Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

"Esmaül Hüsna" veya "İsm-i A'zam", Arapça kökenli bir terim olup "En Güzel İsimler" ya da "Büyük İsimler" anlamına gelir. İslam geleneğinde, Allah'ın farklı niteliklerini ve özelliklerini ifade eden 99 isimden oluşur. İslam inancına göre, Allah'ın bu 99 ismi, O'nun sıfatlarını ve yaratılışındaki sonsuz güzellikleri ifade eder. Bu isimler Kuran'da ve Hadislerde geçer ve Müslümanlar için önemli bir manevi değere sahiptir.

Kur'an'ı Kerim de Geçen Esmaül Hüsna Ayetleri

 • “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur. ” (Tâhâ, 20/8);
 • “En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. ”(Haşr, 52/24)
 • “De ki: İster Allah deyin ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona aittir. ”(İsrâ, 17/110)
 • “En güzel isimler Allah'ındır. O hâlde O'na o güzel isimlerle dua edin. ”(A‘râf, 7/180)

Buyrularak, Esmâ-i Hüsnâ ile dua ve niyazda bulunmamız istenmiştir

 • “Allah`ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer. ”buyurulmuştur. Tirmizî, 
 • İbn-i Hibban ve Hâkim'in bu konudaki rivâyeti ise şöyledir: “Kim bunları (Esmâ-i Husnâ`yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah`ı zikrederse Cennete girer. 
 • İbn Kesir tefsirinde, Buhâri ve Müslim'in Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)'den naklettikleri bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (Aleyhissalâtu vesselâm)'den şöyle buyurduğu rivâyet ediliyor: Yüce Allah'ın bir eksiğiyle yüz ismi vardır (Yani doksan dokuz). Kim onları sayarsa cennete girer. O tektir, tek ‘i sever.

