esmaulhusna.gen.tr https://www.esmaulhusna.gen.tr Esmaül Hüsna, Esmaül Hüsna Anlamları ve Faziletleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, esmaulhusna.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 +0000 60 Esmaül Hüsna Tesbih https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-tesbih.html Wed, 14 Nov 2018 12:04:17 +0000 Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz ta Esmaül Hüsna Tesbih: Ulemayı Benâmdan naklolunduğuna göre Allah'u Teâlâ'nın üç bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesini Melekler, bin tanesini Nebîler bilirler. Üç yüz tanesi Tevratta, üç yüz tanesi Zeburda, üç yüzü İncilde ve doksandokuzu da Kur'an-ı Kerim'dedir. Allah (C.C.) bir adedini ise Kendisinde gizlemiş ve bildirmemiştir. Bu ismine İsmi Âzam denilir. Yüce Kur'an'da geçen doksan dokuz ismine ise Esma-Ül Hüsna denir. Bir Hadis-i Şerif'te Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Her biriniz Allah'u Teâlâ'dan bir dilekte bulunmak istediği zaman, evvela O'na şanına yakışır şekilde hamd etsin, sonra Rasûlune salât etsin, ondan sonra duasını yapsın. Bu amacına ulaşmak için daha elverişlidir.". Bu hadise göre Allah'u Teâlâ'ya dua ederken, övgülerde bulunurken en güzel isimler olan Esma-ül Hüsna'da ki isimlerle hitap etmek ve övmek, bize Kendisinin sevgi ve merhametini kazanmamızı, dualarımızı belki daha çabuk kabul etmesini sağlayacaktır. Esma-ül Hüsna'yı ezberlemek insanların kârınadır. Çünkü, Esma-Ül Hüsna'nın ezberlenmesine Allah Zûlcelâl Hazretlerinin ihtiyacı yoktur, aksine bizi aciz kulların ihtiyacı vardır. Ezberleyene ve devam edene ise mükafatın çok olduğu bildirilmiştir. Öyleyse bazı Esma-Ül Hüsna'dan ve tesbihinden, yani devamlılığında ki faydalarından bahsedelim:

 • Yâ Allah Celle Celâluhu; tüm isim ve sıfatları zatında toplayan Yüce Allah'ın (C.C.), başka hiçbir varlığa verilmeyen ismidir. Allah Celle Celâluhu ismi celilinin zikrini çokça yapanların, hem Allah (C.C.) katında hem de insanlar arasında derecesi artar. İnsanlar arasında sevilen, sayılan ve sözü geçen bir kişi olur. Esma-ül Hüsna'da ki bütün isimler Allah ismi celilinde gizlidir. Allah diye zikredenler, bütün isimleri zikretmiş olurlar. Bu ismi celile iki şekilde zikredilir. Birincisi Yâ Allah; ikincisi ise Allah, Allah, .... şeklindedir.
 • Er Rahmân Celle Celâluhu; Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet buyuran, hiçbir yaratılanı ayırt etmeyen. Bu ismi celileyi farz namazlardan sonra 100 kere okuyan kimseler, gafletten ve unutkanlıktan, gönül darlığından emin olurlar. 
 • Er Rahîm Celle Celâluhu;  çok merhamet eden, ahirette sadece müminlere merhamet edici anlamındadır. Verdiği nimetleri iyi kullananları büyük ve ebedi nimetler vererek mükâfatlandıracaktır. Er Rahim ismi celilini, sabah namazından sonra 100 kere okuyana, bütün yaratılanlar dost olurlar.  Allahu Teâlâ'nın rahmetine nail olur.
 • El Melik Celle Celâluhu;  bütün kainatın sahibi olan ve mutlak surette hükümdarı. El Melik ismi celiline devam edenler, insanlar arasında değer görür, hürmet bulur. 
 • El Kuddüs Celle Celâluhu; hatalardan, acizlikten, gafletten ve bütün eksikliklerden çok uzak olan, çok temiz. Yâ Kuddüs ismi celilini her gün yüz defa okuyan kişinin gönlü bütün kederlerden temizlenir.
 • Es Selâm Celle Celâluhu; her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran, Cennetteki salih kullarına selam veren. Es Selâm ismi celili, hasta olan birisinin üzerine 160 kere okunursa o kişi sıhhat bulur. Devam edenler, her türlü tehlikelerden korunur.
 • El Mü'min Celle Celâluhu;  gönüllerde iman ışığı uyandıran kendine sığınanları aman verip onları rahatlatan koruyan. Bu ismi celileye devam edenleri Allah'u Teâlâ düşmanların şerrinden korur.
 • El Müheymin Celle Celâluhu; gözetici ve  koruyucu anlamına gelen El Müheymin ismi celilini, gusül abdesti aldıktan sonra okuyanların,  gelecekleri parlak ve aydınlık olur.
]]>
Esmaül Hüsna İsimleri https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-isimleri.html Thu, 15 Nov 2018 07:14:41 +0000 Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dı Esmaül Hüsna İsimleri: Esmaül Hüsna Arapça bir tamlama olup, Allah’ın güzel isimleri demektir.  Allah’ın isimleri tevfikîdir. Bunun anlamı ise Allah’ın adı yalnızca  ayet ve hadislerde geçtiği şekilde zikredilir bunun dışında rastgele isimle kullanılamaz. 

