Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Esma-ül Hüsna Oku; Allah-u Teâlâ'nın 99 isminden oluşan Esma-ül Hüsna duası ile yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Allah'ı çokça anmak ve zikretmekle sıkıntılarımızın, maddi manevi zorluklardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Her isim bir kilit bir anahtar hükmündedir. Esma-ül Hüsna Arapça bir tamlama olup Türkçe karşılığı "Güzel İsimler'dir. " Bilindiği üzere dünyadaki her şey insanların emrine verilmiştir. Bizlerde yaradılış gayemizde Allah'ı çokça anmak ve ibadet etmek üzere görevlendirilmişsek o zaman Allah'ın ipine sıkıca tutunmalıyız. Her varlığın bir yaratılış sebebi var ise sorgusuz sualsiz o görevi yerine getirmelidir. Çalışmazsak dünya hayatında nasıl sıkıntı cekiyorsak, zikretmezsekte manevî sıkıntılarımız ruhî daralmalar çoğalır. Allah-u Teâlâ'nın isimleri kalbe ve ruha şifa tesirindedir. Her ismin bir anlamı ve fazileti vardır.

ALLAH C. C.: Tüm isimleri içinde barındıran ve hiçbir varlığa verilmesi mümkün olmadığı isimdir. Kulun bir kere Allah demesi 99 ismi söylemesi gibidir. Bu sıkı de devam edenlere tüm kapılar açılır.

ER RAHM N: Manası yaratılan tüm varlıklar için hayır ve merhameti tercih tercih eden demektir. Rızık sıkıntısı çekenler farz ibadetlerinin arkasına bu ismi celileyi çokça okumalıdır.

ER-RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli demektir. Belalardan, musibetlerden ve afetlerden korunmak için okunur. Uykuda korkan çocuklar içinde okunması tavsiye edilir. Kalp katılığı olanlar, hasta olanların nimet eksikliği olanların okumasıyla nimetler ayağına gelir.

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi anlamındadır. Manevi güce ve çevresinde saygınlık itibar görmek isteyenler zikre devam etmelidir.

EL-KUDDÜS: Gafletten ve hatadan arınmış tertemiz manasındadır. Zikre devam edenlerin kalbi temizlenir ve günahları bağışlanır. Şehvet sıkıntısı çekenler okumaya devam ederek bu hastalıktan kurtulurlar. Şeytanın bilesin sen uzak olmak için de okunur.

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran anlamındadır. Kötülükten emin olmak ve vesvese illerinden kurtulmak için okunmalıdır.

EL-MÜ'MİN: Sığınanları koruması altına alıp rahatlatan gönüllerde iman etme isteği uyandıran anlamındadır. İstek ve dileklerin kabulü zikirde gizlidir.

EL-MUHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamındadır. Okumaya devam edenunutkanliktan kurtulur, özellikle öğrencilerin bu zikri çokça okumalarında fayda vardır.

EL-AZİZ: Mağlup edilemez daima galip olan manasındadır. Bu ismi çekilmeyi okumaya devam eden fakirlik girmez.

EL-CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan anlamındadır. Bu zikre devam eden kişi etrafında itibarlı olur kimse sözünden çıkamaz.

EL-MÜTEKEBBİR: Her olayda büyüklüğünü gösteren anlamındadır. Bu zikre devam eden insanları kendi tesiri altına alır ve bolluğu bereketi hic eksilmez.

EL-HALIK: Bütün her şeyi yoktan var eden, şekillendiren, halk eden anlamındadır. İs hayatında yaşanan sıkıntıların yok edilmesi için okunur. Bu zikre devam edenin kalbi nurlanır.

EL-BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan anlamındadır. Bu zikri okuyan kişi şöhretlenir, işinde ummadığı başarılar onun olur.

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir özellik biçim veren anlamındadır. Hamile olanlar okursa ahlaklı evlât sahibi olurlar.

EL-GAFFAR: Marifeti çok olan anlamında olan bu zikre devam eden günahlarından kurtulur ve isyanları son bulur.

EL-KAHHAR: İstediğini istediği anda yapmaya muktedir olan demektir. Zikir düşmanın kahrı için çekilir bunu çekmeye devam edenin kalbinde dünya sevgisi kalmaz.