Esmaül Hüsna Tüm isimlerin Kısa Açıklamaları


 1. Allah (C. C): Eşi benzeri olmayan, Tek ilah, isimlerin sultanı
 2. Er-Rahman: Tüm yaratılanlara merhamet eden
 3. Er-Rahim: Ahirette inananlara sonsuz ihsan, ikram ve lütufta bulunan
 4. El-Melik: Tüm evrenin sahibi, saltanatı ve mülkü sürekli olan
 5. El-Kuddüs: Tüm eksikliklerden uzak
 6. Es-Selam: Tüm tehlikelerden selamete çıkaran
 7. El-Mü'min: Koruyan, Güvenilen
 8. El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten
 9. El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan
 10. El-Cebbar: Kudret sahibi olan
 11. El-Mütekebbir: Eşi benzeri olmayan büyüklükte olan
 12. El-Halık: Yaratan
 13. El-Bari: Kusursuz ve eksiksiz yaratan
 14. El-Musavvir: Tüm varlıklara şekil veren
 15. El-Gaffar: Mağfireti bol olan
 16. El-Kahhar: Her şeye hâkim olan
 17. El-Vehhab: Karşılıksız veren
 18. El-Rezzak: Rızık veren
 19. El-Fettah: Dardan kurtaran
 20. El-Alim: Her şeyi bilen ve gören
 21. El-Kabıd: Dilediğini darlık verme gücü olan
 22. El-Basıt: İstediğine bolluk veren
 23. El-Hafıd: Kafirleri alçaltan
 24. Er-Rafi: İnananları yükselten
 25. El-Mu'ız: Aziz kılan, dilediğini yücelten
 26. El-Müzil: Dilediğini değersiz kılan
 27. Es-Semi: Her şeyi duyan
 28. El-Basir: Her şeyi gören
 29. El-Hakem: Mutlak hakimiyete sahip olan
 30. El-Adl: Adil olan
 31. El-Latif: Kullarına değer veren
 32. El-Habir: Her şeyi bilen
 33. El-Halim: Ceza verirken acele etmeyen
 34. El-Azim: Tek Yüce olan
 35. El-Gafur: Affedici olan
 36. Eş-Şekur: Az amelde bile çok sevap veren
 37. El-Aliyy:  Derecesi en Yüce olan
 38. El-Kebir: Büyük olan
 39. El-Hafiz: Koruyan
 40. El-Mukit: Yaratılana rızkını veren
 41. El-Hasib: Hesaba alan
 42. El-Celil: Yüksek sıfatları olan
 43. El-Kerim: İkram eden
 44. Er-Rakib: Gören ve gözeten
 45. El-Mucib: Dualarını kabul eden
 46. El-Vasi: Rahmeti ve ilmi bol olan
 47. El-Hakim: Hikmetli
 48. El-Vedud: Kullarını seven
 49. El-Mecid: Şerefi yüksek olan
 50. El-Bais: Ölmüş olanları dirilten
 51. Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan
 52. El-Hakk: Hakkı gösteren
 53. El-Vekil: Tevekkül edenlerin işlerini yoluna koyan
 54. El-Kaviyy: Kudretli
 55. El-Metin: Güçlü olan
 56. El-Veliyy: İnananlara dost olan
 57. El-Hamid: Övgüye layık olan
 58. El-Muhsi: Tüm varlıkların sayısını bilen
 59. El-Mübdi: Yoktan var eden
 60. El-Muid: Öldüren ve sonrasında tekrar dirilten
 61. El-Muhyi: Dirilten, can veren
 62. El-Mümit: Öldüren
 63. El-Hayy: Sonsuz hayata sahip olan
 64. El-Kayyum: Varlıkları ayakta tutan
 65. El-Vacid: istediğini her zaman bulan
 66. El-Macid: Şanı yüce olan
 67. El-Vahid: Eşi benzeri olmayan
 68. Es-Samed: Muhtaç olunan
 69. El-Kadir: Kudretli
 70. El-Mektedir: Her şeye gücü yeten
 71. El-Mukaddim: İstediğini yükselten
 72. El-Muahhir: Dilediğini geri bırakan
 73. El-Evvel: Ezeli
 74. El-Ahir: Ebedi
 75. El-Zahir: Varlığı açık olan
 76. El-Batın: Mahiyeti gizli olan
 77. El-Vali: Sahip olan
 78. El-Müteali: Yüce
 79. El-Berr: İyiliği bol olan
 80. Et-Tevvab: Günahları affeden
 81. El-Müntekim: İntikam alan
 82. El-Afüvv: Affeden
 83. Er-Rauf: Merhametli olan
 84. Malik-ül Mülk: Tüm varlıkların sahibi olan
 85. Zül-Celali vel İkram: Celal ve ikram sahibi
 86. El-Muksit: Adaletli olan
 87. El-Cami: Mahşer günü bir araya toplayan
 88. El-Ganiyy: Kimseye muhtaç olmayan
 89. El-Mugni: Müstağni
 90. El-Mani: İstediği bir şeye mâni olan
 91. Ed-Darr: istediğine zarar veren
 92. En-Nafi: istediğine fayda veren
 93. En-Nur: Alemi aydınlatan
 94. Al-Hadi: Hidayet sahibi
 95. El-Bedi: Benzersiz yaratan
 96. El-Baki: Ebedi
 97. El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi
 98. Er-Reşid: Yol gösteren
 99. Es-Sabur: Ceza vermek için acele etmeyen
Bu isimlerin her biri, Allah'ın farklı yönlerini ve niteliklerini ifade eder. Bu isimlerin anlamını anlamak, üzerlerinde düşünmek ve Allah'ın bu niteliklerine uygun şekilde yaşamaya çalışmakla yükümlüdürler. Bu, bir Müslüman'ın Allah'a olan imanını ve Allah'a olan bağlılığını derinleştirmesine yardımcı olur.
Son Güncelleme : 14.01.2024 05:04:56
Esmaül Hüsna ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Esmaül Hüsna Yorumları
şifre