Kur'an-ı Kerim’in bazı ayetlerinde Esmaül Hüsna  (Allah’ın güzel isimleri) ile ilgili şöyle buyurulur:
 • ‘’En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleri ile dua edin ve O’nun isimleri hakkındaki gerçeği çarpıtanları bırakın.’’ (Âraf-180)
 • ‘’Deki (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisi ile çağırırsanız çağırın nihayet en güzel isimler O’nundur’’.(isra-110)
 • ‘’Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.’’ (Taha-8)
 • ‘’O yaratan, yoktan var eden,şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki herşey o’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.’’ (Haşr-24) 
Esmaül Hüsna İsimleriEsmaül Hüsna ile ilgili hadislerde buyrulan:
 • '’Gerçekte Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Kim O’nu sayarsa cennete gider. Allah tektir, teki sever’’ 
Esmaül Hüsna İsimleri

Allah (C.C), Er-Rahmân, Er-Râhim, El-Melik, El-Kuddûs, Es-Selâm, El-Mümin, El-Mümin, El-Müheymin, El-Azîz, El-Cabbâr, El-Mütekebbir, El-Hâlık, El-Bâri
El-Musavvir, El-Gaffâr, El-Kahhâr, El-Vehhâp, Er-Rezzâk, El-Fettâh, El-Alim, El-Kâbid, El-Bâsıt, El-Hâfıd, El-Râfi, El-Mu’ız, El-Müzil, Es-Semi, El-Basîr, 
El-Hâkem,El-Adl, El-Latif, El-Habîr, El-Halîm, El-Azîm, El-Gafûr, Eş-Şekûr, El-Aliyy, El-Kebîr, El-Hafîz, El-Mukît, El-Hasîp, El-Celîl, El-Kerîm, Er-Rakîb, 
El-Mucîb, El-Vâsi, El-Hakîm, El-Vedûd, El-Mecîd, El-Bâis, Eş-Şehîd, El-Hakk, El-Vekîl, El-Kaviyy, El Metîn, El-Veliyy, El-Hamîd, El-Muhsî,  El-Muîd, El-Muhyî
El-Mümît, El-Hayy, El-Kayyûm, El-Vâcid, El-Macîd, El-Vâhid, Es-Samed, El-Kâdir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, El-Evvel, El-Ahîr, El-Zâhir, El-Bâtın El-Vâli, El-Müteâli, El-Berr, Et-Tevvâb, El-Müntekim, El-Afüvv, Er-Raûf, Mâlik-ül Mülk, Zül-Celâli ve İkrâm, El-Muksit, El-Câmi, El-Ganiyy, El-Mugni, El-Mâni, Ed-Dârr, En-Nâfi, En-Nûr, El-Hâdi, El-Bedî, El-Bâkî, El-Vâris, Er-Reşîd, Es-Sabûr.