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan demektir. Zikre devam edenin hayatta borcu ve sıkıntısı olmaz. Tüm yaratılmışlara güçlü görünür.

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok nimet ihsan eden anlamındadır. Bu zikri okutmanın rızkı çoğalır, ayni zamanda zekâsı ve zihni açılır.

EL-FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir. Bu zikri okuyanların makamı yükselir.

EL-ALİM: Her şeyi çok iyi bilen demektir. Okuyan kişinin ilmi, zekâsı ve anlayışı artar.

EL-KABİD: Sıkan, bunaltan, daraltan anlamına gelmektedir. Bu zikri okuyanın kimse dedikodusunu edemez. Ahlak sahibi olur.

EL-BASİT: Açan genişleten anlamındadır. Okumaya devam eden tüm endişelerinden emin olur.

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren manasına gelir. Kötülük ve belalardan korunmak için okunur.

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten anlamına gelir. Bu zikri okumaya devam eden insanlar arasında ve işlerinde başarıya ulaşır.

EL-MUİZ: İzzet veren, ağırlayan anlamına gelir. Bu ismi okumaya devam eden kişi fakirlikten kurtulur.

EL-MUZİLL: Zelil eden, alçaltan manasındadır. Bu zikri okuyan insanlar korunur ve düşmanlarına galip gelir.

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten anlamına gelir. Dualarının kabul olmasını isteyenler bu zikri çokça çekerler.

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören anlamındadır. Bu zikre devam edenler dünya ve ahirete ait hiçbir korku hissetmezler.

EL-HAKEM: Hakkı yerine getiren hükmeden anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar Allah katında yüksek makam ve mertebeye ulaşırlar.

EL-ADL: Çok adaletli demektir. Bu zikri çokça okuyanlar adalet üzere yaşamayı öğrenirler.

EL-LATİF: Tüm kullarına iyilik ulaştıran, tüm işlerin inceliklerini bilen manasındadır. Dileklerinin yerine gelmesini isteyen kişiler bu zikre devam ederler. Aynı zamanda kısmet ve rızık içinde okunur.

EL-HABİR: Tüm detayları iç yüzü ile bilen manasındadır. Hafızasının güçlü olmasını isteyenler, kötü ahlak ve zalimin zulmünden kurtulmak isteyenler bu zikre devam ederler.

EL-HALİM: Yumuşak huylu manasındadır. Zikre devam edenler ahlak güzelliği ve yumuşak huyluluk kazanır.

EL-AZİM: Azameti çok büyük anlamındadır. Korktukları şeylerden emin olmak isteyenler, işlerinde başarılı olmak isteyenler bu zikri okuyarak yüksek mertebelere ulaşırlar.

EL-ĞAFUR: Bağışlaması ve affı büyük olan anlamındadır. Günahlarından kurtulmak isteyen bu zikre devam eder.

EŞ-ŞEKÜR: Kendi rızasını gözeterek yapılan işlere muamelede bulunan manasındadır. Talihi kapalı olan kişiler bu zikri sıkça okur.

EL-ALİYY: Çok yüce anlamına gelir. İlimde yüksek mertebelere yükselmek isteyen bu zikre devam eder.

EL-KEBİR: Çok büyük anlamındadır. Bu zikre devam edenler etraflarında hürmet görürler.

EL-HAFİYZU: Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan anlamına gelir. Zalimin zulmünden korunmak isteyen bu zikre devam eder.

EL-MUKIT: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren anlamındadır. Zikre devam edenlerin rızkı ve malı eksilmez.

EL-HASİB: Herkesin yaptığını detaylı olarak bilen ve hesap eden manasındadır. Bu zikri okuyanların herkese karşı alnı açık ve dürüst olur.

EL-CELİL: Ululuk ve celal sahibi anlamına gelen bu zikri çekenlerin ahlakı düzelir ve kimse hakkında kötü düşünmez.

EL-KERİM: Lütfu ve keremi çok olan anlamına gelen bu zikir, zikir sahibini fakirlikten kurtarır.