61 Yorum Yapılmış "Esmaül Hüsna"
inşallah herkeze ezberlemek nasip olur
Sena . 01.08.2015
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
bir ömür boyu fatiha okuyup anlamını bilmeden göçüp giden müslümanlar ne yazikki çoğunluktadır. Allahın isimlerini de zikrederken anlamlarını tam olarak kavrayıp o şekilde zikretmek şüphesiz sevabımızı ve Allahın bizlere lütfunu arttırır. ezberci olmayalım.Gerçek iman sahipleri, Allaha meleklerine, kitaplarına ,peygamberlerine ve ahiret gününe inanıp ta, insanlığın yararına hayırlı işler yapanlardır. İnsanlığın yararına amel işlemiyorsak imanımız iman değildir. ezberci müslümanlığı bırakalım, doğruluğu , iyiliği , hayırseverliği ve güzel ahlakı yaşantımıza yansıtalım
Hasan Uluöz . 19.10.2014
CEVAP YAZ
Fatih kardesim, Sen yazali cok olmus, insaallah simdi yasaminda hersey yoluna girmistir. Eger durumun hala duzelmedi ise, namaz da kilmiyorsan baslamani oneririm. Allaha butun samimiyetinle, kendini vererek dua et ve isteklerini soyle. Allahin izniyle hersey yoluna girer. Okuyabildikce Kurani Kerim oku; hem Arapca hem de anlami ile birlikte. Ve sabret Yuregin daraldikca, islerin yolunda gitmedikce sabret. Allaha can-i gonulden kendini teslim et. Hersey Allahin izni ile yoluna girecektir. Allah yardimcin olsun
Selma Koca . 26.04.2015
CEVAP YAZ
arkadaşlar bugün cuma günü ya öğretmenim dedi ki cumagünü yasin suresı ve bir çok sureyi okuyan hz. muhammed sav kokusu ve melekler inermiş yanına ben bugün okuyacagım duam :Allahım inşallah sınavı ödevi dersi olanlara başarılar başarılı olmak için bir bardak suya :37 tane ya evvel 68 tane ya muhyi inşirah suresini 21 defa .117 tane iseya kviyy okuyun esmaül hüsnayı bolbol her gün defterinize yazıp okulda evde vs.her yerde her gün okuyun ezberlemiş olursunuz
Özlem . 05.12.2014
CEVAP YAZ
Allahu tealayi bilmek tanimak dunyadaki en guzel sey hele ki ona ellerimizi acip dua edebilmek ondan yardim istemek cok guzel onun guzel isimlerini ezberleye bilmek insanin icine huzur veriyor. Allah im bizi dogru yolumuzdan ayirma gonlumuzden gecen dualarimizi sen kabul et. Allah im. Amin
Rabia . 06.02.2014
CEVAP YAZ
ezberlerse demek biraz kolaycılıga kaçkmak olur.. bencebu isimleri ezberleyip günlük hayatımızda eyleme geçirmeliyiz.. nasılki ALLAH biz kullarına şevkatliyse bizde çevremizde olan tüm canlılara şevkatli olmalıyız 99 ismi ezberleyip hepsinin ne anlama geldigini ögrenmeliyiz
Zeynep . 20.12.2015
CEVAP YAZ
ALLAH ım isimlerin hatırına beni bizi tüm kullarını hidayete erdir kötü durumlardan kurtar.ALLAHımızın birçok güzel isimleri vardır.yazılmayanlara eksik demeyelim öğrenelim bunlarıda ezberlesek öğrensek hepsinide ne mutlu bize
Sema Bayrak . 21.04.2014
CEVAP YAZ
Bu siteyi hazırlayıp insanlarımızın hizmetine ilgisine sunan kardeşlerimizdenALLAH razı olsun, onların gönüllerine göre sağlık sıhhat, huzur,ve mutluluk versin,ve ahir dünyada cennet vasrislerinden eylesin inşALLAH:
Salih . 27.11.2013
CEVAP YAZ
okudum kabul olmadı gibi zihniyetinizin oldugunu Allah bildiği için kabul olmamıştır. Once suçu kendinizde arayın. Haşa bunlar faydasız, Allaha dua ettim karşılık vermedi mi demek istiyorunuz?
Cnasu Çevirgen . 15.01.2015
CEVAP YAZ
ALLAH ın isimleri tek başına önüne Abd getirilmeden konmaz diyolar ama çok var Kadir Kerim Aziz Samet isimleri felan.neolacak şimdi.bende doğacak evladıma İkram ismini vermek istiyorum
Esra Köroğlu . 21.07.2014
CEVAP YAZ
Selamun aleyküm.Her birine KURBAN olurum... Ben cepten tellere Ayet paylaşımı yapıyorum. Bu günde Esmaül Hüsna ve anlamlarına başlıyorum.İnşaAllah SELAMETLE
Keziban . 22.06.2014
CEVAP YAZ
Allahımın her bir ismine sonsuz kurban olurum allahım ölmeden önce tövbeyi öldükten sonra şehadeti ahirette cenneti bize nasip eyle allahım âmin
Eda . 11.05.2014
CEVAP YAZ
bence güzel bi site işime yaradı yani. ama esmaül hüsna nın anlamlarını daha kısalaştırabilirler onları ezberlemek zor olucak.
Eda Ece . 02.12.2013
CEVAP YAZ
Hayirli gunler. Allahin ismi olan EL-HALIM ve YA-HALİM isimleri aynimidir? Eger ayniysa sayfanizda icerikleri neden farkli??