Esmaül Hüsna İsimleri ile dua edenlerin istek ve dualarını kabul olunacağı, her türlü hastalık, musibet ve beladan kurtulunacağı söylenmekte ve bilinmektedir. Örneğin;  Rızk ve geçim sıkıntısından kurtulmak için El- Rezzak, El-Kerîm, günahların bağışlanması için Er-Rahman, Er-Rahim, zalimleri  ve düşmanları cezalandırması için El-Kahhâr, El-Müntakim adı ile dua edilmelidir. 
]]>
Esmaül Hüsna Oku https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-oku.html Thu, 15 Nov 2018 09:43:02 +0000 Esma-ül Hüsna Oku;Allah-u Teala'nın 99 isminden oluşan Esma-ül Hüsna duası ile yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Allah' ı çokça anmak ve zikretmekle sıkıntılarımızın,  maddi manevi zorluklardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Esma-ül Hüsna Oku;Allah-u Teala'nın 99 isminden oluşan Esma-ül Hüsna duası ile yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Allah' ı çokça anmak ve zikretmekle sıkıntılarımızın,  maddi manevi zorluklardan kolaylıkla kurtulabiliriz. Her isim bir kilit bir anahtar hükmündedir. Esma-ül Hüsna arapça bir tamlama olup Türkçe karşılığı "Güzel İsimler'dir." Bilindiği üzere dünyadaki herşey insanların emrine verilmiştir. Bizlerde yaradılış gayemizde Allah'ı çokça anmak ve ibadet etmek üzere görevlendirilmişsek o zaman Allah 'ın ipine sıkıca tutunmalıyız. Her varlığın bir yaratılış sebebi var ise sorgusuz sualsiz o görevi yerine getirmelidir. Çalışmazsak dünya hayatında nasıl sıkıntı cekiyorsak, zikretmezsekte manevî sıkıntılarımız ruhî daralmalar çoğalır. Allah-u Teala'nın isimleri kalbe ve ruha şifa tesirindedir. Her ismin bir anlamı ve fazileti vardır. 

Esmaül Hüsna OkuALLAH C.C.: Tüm isimleri içinde barındıran ve hiçbir varlığa verilmesi mümkün olmadığı isimdir. Kulun bir kere Allah demesi 99 ismi söylemesi gibidir. Bu sıkı de devam edenlere tüm kapılar açılır.
ER RAHMÂN : Manası yaratılan tüm varlıklar için hayır ve merhameti tercih tercih eden demektir. Rızık sıkıntısı çekenler farz ibadetlerinin arkasına bu ismi celileyi çokça okumalıdır. 
ER-RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli demektir. Belalardan,musibetlerden ve afetlerden korunmak için okunur. Uykuda korkan çocuklar içinde okunması tavsiye edilir. Kalp katılığı olanlar, hasta olanların nimet eksikliği olanların okumasıyla nimetler ayağına gelir.
EL-MELİK : Bütün kainatın sahibi anlamındadır. Manevi güce ve çevresinde saygınlık itibar görmek isteyenler zikre devam etmelidir. 
EL-KUDDÜS: Gafletten ve hatadan arınmış tertemiz manasındadır. Zikre  devam edenlerin kalbi temizlenir ve günahları bağışlanır. Şehvet sıkıntısı çekenler okumaya devam ederek bu hastalıktan kurtulurlar. Şeytanın bilesin sen uzak olmak için de okunur.
ES-SELAM : Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran anlamındadır. Kötülükten emin olmak ve vesvese illerinden kurtulmak için okunmalıdır.
EL-MÜ'MİN : Sığınanları koruması altına alıp rahatlatan gönüllerde iman etme isteği uyandıran anlamındadır.İstek ve dileklerin kabulü zikirde gizlidir.
EL-MUHEYMİN :Koruyan ve gözeten anlamındadır.Okumaya devam edenunutkanliktan kurtulur,özellikle öğrencilerin bu zikri çokça okumalarında fayda vardır.
EL-AZİZ:Mağlup edilemez daima galip olan manasındadır. Bu ismi çekilmeyi okumaya devam eden fakirlik girmez.
EL-CEBBAR : Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan anlamındadır. Bu zikre devam eden kişi etrafında itibarlı olur kimse sözünden çıkamaz.
EL-MÜTEKEBBİR : Her olayda büyüklüğünü gösteren anlamındadır. Bu zikre devam eden insanları kendi tesiri altına alır ve bolluğu bereketi hic eksilmez.
EL-HALIK : Bütün her şeyi yoktan var eden,şekillendiren,halk eden anlamındadır. İs hayatında yaşanan sıkıntıların yok edilmesi icin okunur. Bu zikre devam edenin kalbi nurlanır.
EL-BARİ : Her şeyi birbirine uygun yaratan anlamındadır. Bu zikri okuyan kişi şöhretlenir, işinde ummadığı başarılar onun olur.
EL-MUSAVVİR : Her şeye bir özellik biçim veren anlamındadır. Hamile olanlar okursa ahlaklı evlât sahibi olurlar. 
EL-GAFFAR: Marifeti  çok olan anlamında olan bu zikre devam eden günahlarından kurtulur ve isyanları son bulur.
EL-KAHHAR: İstediğini istediği anda yapmaya muktedir olan demektir. Zikir düşmanın kahrı için çekilir bunu çekmeye devam edenin kalbinde dünya sevgisi kalmaz.
EL-VEHHAB : Nimeti sonsuz olan demektir. Zikre devam edenin hayatta borcu ve sıkıntısı olmaz. Tüm yaratılmışlara güçlü görünür.
ER-REZZAK :Yaratılmışlara pek çok nimet ihsan eden anlamındadır. Bu zikri o]]> Esmaül Hüsna Şifa https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-sifa.html Thu, 15 Nov 2018 12:07:06 +0000 Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavi Esmaül Hüsna; İnsanların her daim sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşayacağının garantisi yok elbette bazen yavaş yavaş bazende ansızın bir hastalık gelebiliyor.Bu hastalıkların üstesinden gelebilmek için doktor tedavisi yanında manevi güce ihtiyaç duyarız.İşte o manevi gücü Esmaül Hüsna dır Allah azze ve celle kendini şöyle tanıtır o yaratandır var eden varlığa şekil veren yüce Allah'tır en güzel isimler (Esmaül Hüsna) ona mahsustur.
Allah c(c) 99 ismi kudretinin farklı şekilde tecellisidir bir dilekte bir istekte bulunacağımız zaman Allah'ın(cc) ismiyle dua eder Şifa buluruz biiznillahEsmaül Hüsna Şifa

