Herşeyden haberdar olan

33. El-Halim: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen.

34. El-Azim: Pek ulu, büyük, yüce.

35. El-Gafur: Çok affeden ve bağışlayan.

36. Eş-Şekur: İbadet eden kullarının mükafatlarını veren.

37. El-Aliyy: Şanı, kudreti yüce olan.

38. El-Kebir: Her bakımdan pek yüce, ulu.

39. El-Hafız: Varlıkları yok olmaktan koruyan.

40. El-Mukit: Herşeye gücü yeten, rızık ve mükafat veren.

41. El-Hasib: İnsanları sorgulayan, hesaba çeken.

42. El-Celil: Kudretli ve azamet sahibi.

43. El-Kerim: İhasanı bol olan.

44. Er-Rakib: Bütün varlıkların her yaptığını bilen.
99 Esmaül Hüsna

.

45. El-Mucib: Duaları kabul eden, sıkıntıları gideren.

46. El-Vasi: ilim ve merhameti ile herşeyi kuşatan.

47. El-Hakim: Hikmet sahibi.

48. El-Vedud: Müminleri çok seven ve çok sevilen.

49. El-Mecid: Çok şerefli ve itibarlı.

50. El-Bais: Ahiret günü ölüleri dirilten.

51. Eş-Şehid: Herşeyi bilen, gören.

52. El-Hak: Varlığı daima sabit olan.

53. El-Vekil: Güvenilen, yardım eden.

54. El-Kaviyy: Herşeye gücü yeten.

55. El-Metin: Zafiyeti ve gevşekliği olmayan.

56. El-Veli: Görüp gözeten, yardım eden.

57. El-Hamid: Övgüye layık olan.

58. El-Muhsi: Olup biten herşeyi bilen, koruyan.

59. El-Mübdi: Varlıkları ilk kez yaratan.

60. El-Muid: İnsanları öldükten sonra yeniden yaratan.

61. El-Mümit: Varlıkların hayatlarına son veren.

62. El-Muhyi: Varlıklara hayat veren, öldükten sonra dirilten.

63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi olan.

64. El-Kayyum: Herşeyin varlığı kendisine bağlı olan.

65. El-Vacid: Hiçbirşeye muhtaç olmayan.

66. El-Macid: Kerem ve lütfu bol olan.

67. El-Vahid: Eşi ve benzeri bulunmayan.

68. Es-Samed: Dosdoğru, adil ve güvenilir.

69. El-Kadir: Herşeye gücü yeten.

70. El-Muktedir: İstediğini dilediği gibi yapan.

71. El-Mukaddim: İstediğini öne alan.

72. El-Muahhir: İstediğini geriye alan.

73. El-Evvel: Başlangıcı ve sonu olmayan.

74. El-Ahir: Ebedi ve baki olan.

75. El-Zahir: Varlığı herşeyden aşikar.

76. El-Batın: Herşeyin iç yüzünü bilen.

77. El-Vali: Herşeyi gözeten, idare eden.

78. El-Müteali: Her türlü noksanlıktan, kusurlardan uzak.

79. El-Berr: İyilik eden, çok şefkatli.

80. Et-Tevvab: Tevbeleri sürekli kabul eden.

81. El-Müntekim: Suçluları cezalandıran.

82. El-Afüvv: Çok affedici.

83. Er-Rauf: Çok acıyan.

84. Malikül Mülk: Mülkün tek sahibi.

85. Zül Celali Vel İkram: Azameti, ikram ve ihsanı bol.

86. El-Muksit: Hakla hükmeden.

87. El-Cami: Kıyamette insanları bir araya toplayan.

88. El-Ganiyy: Zengin ve hiçbirşeye muhtaç olmayan.

89. El-Muğni: İnsanlara mal mülk veren, cömert.

90. El-Mani: İstediği herşeye engel olan, yardım eden.

91. Ed-Darr: Zarar veren şeyleri yaratan.

92. En-Nafi: Faydalı şeyleri yaratan.

93. En-Nur:  Aydınlatıcı, ışık veren.

94. El-Hadi: Hidayet veren.

95. El-Bedi: Hiçbir numunesi olmadan çeşitli şeyleri yaratan.

96. El-Baki: Varlığı sürekli olan, ebedi

97. El-Varis: Bütün varlıkların sahibi.

98. Er-Reşid: Her işinde isabetli olan.

99. Es-Sabur: Çok sabırlı olan.

Yayınlanma Tarihi : 16.8.2016 16:18:14

99 Esmaül Hüsna Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "99 Esmaül Hüsna"

zehra

çok kolay ben ezberledim 2 dakikada

018-2.-28

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık...

Esmaül Hüsna İsimleri

Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rast...

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla center;">Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun si...

El Halim

El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarında...

Esmaül Hüsna Duaları

Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurm...

Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında man...

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin o...

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doks...

Arapça Esmaül Hüsna

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.All...

El Fettah

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Veren:Allah Fettah'tır....

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Esmaül Hüsna, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018