Mehmet Tunali . 01.12.2014
CEVAP YAZ
Allah yar ve yardımcımız olsun rabbimin 99 ismini cok seviyorum onu hakkı ile ezberlemeyi bana nasip etsin...
Nur Ata . 05.01.2014
CEVAP YAZ
Rabbim mübarek isimlerin hürmetine , beni bulunduğum durumdan sen kurtar. Senden başka sığınacak kimsem yok, Allahım.
Zübeyde . 19.10.2013
CEVAP YAZ
çok güzel çok ilgi çekiçi çünkü bunu böyle yazabilen çok zeki ve çok akıllı bir insan çünkü ben bir profösyonelim
Rabia . 27.09.2014
CEVAP YAZ
Ozlem hanimin yazmis oldugu, iseya kviyy ne anlama geliyor? Hangi duanin ismini yazmaya calisiyordu acaba?
Selma . 03.03.2015
CEVAP YAZ
Selamünaleyküm Ya Latifden sonra ki Allahın isimlerini nereden bulacağız eksik mi yazılmış acaba
Salih . 23.05.2014
CEVAP YAZ
ANNE ADI/HİKMET--DOGUM TARİHİ/11.12.1968/ADIMIN KARŞILIGI YOK YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM
Ergül Erdogan/ . 13.07.2014
CEVAP YAZ
çok güzel isimler inşallah Allah Teala herkeze rızzık ismiyle bizide rızıklandırır amin
Mervenur . 17.02.2014
CEVAP YAZ
settar ayıpları günahları örten demektir o da esmaul husna da el-gaffar olarak geçmektedir.
Ömür . 20.03.2014
CEVAP YAZ
ALLAHIN OKADAR GÜZEL İSİMLERİ VARDIKİ İNSANLAR ONLARI SÖYLLEYE SÖYLEYE İÇLARİ RAHATLIYOR
Esma . 20.01.2014
CEVAP YAZ
allahın isimleri o kadar güzel ki allah herkese ezberlemeyi nasip etsin iyi cumalar
Ceyda Şenel . 14.02.2014
CEVAP YAZ
Neden En üste + işaretleri yer alıyorda hilal yer almıyor. Neyi ima ediyorsunuz...
Warning . 20.03.2014
CEVAP YAZ
ALLAHIN ADLARI ÇOK GÜZEL. BU BİR İMAN YOLUYDU. BEN DERİMKİ ALLAHIN ADI GÜZEL
Ahmet Burak Yılmaz . 31.03.2014
CEVAP YAZ
mümkünse ben zekiyyu ebced sayısını öyrenmek istiyorum cok arştırdım ama bulamadım
Ayşe . 10.10.2015
CEVAP YAZ
haksızlığa uğradım devamlı devamlı esmaül hüsna okudum hiç bir faydasını görmedim
Duaları Kabu Olmayan . 11.01.2015
CEVAP YAZ
Bunu okuyunca nedense insanın içine bir refah gelio.Herkese tavsiye ediyorum.8
Gamze . 28.10.2014
CEVAP YAZ
sağol ya çok açıklayıcı ve öğretici bir yazı olmuş. bayada işime yaradı zaten
... . 24.12.2014
CEVAP YAZ
Sayın esra köroğlu allahın isimlerine felan falan demeyelim günahtır
Abdullah . 12.09.2014
CEVAP YAZ
el şafi deesmalardan biri değilmidir.yukardaki tabloda neden yer almıyor?
Serdar Küçükalioğlu . 01.08.2014
CEVAP YAZ
Din ödevime yardımcı oldu çok teşekkür ederim Allah yardımcınız olsun
İsmini Vermek İstemeyen Bir Şahıs . 06.11.2014
CEVAP YAZ
allah haerkease ezberlemeyi nasip eylesin ben 9 yaşında ezberledim
Cemresu . 21.08.2015
CEVAP YAZ
insan televizyon izliyor boş boşuna onun yerine bunu ezberlesin
Enes . 21.02.2014
CEVAP YAZ
Allah eziyeti kecen her kesden ve butun muselimanlardan razi ola
Togrul . 14.03.2014
CEVAP YAZ
ben bu siteyi herkese tavsiye eder ve iyi calısmalarını öneriri
Eren Gulpek . 20.10.2014
CEVAP YAZ
GERÇEKTEN DE EN GÜZEL İSİMLER ALLAHINDIR.ÇOK GÜZEL GERÇEKTEN..
Zehra . 23.12.2014
CEVAP YAZ
Boyle yorum olmaz ama esmaul husana gercekten cok guzel
Halime . 25.02.2015
CEVAP YAZ
Allah razi olsun bizleri bilgilendirdiğiniz için sizden
Üsküdar . 25.04.2017
CEVAP YAZ
ben büyük haksızlıga ugradım hangi duayı okusam acabe
Aynur . 23.02.2015
CEVAP YAZ
rabbımın butun ısımlerıne bınbır turlu kurban olurum
Sena . 14.04.2014
CEVAP YAZ
Allahü taalanın isimleri abdestsiz okunabiliyor mu
Can . 13.12.2013
CEVAP YAZ
ER RAFİ EL HAK ...engüzel isimler senin yarabi..
Gulter . 09.03.2014
CEVAP YAZ
güzel ama ödevimde böyle olmaması gerekir
45215469 . 17.02.2015
CEVAP YAZ
süper ALLHIMIZIN ve dinimizi öğreniyoruz
Araz . 05.01.2014
CEVAP YAZ
allahın güzel isimlerine bak nurdan oluşmuş
Şule . 17.03.2014
CEVAP YAZ
Allah yar ve yardımcımız olsun.cümlemmizin.
Abdulmecit . 15.11.2017
CEVAP YAZ
en güzel isimler şüphesiz ki Onundur. :)))
Fatma . 26.08.2014
CEVAP YAZ
Es Settar ismi gecmiyor...eksik yapilmis
Arzu Tamer . 19.03.2014
CEVAP YAZ
hepsibir sayfadaolsaydı iyi olurdu
Ela Bella . 05.08.2014
CEVAP YAZ
benim kardeşim yarısını biliyor :) :) :)
Hüseyin . 17.01.2016