 • Tansiyon hastalığı için El-Hafid
 • Göz siniri hastalığı için Ez-Zahir
 • Göz damarları için El-Müteal
 • Göz değmesi ve  nazar için El-Kavi
 • Romatızma hastalığı için El-Müheymin 
 • Rahim hastalığı için El-Halik
 • Pankreas ve şeker hastalığı için El-Bari
 • Barsak hastalığı için Es-Sabur
 • Böbrek hastalığı için El-Hayy
 • Mide hastalığı için Er-Rezzak
 • Göz hastalığı için En-Nur, El-Basir,El-Vehhab
 • Guatır hastalığı için El-Cebbar
 • Migren hastalığı için El-Gani
 • Sinir hastalığı için El-Muğni
 • Kalp damar hastalığı için El-Vahap
 • Kalp hastalığı için En-Nur
 • Saçtaki kepek için Celle Celalühü
 • Diz hastalığı için Er-Raûf
 • Kemik hastalığı için En-Nafi
 • Akciğer hastalığı için Er-Razık
 • Idrar kesesi hastalığı için El-Hadi
 • Yağ kes karaciğer hastalığı için En-Nafi
 • Prostat hastalığı için Er- Reşat
 • Bacak hastalığı için Er-Rafı
 • Burun hastalığı için El-Latif,El-Ğani
 • Kanser için Celle Celalühü
 • Atardamar ve omurga hastalığı için El-Cabbar
 • Kalp kasları için Er-Rezzak
 • Adale hastalığı  için El-Kavi
 • Saç hastalığı için El-Bedi 
 • Kulak hastalığı için Es-Semi
 • Sağlıklı bir ömür geçirmek için El-Vasi
 • Iyi ve güzel bir idareci olabilmk için El-Vali
 • Yeni güzel bir iş kurmak için El-Hakim
 • Küslerin barışmak için El-Cami
 • Bolluk, bereket için El-Hamid
 • Bedenen güçlü olması için El-Kaviy
 • Sevmek ve sevilmek için El-Vedud
 • Daima yükselmek için El-Mukaddim
 • Birilerinin elinden tutması için El-Veli
 • Her meselenin çözümlenebilmesi  için Ez-Zahir
 • Birilerine iyilik yapmak için El-Latif
 • İlim ve insanımızın artması için El-Alim
 • Cesur ve atılgan olabilmek için El-Kahhar
 • Alacaklarınızı tahsil etmek için El-Bâis
 • Hafızanızın kuvvetlenmesi için El-Habir
 • İzzet ve şerefinizin artması için El-Mecid
 • Ağır hastalıklardan korunmak için El-Mümin
 • İkna kabiliyetinizin yükselmesi için El-Azim
 • Kaybettiğimiz bir şeyi bulmak için El-Macid
 • Üzüntü ve Sıkıntılardan kurtulmak için El-Halik
 • Yaşadığı sürece neşeli ve enerjik olmak için El Hayy
 • Işlerinizde daha başarılı olmak için El muhyi
 • Kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için Er Reşit
 • Kötü birinin uzaklaştırılması için El muahhir
 • Zekanızın daha kuvvetli olması için El Muhsi
 • Hedeflerinize ulaşmak için El Musavvir
 • Herhangi bir konuda haklı olduğumuzu ispat etmek için el hakem
 • Başladığımız bir işi başarıyla sonuçlandırmak için El vekil
 • Başkalarının gücü karşırşısında zayıf olmamak için El Müzill
 • Başkalarının duygularını ve düşüncelerini iyi anlamak için El müheymin
 • Size zararı dokunacak kişilerin uzaklaşması için Ed Darr Esmaül Hüsna Duaları https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-dualari.html Fri, 16 Nov 2018 01:55:22 +0000 Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler b Esmaül-hüsna duaları, güzel isim demektir ki cenabı Allah'ın 99 ismi şerifinden oluşur. Allah'ın sıfatlarından oluşan Esmaül-hüsna'nın içinde bulunan isimlerin her biri farklı anlam taşımakta ve her biri farklı hikmetler bulundurmaktadır. Esmaül-hüsna dualarını sık sık zikrederek dua okuyarak  ve Allah'ın isimlerini anarak her türlü müşkülat larımızdan kurtulmamız mümkün. Müşkülatlarınız neyse Allah ı o ismiyle zikretmek yeterli olacaktır. Allah da biz kullarının isteklerini ve yaptığı duaları kabul eder. Bizler sadece Allah a dua ve ibadet ederler. Maddi ve manevi hastalıklarımız için, müşkül ve zorluğu gidermek için dua ederken Esmaül-hüsna duasında bulunan isimlerin birini kullanmak duanın kabulü için bizlere rehber olacaktır. 