ER-RAKİB: Bütün işleri tüm varlığı ile gözeten anlamına gelir. Bu zikri okuyanların kalp gözleri açılır, yüksek sırlara sahip olurlar.

EL-MUCİB: Dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen demektir. Bu zikri okuyanlar insanlar tarafından çok sevilirler.

EL-VASİU: Affı, rahmeti ve ilmi geniş anlamında olan bu zikir kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır.

EL-HAKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan demektir. Bu zikri okuyan ilim ve hikmet sahibi olur.

EL-VEDUD: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan manasındadır. Bu zikre devam edenler Allah'ın izni ile borçlarından kurtulur.

EL-MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan manasına gelen bu zikre devam edenler maddi manevi tüm hastalıklarından kurtulur.

EL-BAİS: Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran anlamındadır. Zikretmeye devam edenlerin üzerinden gaflet kalkar.

EŞ-ŞEHİD: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan anlamındadır. Bu zikri okumaya devam edenler hem heybetli görünürler hem de şehid olarak ölürler.

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran anlamında olan bu zikir okuyan kişiye ibadet sevgisi verir.

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen, işleri en iyi şekilde yerine getiren anlamındadır. Bu zikri okuyanlar Allah'tan her türlü yardımı görür.

EL-KAVİYY: Pek güçlü, çok güçlü anlamındadır. Bu zikri okuyanlar sağlıklı ve güçlü olurlar. Ayrıca kansızlığa iyi gelir.

EL-METİN: Çok sağlam anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar fakirlik görmez, maddi ve manevi anlamda kuvvetlenirler.

EL-VELİYY: Sevdiği kullarının dostu manasındadır. Okuyan Allah'ın yardımına mazhar olur.

EL-HAMİD: Bütün varlığın kendi dili ile övdüğü anlamına gelir. Sürekli okunduğu zaman kazancın genişlemesine vesile olur.

EL-MUHSİ: Her şeyin sayısını bilen anlamındadır. Ahlak güzelliği isteyenler bu zikre devam ederler.

EL-MUBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak baştan yaratan anlamındadır. Bu zikre devam edenler her yerde başarılı olurlar.

EL-MUID: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan anlamındadır. Unutulan eşyanın yerini hatırlamak için okunur.

EL-MUHYİ: Can bağışlayan anlamındadır. Bu zikre devam edenlerin kötüye giden işleri hayır ile iyiye çevrilir.

EL-MUMİT: Ölümü yaratan anlamına gelir. Nefsinin şerrinden korunmak isteyen bu zikre devam eder.

EL-HAYY: Diri, her şeye gücü yeten anlamına gelir. Hasta olanlar okursa şifaya kavuşurlar.

EL-GAYYUM: Yeri, göğü her şeyi tutan anlamındadır. Bu zikre devam edenler ezber güçleri artar.

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan anlamındadır. Hileci ve büyücülerin şerrinden korunmak isteyen bu zikre devam eder.

EL-MACİD: İyilikleri ve keremi pek çok olan anlamındadır. Malının artmasını isteyen bu zikre devam eder.

EL-VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan anlamına gelir. Mahlukatın şerrinden emin olmak için bu zikre devam edilmelidir.

ES-SAMED: Sıkıntıları ve ihtiyaçları gideren anlamındadır. Bu zikri okuyan hiç kimseye muhtaç olmaz.

EL-KADİR: Her şeyi yapmaya gücü yeten anlamına gelir. Düşmanlarına karşı zafer kazanmak isteyen bu zikre devam eder.

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan anlamındadır. Ruhunu kuvvetlendirmek, cin, Şeytan ve insanın şerrinden emin olmak isteyen bu zikre devam eder.

EL-MUKADDİM: İstediğini öne alan ve ileri geçiren anlamındadır. Özellikle savaş meydanlarında okunur.

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan anlamındadır. Bunu okuyan kötü düşüncelerden uzaklaşır.

EL-EVVEL: Her başlanan ve yapılan hayırlı işte öne geçmek anlamındadır. Yola çıkmadan okunulması eftaldir.

EL-AHİR: Son anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar dünya ve ahirette üstün makamlara erişir.

