esmaulhusna.gen.tr
Esmaül Hüsna

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna

Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur’anı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nun dur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah' ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz.(Araf Suresi, 180) buyurulur.
Ebcet, Arap alfabesi harflerinin kolay öğrenilmesi ve hafızada tutulabilmesi amacıyla düzenlenmiş sözcük gruplarıdır. Ebcet’ in Arap harfleri karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
Ebced: Elif: 1, Ba: 2, Ci:3, Dal: 4 Hevvez: He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Hutti: Ha: 8, Tı: 9, Ya: 10 
Kelemen, Kef: 20, Lam: 30, Mim: 40, Nun: 50 Se'fes: Sin: 60, Âyn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Karaset: Kaf: 100, 
Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Sehaz: Se: 500, Hı: 600, Zel: 700, Dazığ, Dad: 800, Zı : 900, Ğayn 1000.

Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna’nın okunuşu; Allah’ın 99 isminin ebcet hesabı yapılmış, amaç ve okuma sayısı gösterilmiştir. 
 • Allah Cella Celalühü: Ya Allah şeklinde zikredilirse, kalbe iman dolmasına sebep olur. Günde 66 defa okunur.
 • Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmak için günde 298 
 • Er-Rahim: maddi ve manevi rızık için günde 258 
 • El-Melik: emir sahibi olmak için 91  
 • El-Kuddüs: günahlardan kurtulmak için günde 170 
 • Es-Selam: korktuklarından emin olmak için 131 
 • El-Mümin: kötü hastalıklara yakalanmamak için 137 
 • El-Müheymin: insanların düşüncelerini anlamak için 145 
 • El-Aziz: Günlük 94  
 • El-Cebbar: Günlük 206 
 • El-Mütekebbir: Günlük 662 
 • El-Halık: üzüntüden kurtulmak için günlük 731 
 • El-Bari: başarı için 214 
 • El-Musavvir: Maksatlara ulaşmak için 336  
 • El-Gaffar: 1281 defa bağışlanmak için  okunur.
 • El-Kahhar: zalimleri kahretmek için 306  
 • El-Vehhab: 196 defa borçtan kurtulmak için okunur.
 • Er-Rezzak: Bol rızık için 308 
 • El-Fettah: maddi manevi hayırlar için  489 
 • El-Alim: ilim zenginliği için  150 
 • El-Kabıd: zalimin zulmünden kurtulmak için 903  
 • El-Basıt: işlerin büyümesi için 72   
 • El-Hafıd: belalardan korunmak için 1481  
 • Er-Rafi: işinde yükselmek 351 defa için okunur. 
 • El-Muiz: fakir ve zelillikten kurtulmak için 117 
 • El-Müzill: düşmanları zelil etmek için 770 
 • Es-Semi: duaların kabulü için 180  
 • El-Basir: acziyetin ortadan kalkması için 112  
 • El-Hakem: haklı davayı kazanmak için 68 
 • EL-Adl: adil olmak için 104 
 • El-Latif: dileklerin olması 129 defa için okunur. 
 • El-Habir: 812 defa hafızanın genişlemesi için 812  
 • El-Halim: ahlak güzelliği için 88 
 • El-Azim: sözünün tesirli olması için 1020 
 • El-Gafur: günahların affı için 1286  
 • Eş-Şekur: Baht açıklığı için 526  
 • El-Aliyy: zilletten kurtulmak için 110 
 • El-Kebir: defa hürmet görmek için 232 okunur.
 • El-Hafız: nefsin ve malın korunması için 998 
 • El-Mukit: muhtaç olunan şeyin korunması için 550 
 • El-Hasib: alnı aç
  Ebced Hesabı Esmaül Hüsna