  Esmaül Hüsna DualarıEsmaül-hüsna dualarının içinde bulunan isimlerinden bazıları şunlardır:

  Bismillahirrahmanirrahim
  • Allah: Bu ismi çokça zikreden kişiler insanlar arasında sözü dinlenen bir kişi olur ve haksızlık karşısında güçlü olur.
  • Er-Rahman : 40 gün itikafa girip 1000 defa ya Rahim diye zikrederse kişinin kalp gözü Allah'ın izniyle açılır.
  • Er-Rahim: Devamlı zikretmek merhamet, madde manevi rızka sebep olur. Her gün düzenli olarak 100 kere Ya Rahim diye dua etmek kalbe yumuşaklık verir. 
  • El-Melik: Bu ismiyle dua edenler saygı sahibi olmayı, maddi manevi şeylere sahip olmayı sağlar. 
  • El-Kuddüs: Günde 170 kere okuyan günahlarından mağfiret bulmak için okunur.
  • Es-Selam: Bu ismiyle dua edilirse kötü niyet ve endişelerden uzak durur, bütün tedirginlikten emin olmak için bu isimle dua edilir.
  • El-Mümin: Namazların ardından bu isimle dua etmek tüm maddi ve manevi kötülüklerden korunmayı sağlar.
  • El-Müheymin: Koruyan ve kollayan anlamına gelen ismiyle zikretmek düşmanların şerrinden ve dünya sıkıntılarından emin olur.
  • El-Aziz: Aziz ismiyle dua etmek fakirlikten kurtulmaya, kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sağlar.
  • El-Cebbar: Bu ismiyle dua etmek ve çokça zikretmek insanı başkaları karşısında güçlü kılar.
  • El-Mütekebbir: Bu ismi şerifle zikretmeye devam eden kişi haram işliyorsa o işten kurtulur.
  • El-Halik: Günlük hayatımızda bolca zikretmek kalbi nurlandırır. Bela ve musibetten korur.
  • El-Bari: Bu ismiyle dua edenin başarılı olmasına ve ağrılarından kurtulmasına yeterli olacaktır.
  • El-Musavvir: Bu isim ile dua etmek istenilen maksatlara ulaşmaya vesile olur. Bağışlanmak için bu isim zikredilir. Bu isimle çok dua etmek öfkeden ve fevri hareketlerden kurtulmaya yardımcı olur.
  • El-Kahhar: Zalimlerin kahrı için Ya Kahhar diye dua edilir.
  • El-Vehhab: Bu ismiyle zikretmek burçlardan kurtulmaya ve nimete kavuşmaya vesile olur.
  • Er-Rezzak: Bok rızık bereketli bir ömür için sabah namazlarından sonra bu isimle dua edilir.
  • El-Fettah: Fettah ismini bolca zikretmek tüm işleri kolaylık verir, kalbi nurlandırır, maddi manevi hayırlara ulaştırır.
  • El-Alim: Her şeyi çok bilen demektir. Her turlu ilim zenginliği için dua edilir.
  • El-Kabıt: Zalimlerin zulmünden ve her şeyin şerrinden kurtulmak için dua da zikredilir.
  • El-Basıt: Gün içerisinde devamlı zikretmek mal ve paranın bereketini sağlar. 
  • El-Hafız: Bu ismi devamlı zikreden biri belalardan korunur.
  • Er-Rafi: Bu isimle dua eden kişinin itibarı ve maddiyetı yükselir.
  • El-Muiz: Devamlı zikredenler zillete ve fakirliğe düşmekten kurtulurlar.
  • El-Muzill: Bu isimle dua etmek düşmanların ve zulmedenlerin zelil durumuna düşmesini sağlar. 
  • Es-Semi: Edilen duaların kabulü için Allah'ın bu ismi sıkça zikredilir.
  • El-Basir: Bu ismi devamlı anmak kalpleri kötülüklerden arındırır. Gözleri nurlandırır.
  • El-Hakem: Bu isimle zikretmek anlama ve kavramamıza yardımcı olur. Haklı kavgalarında başarı sağlar. 
  • El-Adl: Adalet sahibi demektir. Bu isimle dua eden kişi adil olur.
  • El]]> Esmaül Hüsna Sırları https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-sirlari.html Fri, 16 Nov 2018 02:17:59 +0000 Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları Esmaül Hüsna Sırları, Allah'ın 99 güzel ismine verilen isimlere denmektedir. Allah'ın 99 güzel ismini ve anlamını ezberleyen kişilerin cennete gideceği düşünülmektedir. Ancak bunun dışında Esmaül Hüsnanın sırları olduğu da kesin olmamak ile birlikte, öyle bilinmektedir. Ancak bu Esmaül Hüsnanın sırlarının gerçekleşmesi için Esmaül Hüsnaların hepsinin her gün okunması gerekmektedir.

