12 Temmuz 2024

El Kaviyy İsmi ve Özellikleri


İslam dininde Allah’ın isimleri arasında önemli bir yere sahip olan El Kaviyy ismi, “Güçlü” ve “Kuvvetli” anlamlarına gelir. Bu isim, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçer ve Allah’ın mutlak gücünü, kudretini ve kuvvetini ifade eder. El Kaviyy ismi, Allah’ın yaratılmışlara olan etkisini ve onlara karşı olan mutlak üstünlüğünü de dile getirir. Bu makalede El Kaviyy isminin anlamı, Kur’an’da geçen yerleri, özellikleri ve insana etkileri üzerine detaylı bir inceleme yapılacaktır.

El Kaviyy İsminin Anlamı

El Kaviyy, Arapça kökenli bir isim olup, “çok güçlü” ve “çok kuvvetli” anlamlarına gelir. Bu isim, Allah’ın hiçbir zayıflık ve acizliğe sahip olmadığını, aksine her türlü gücün ve kuvvetin sahibi olduğunu ifade eder. Bu isim, Allah’ın yaratma, yönetme ve koruma yeteneklerinde sınırsız olduğunu ve hiçbir şeyin O’na karşı koyamayacağını belirtir.

El Kaviyy İsminin Kur’an’daki Yerleri

El Kaviyy ismi, Kur’an-ı Kerim’de çeşitli ayetlerde geçer ve Allah’ın mutlak gücünü ve kudretini vurgular. İşte bazı örnekler:
 • “Allah, izzet ve hikmet sahibidir, üstün ve güçlüdür (El Kaviyy).” (Fâtır 35:10)
 • “Gerçekten Allah, güçlü (El Kaviyy) ve izzet sahibidir.” (Hac 22:40)
 • “Onlar yeryüzünde Allah’ın azabını güçsüz bırakacak değillerdir. Onların Allah’tan başka bir dostları yoktur. Azabı onlara kat kat artırılır. Onlar işitmeye güç yetiremezler ve göremezler.” (Hûd 11:20)

El Kaviyy İsminin Özellikleri

 • Mutlak Güç ve Kudret: El Kaviyy ismi, Allah’ın sınırsız ve mutlak gücünü ifade eder. Allah, her türlü güç ve kuvvetin sahibidir.
 • Koruyucu: Bu isim, Allah’ın yaratılmışları koruma gücüne sahip olduğunu ve onları her türlü tehlikeden muhafaza ettiğini belirtir.
 • Yönlendirici: Allah’ın gücü, her şeyi yönlendirme ve kontrol etme yeteneğine sahiptir. Hiçbir şey O’nun iradesi dışında gerçekleşmez.
 • Ezici Güç: El Kaviyy ismi, Allah’ın düşmanlarını ezici bir güçle yenebileceğini ve adaletini sağlayacağını ifade eder.

El Kaviyy İsminin İnsana Etkileri

El Kaviyy isminin insan hayatında da derin etkileri vardır. Bu isim, insana Allah’ın gücünü hatırlatır ve ona güven verir. İşte bu ismin insana etkileri:
 • Güven ve İtimat: El Kaviyy ismi, insanın Allah’a olan güvenini ve itimadını artırır. Allah’ın her türlü güç ve kuvvetin sahibi olduğunu bilmek, insanı her türlü korku ve endişeden uzak tutar.
 • Sabır ve Dayanıklılık: Bu isim, insanın zorluklara karşı sabırlı ve dayanıklı olmasını sağlar. Allah’ın gücüne inanmak, insanın moral ve motivasyonunu yükseltir.
 • Tevekkül: El Kaviyy ismi, insanın Allah’a tevekkül etmesini ve her işinde O’na güvenmesini sağlar. Bu, insanın hayatında huzur ve sükunet getirir.
 • Adalet: Allah’ın güçlü ve kuvvetli olduğunu bilmek, insanın adalete olan inancını pekiştirir. Zulme uğrayanlar için bir teselli kaynağıdır.

Ekstra Bilgiler ve Sonuç

El Kaviyy ismi, yalnızca Allah’a mahsus bir isimdir ve O’nun mutlak gücünü, kudretini ve kuvvetini ifade eder. Bu isim, Allah’ın yaratılmışlar üzerindeki etkisini ve onlara karşı olan mutlak üstünlüğünü dile getirir. İnsanlar, El Kaviyy ismini zikrederek Allah’a olan güvenlerini ve bağlılıklarını artırabilirler. Bu isim, insanın hayatında huzur, güven ve adalet duygularını pekiştirir.

El Kaviyy ismi, Allah’ın diğer isimleriyle birlikte düşünüldüğünde, O’nun yüceliğini ve büyüklüğünü daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Allah’ın gücünü ve kuvvetini anlamak, insanın hayatında daha güçlü ve dayanıklı olmasını sağlar. Bu isim, insanın Allah’a olan bağlılığını ve tevekkülünü artırarak, ona manevi bir güç kaynağı olur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Mükremin

12 Temmuz 2024 Cuma

El Kaviyy ismini duyduğumda, Allah'ın gücüne ve kudretine olan inancımın pekistiğini hissediyorum. Kur'an'da bu ismin birçok ayette geçmesi, Allah'ın mutlak gücünün her yerde tecelli ettiğini gösteriyor. Bu ismin insan hayatına etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah'a olan güvenimizi ve adalete olan inancımızı nasıl artırabiliriz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Mükremin, El Kaviyy ismi Allah'ın gücünü ve kudretini ifade eden önemli bir isimdir. Bu ismin insan hayatına etkileri oldukça derindir. Allah'ın mutlak gücünü ve her şeyi kontrol eden kudretini hatırlamak, insanın kendine olan güvenini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma konusunda destek olabilir.

Allah'a olan güvenimizi ve adalete olan inancımızı artırmak için, İlahi kudretin ve adaletin tezahürlerini hayatımızda ve çevremizde görmeye çalışmak önemlidir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve El Kaviyy isminin geçtiği bölümleri çalışarak, Allah'ın güç ve kudretine olan inancımızı pekistirebiliriz. Bu, bize karşılaştığımız zorluklar karşısında sabır ve dayanıklılık sağlayacaktır. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızı korumak, hem manevi hem de psikolojik olarak bizi destekleyecektir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Kayyum İsmi ve Özellikleri

Haber Bülteni

Popüler İçerik

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Melik İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

El Müheymin İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Anlamları

Esmaül Hüsna Anlamları

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Ya Latif İsmi ve Özellikleri

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna

Güncel

El Fettah İsmi ve Özellikleri

El Fettah İsmi ve Özellikleri

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

Çocuklar İçin Esmaül Hüsna

El Vedud İsmi ve Özellikleri

El Vedud İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

Ya Fettah İsmi ve Özellikleri

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

99 Esmaül Hüsna Okunuşu ve Anlamı

İsm-i Azam Nedir

İsm-i Azam Nedir

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Ya Bais İsmi ve Özellikleri

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Esmaül Hüsna Faziletleri Nedir?

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Ya Evvel İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri

Er Rahim İsmi ve Özellikleri