  ık olmak için 80  
 • El-Celil: zalimi zelil etmek için 5329 
 • El-Kerim: bol rızık ve kolaylık için 270 
 • Er-Rakib: Allah ın koruması altında olmak için 312  
 • El-Mücib: duaların kabul olması için 3025 
 • El-Vasi: ömür uzunluğu 137 
 • El-Hakim: ilim ve hikmet sahibi olmak için 6084 
 • El-Vedud: herkesin sevgisini kazanmak için 400 
 • El-Mecid: izzet ve şerefin artması için 3249 
 • El-Bais: kuvvetli irade için 573 
 • Eş-Şehid: şehid olmak için 319 
 • El-Hakk: sağlam bir iman için 108 
 • El-Vekil: Allah tan yardım için 66 
 • El-Kaviyy: kansızlık için 116 
 • El-Metin: maddi manevi sağlam olmak için 500 
 • El-Veliyy: Allah ın yardımı için 2116 
 • El-Hamid: kazancın genişlemesi için 3844 
 • El-Muhsi: 148 defa zekanın kuvvetli olması için okunur.
 • El-Mübdi: 57 defa muvaffak olmak için okunur.
 • El-Muid: elden kaçanı geri kazanmak için 124 
 • El-Muhyi: işlerin başarılı olması için 68 
 • El-Mümit: harama bakmamak için 490 
 • El-Hayy: sözün tesirli olması için 324 
 • El-Kayyum: isteklerin olması için 156 
 • El-Vacid: kaybedileni bulmak için 196 
 • El-Macid: kazanç bolluğu için 2304 
 • El-Vahid: isteklerin olması, kalbin uyanık olması için 3669 
 • Es-Samed: hiç kimseye muhtaç olmamak için 134 
 • El-Kadir: gücünün çok olması için 305 
 • El-Muktedir: her işte başarılı olmak için 774 
 • El-Mukaddim: daima yükselmek için 184 
 • El-Muahhir: kötü birinin uzaklaştırılması için 847 
 • El-Evvel: hayırlı işlerde birinci olmak için 37 
 • El-Ahir: ömür uzunluğu için 801 
 • Ez-Zahir: her meselenin zuhuru için 1106 
 • El-Batın: nefsin mutmain olması için 62 
 • El-Vali: sözün tesirli olması için 47 
 • El-Müteali: istediği makama gelmek için 551 
 • El-Berr: her zaman iyilik bulmak için 202 
 • Et-Tevvab: tövbelerin kabulü için 409 
 • El-Müntekim: zulümden korunmak için 630 
 • El-Afüvv: rızık bolluğu için 156 
 • Er-Rauf: zarar görmemek için 287 
 • Malikül Mülk: malın, kazancın zarar görmemesi için 212 
 • Zül-Celali Vel İkram: işlerin kolaylığı için 1155 
 • El-Muksit: eşlerin arasının düzelmesi için 209 
 • El Cami: küslerin barışması için 114 
 • El Ganiy: geniş rızık ve büyük servet için 1060 
 • El-Muğni: geçim genişliği için 1100 
 • El-Mani: kazadan uzak olmak için 161 
 • Ed-Darr: zararlı kişilerin kahrolması için 1001 
 • En-Nafi: hastalıklardan korunmak için 201 
 • En-Nur: kalp nuruna sahip olmak için 256 
 • El-Hadi: çocukların ailesine itaatkar olması için 400 
 • El-Bedi: Allah ın yardımını almak için 86 
 • El-Baki: ömrün uzunluğu için 113 
 • El-Varis: uzun ömürlü olmak için 707 
 • Er-Reşid: içki ve zinadan kurtulmak için 514 
 • Es Sabûr: (Çok sabırlı) Başladığı işi kolay bitirmek için, günlük 298 defa okunur.

Yayınlanma Tarihi : 11.8.2016 16:28:35

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Ebced Hesabı Esmaül Hüsna"

Sema

Anne adı Türkan

017-6.-24

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Esmaül Hüsna Açıklamalı

Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık...

Esmaül Hüsna İsimleri

Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rast...

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla center;">Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun si...

El Halim

El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarında...

Esmaül Hüsna Duaları

Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurm...

Esmaül Hüsna Şifa

Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında man...

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin o...

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doks...

Arapça Esmaül Hüsna

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.Esmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.All...

El Fettah

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.Hüküm Veren:Allah Fettah'tır....

Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Esmaül Hüsna, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Nisan - 2018