CEVAP YAZ
İsmi Azam hürmetine bizi bağışla. Amin.
Mahmut Nedim Mülayim . 22.10.2013
CEVAP YAZ
çok güzel site Allah razı olsun sizden
Ahmet . 06.11.2013
CEVAP YAZ
ezberlaemek çok zor ama yarısı ezberde
Sudenaz . 18.06.2017
CEVAP YAZ
Es settar ismini ben mi göremedim ???
Arzu . 19.03.2014
CEVAP YAZ
Kim bu 99 ismi ezberlerse çok şanslı
Seyitcan Baran Turan . 15.10.2014
CEVAP YAZ
Ya settar,Ya şafi kaçar defa okunur
Sevil . 13.08.2014
CEVAP YAZ
ESMAÜL HÜSNA YA KURBAN OLURUM.AMİN
Taner Savcı . 22.10.2013
CEVAP YAZ
ESMA-İ HÜSNA ÖĞRENMEK İSTİYORUM.
Ergül Erdogan/hikmet/11.12.1968 . 24.07.2014
CEVAP YAZ
ÇOK GÜZEL SİTE ALLAH RAZI OLSUN
Rabia . 05.03.2014
CEVAP YAZ
El Müheymin
El Müheymin
El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Müheymin isminin anlamı nedir?Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden anlamındadır.El Müheymin isminin fazileti nedir?Bu ismin zikir saa...
El Bari
El Bari
El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün...
El Hadi
El Hadi
El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce ş...
Er Rezzak
Er Rezzak
Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah'ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen ...
El Cebbar
El Cebbar
El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allah'ın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Lemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah'ın ismi şeriflerin...
El Halim
El Halim
El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan y...
El Kerim
El Kerim
El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim'in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ...
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (Cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz. Muhammed Mustafa (S. A. V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (Cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.All...
İsm-i Azam Nedir
İsm-i Azam Nedir
Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'm...
Allahın Diğer İsimleri
Allahın Diğer İsimleri
Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Yet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardırEl-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şekûr...
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merh...
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
GÜNEŞ: Allah, er Rahmanu, er Rahimu, el Meliku, es Selamu, el Haliku, el Bariu, el Basitu, er Rafiu, el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu, el Celilu, el Baisu, el Muhsi, el Hayyu, el Kadiru, el Muktedir...

 

Esmaül Hüsna Faziletleri
Ya Latif
El Aziz
Ya Fettah
Kayyum
El Fettah
Ya Şafi
Er Rahim
Ya Bais
Ya Halim
El Latif
El Melik
El Vedud
Ya Mani
Ya Evvel
Es Selam
El Cami
El Müheymin
El Bari
El Hadi
Er Rezzak
El Cebbar
El Halim
El Kerim
Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Popüler İçerik
El Latif
El Latif
El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileş...
El Melik
El Melik
El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek iç...
El Vedud
El Vedud
El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedir?O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ...
Ya Mani
Ya Mani
Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedir?Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin o...
Ya Evvel
Ya Evvel
Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedir?Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce ...
Es Selam
Es Selam
Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedir?Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıpta...
El Cami
El Cami
El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsm-i Azam Nedir
Allahın Diğer İsimleri
Esmaül Hüsna Anlamları
Esmaül Hüsna Okunacak Saatler
Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Tüm Sevdiklerime Başta Allah Olmak Üzere Nefret Duygusu Beslemekteyim
şialar kafirmidir?
Esmaul Husna saatleri adetleri gerçekten doğru mudur
Error
99
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024