EZ-ZAHİR: Yaratılan her şeyde görünen anlamına gelir. Okuyan kişiye ahlak güzelliği verir.

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh anlamındadır. Bunu okuyanın istekleri geri çevrilmez.

EL-BATIN: Her şeyden gizli anlamındadır. Bu zikir korkulardan emin olmak için okunur.

EL-VALİ: Kâinatı yöneten ve idare eden anlamındadır. Afetlerden korunmak için okunur.

EL-BERR: Yaratmış olduklarına nimetlerini bahşeden anlamındadır. Bütün mahlukatların şerrinden korunmak için okunur.

ET-TEVVAB: Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan anlamına gelir. Bu zikri okuyanların rızık kapıları sürekli açık olur.

EL-MÜNTEKİM: Suçluları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran anlamına gelir. Bu zikri okuyanlara kimse zarar veremez.

EL-AFÜVV: Çok affeden anlamındadır. Zikreden kişilerin öfkesi Allah'ın izni ile diner.

ER-RAUF: Çok esirgeyen ve çok lutfeden anlamındadır. Eşi ile geçim sıkıntısı bulunanlar bu zikre devam etmelidir.

MALİKÜL MÜLK: Mülkün ebedi sahibi demektir. Mala ve kazanca zarar gelmemesi için okunur.

ZÜLCELAL-İ VELİKRAM: Hem büyüklük hem de kerem sahibi anlamındadır. Okuyan kişinin dünya hizmetçisi olur.

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk yapan anlamına gelir. Eşlerin arasını düzeltmesi için okunmasında fayda vardır.

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman toplayan anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar ayrılık ve hasret çekmezler.

EL-GANİYY: Çok zengin demektir. Bu zikre devam eden büyük bir servetin sahibi olur.

EL-MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan anlamındadır. Ruhi bunalımdan kurtulmak isteyenler bu zikre devam etmelidir.

EL-MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen anlamındadır. Okuyan kaza ve belalardan emin olur.

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri yaratan anlamına gelir. Bu zikri okuyan kimseler insanların zarar ve şerrinden muhafaza olur.

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri yaratan anlamındadır. Hastalıklardan korunmak ve şifa bulmak için okunur.

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren demektir. Zikre devam edenlerin kalplerinde nur olur.

EL-HADİ: Hidayet veren, muradına erdiren anlamına gelir. Okuyan kimseler hidayete erer rızıkları çoğalır.

EL-BEDİ: Tüm alemleri yoktan var eden anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar zara ve ziyandan kurtulurlar. İşsizler okursa iş sahibi olurlar.

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan anlamındadır. Bu zikri okuyanların ömrü uzun ve sıhhatli olur.

EL-VARİS: Hakiki malik anlamına gelir. Bu zikri okuyanlar istediklerine çabuk ulaşırlar.

EL-RAŞİD: Bütün işleri bir nizam ve hikmet ile sonuca ulaştıran anlamındadır. İçki ve zinadan kurtulmak isteyenler bu zikre devam etmelidir.

ES-SABIR: Çok sabırlı manasına gelir. Bu zikri okuyan kişiler şiddet ve zorluk çekmez. Kalbi Allah sevgisi ile nurlanır.

Esmaül Hüsna Oku Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

El Halim İsmi ve Özellikleri

El Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Er Rezzak İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

Esmaül Hüsna Tesbih

Esmaül Hüsna Tesbih

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

Güncel

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Güncel

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi

Güncel

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Şifa Okunuşu ve Anlamı

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna Allahın(cc) 99 İsmi ve Anlamları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Zikir Sayıları

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna İsimleri Okunuşu ve Anlamı

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

El Hadi İsmi ve Özellikleri

El hadi, rahman ve rahim olan Allah'ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü'nün her ismi şerifinde k[...]

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol rızık için Esmaül hüsna, Arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kâinatın yegâne sahibi olan ve bizle[...]

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olm[...]

Allahın Diğer İsimleri

Allahın Diğer İsimleri

Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Yet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.Allah'a izâfe edilen diğer bâzı is[...]

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (Cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir.Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir ecza[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6