El Fettah İsmi ve Özellikleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.
  • Hüküm Veren:
Allah Fettah'tır. Bu ism-i şerifi ile hak ile batılı birbirinden ayırmış, bu ism-i şerifi ile aralarını yer ile gök arası kadar açmış, hakkı üstün tutarak batılı geçersiz kılmıştır. Bu mana ile Kur'an, Fettah ismine en büyük aynadır. Zira Kur'an'ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur. Kur'an'ın her bir hükmü hakkı ve adaleti açığa vurmuş, göstermiş batılın ve zulmün insanlara musallat olmasından kurtarmıştır. Yine Fettah ismi azami mertebede Peygamber Efendimiz (Sav)'de ortaya çıkmıştır. Efendimiz (Sav) insanlar arasında hak ile hükmetmiş, verdiği hüküm ile hakkı galip kılıp, batılı yok etmiştir. Bu sebeplerdir ki Efendimizin (Sav) isimlerinden biri de 'Fatih'tir. Bu isim hak ile hükmederek, hak ile batılın arasını açan adil sultanlar da ve devlet adamlarında da görülmüştür. Hz. Ömer (Ra), Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi sultanlar bunlardan bazılarıdır. O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın; !'hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıdan ictinab etsin. ' Daha sonra insanlar arasında hak ile hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunları yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. Cenab-ı Hak bizleri Fettah isminin tecellisine mazhar eylesin!
  • Kapıları Açan:
Fettah isminin tecellisiyle maddi ve manevi tüm kapılar açılır, müşküller giderilir ve zor olan tüm işler kolaylaştırılır. Bir işsizin iş bulması, borçlu olan kişinin borcunu ödeyecek imkâna kavuşması, bir ilim öğrencisinin zor olan bir meseleyi kavraması, anlaşılması zor olan bir hakikatin anlaşılması, yeni, bilgilerin keşfedilmesi, kitlenen işlerin açılması, hakkı görmeleri için insanların kalplerinin ve gözlerinin açılması, günahkarlara tövbe kapısının açılması, zulme uğrayana yardım edilmesi, ümitsizliğe kapılan kullara ümit kapılarının açılması ve dünyanın kapatılıp ahiretin açılması hep bu isim tecellisiyledir. Bize düşen Cenab-ı Hakk'ı Fettah ismiyle zikretmek, 'Ey kapıları açan Allah'ım bize bütün hayır kapılarını aç. ' duasını dilimize vird-i zeban etmek ve maddi ya da manevi bir hayır kapısı açıldığında bu kapıyı Allah'ı Fettah ismiyle tefekkür edip O'na şükretmektir.
  • Zafer Lütfeden:
Cenab-ı Hak Fettah'tır. Kullarına fetihler nasip eder. Peygamber Efendimiz (Sav) Mekke'yi, Hz. Ömer (Ra)'in İran'ı, Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü, Fatih Sultan Memed Han'ın İstanbul'u fethetmesi ve diğer bütün fetihler Allah Teâlâ'nın Fettah ismiyle tecellisiyledir. Cenabı-ı Hak, Fettah isminin hürmetine Ümmet-i Muhammed'e yeni Ömerler, Fatihler, Yavuzlar ihsan etsin ve bizlere, gayesi hakkı götürmek ve zulmü defetmek olan yeni fetihler nasip etsin. Fettah isminin tecellisi ile maddi fetihler gerçekleştiği gibi manevi olan fetihler de gerçekleşir. Peygamber Efendimizin (Sav) kalplerin sultanı olması böyle manevi bir fethin neticesidir. Demek kalpteki sevgiyi kazanmak ve kişinin muhabbetine mazhar olmak Fettah isminin tecellisiyle mümkündür.

'ya Rab ! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın. Min.
  • Varlıklara Suret Veren:
Fettah isminin bir anlamı da varlıklara suret ve şekil vermektir. Bir tohumdan çiçeğin çıkartılması, çekirdeklerden ağaçların yaratılması, ağaçlardan çiçek, yaprak ve meyvelerin çıkarılması, yumurtalardan hayvanların çıkması ve nutfe denilen su damlacıklarından insanların ve hayvanların halkedilmesi, hep Fettah isminin tecellisiyledir. Bu manasıyla Fettah ismi alemde azami mertebe de tecelli etmektedir. Zira tohum ve nufte gibi basit maddelerden, çeşit çeşit muntazam suretlerin, hep beraber, her tarafta, bir anda, bir fiil ile açılması ve her mahluka münasip bir suret ve şeklin verilmesi tevhidin en kuvvetli bir delili ve kudretin en hayret edici bir mucizesidir. Fettah ismi bu manasıyla gözümüzün önünde her an tecelli ederken, maalesef insan ülfeti ve gafleti sebebiyle bu ismin tecellisinden gaflet etmekte ve adeta şu ayetin manasına muhatap olmaktadır:
' Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki, yüz çevirerek üzerinden geçerler. '(Yusuf, 12/105)

O halde Fettah isminin bu manasına karşı vazifemiz şudur: Tohumlardan, çekirdeklerden, nutfe ve yumurtalardan çıkartılarak kendisine şekil ve suret verilmiş mahlukata ibret nazarıyla bakmak, onlarda tecelli eden Fettah ismini tefekkür etmek ve tohum hükmündeki amellerimizin cennet sümbülleri şeklinde açılması Cenab-ı Hak'tan niyaz etmektir.

El Fettah Yorumları

soru

gülcan

14 Mart 2015 Cumartesi

merak ediyorum EL FETTAH ile YA FETTAH arasında fark var mı? çünkü ayrı olarak bilgi verilmiş. Zikir çekerken ya fettah mı el fettah mı denmeli ikisi karışık dense de olur mu?

Cevap yaz
cevap

Nevadir

23 Ağustos 2018 Perşembe

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden anlamına gelmektedir. El Fettah olarak okunması daha doğru olur.

cevap

Nevadir

23 Ağustos 2018 Perşembe

El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden anlamına gelmektedir. El Fettah olarak okunması daha doğru olur.

soru

salih

27 Ekim 2014 Pazartesi

BEN SAYIYA BAĞLI KALMADAN DEVAMLI YA FETTAH C.C ÇEKİYORUM.SAYI ÇOK ÖNEMLİ Mİ?

Cevap yaz
cevap

Cihan

19 Eylül 2018 Çarşamba

Salih bey dualar kendi içinde ayrı bir gizem ve tılsımlara sahiptir. Zikir ve dualarda bazen sayılar ehemmiyet arz etmektedir. Ancak Allahı her dönemde hatırlayarak Ya Fettah ismini sarf etmeniz sevap hanenize yazılacaktır. Bu nedenle sürekli olarak Allah'ın isimlerinizi anmanız hayırlı olmaktadır.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Cebbar İsmi ve Özellikleri

El Halim İsmi ve Özellikleri

El Halim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

Allahın Diğer İsimleri

Allahın Diğer İsimleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Güncel

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Ebced Hesabı Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Güncel

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

Güncel

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

Ya Mani İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Es Selam İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Arapça Okunuşu ve Anlamı

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

El Latif İsmi ve Özellikleri

El Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Ya Halim İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami İsmi ve Özellikleri

El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedir?Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününd[...]

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatları[...]

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olm[...]

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi Esmaül Hüsna Özellikleri

Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (Cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir.Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir ecza[...]

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol rızık için Esmaül hüsna, Arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kâinatın yegâne sahibi olan ve bizle[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6