   Esmaül Hüsna SırlarıEsmaül Hüsna Sırları Nelerdir

   Bismillahirrahmanirrahim.

   Allah: Kalbe iman dolmasına 66 defa

   Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmaya 298

   Er-Rahim: Maddi-manevi rızka 258

   El-Melik: Emir sahibi olmaya 91

   El-Kuddüs: Günahlardan kurtulmaya 170

   Es-Selam: Korktuklarından emin olmaya 131

   El-Mümin: Kötü hastalıklara yakalanmamaya137

   El-Müheymin: İnsanların düşüncelerini anlamaya 145

   El-Aziz: Günlük 94

   El-Cebbar: Günlük 206

   El-Mütekebbir: Günlük 662

   El-Halık: Üzüntüden kurtulmaya 731

   El-Bari: Başarıya 214

   El-Musavvir: Maksatlara ulaşmaya 336

   El-Gaffar: bağışlanmaya1281

   El-Kahhar: zalimleri kahretmeye 306

   El-Vehhab: borçtan kurtulmaya 196

   Er-Rezzak: Bol rızka 308

   El-Fettah: Maddi manevi hayra 489

   El-Alim: İlim zenginliğine 150

   El-Kabıd: Zalimin zulmünden kurtulmaya 903

   El-Basıt: İşlerin büyümesine 72

   El-Hafıd: Belalardan korunmaya 1481

   Er-Rafi: İşinde yükselmeye 351

   El-Muiz: Fakir ve zelillikten kurtulmaya 117

   El-Müzill: Düşmanları zelil etmeye 770

   Es-Semi: Duaların kabulüne180

   El-Basir: Acziyetin ortadan kalkmasına 112

   El-Hakem: Haklı davayı kazanmaya 68

   EL-Adl: Adil olmaya 104

   El-Latif: Dileklerin olmasına 129

   El-Habir: Hafızanın genişlemesine 812  

   El-Halim: Ahlak güzelliğine 88

   El-Azim: Sözünün tesirli olmasına 1020

   El-Gafur: Günahların affına 1286

   Eş-Şekur: Baht açıklığına 526

   El-Aliyy: Zilletten kurtulmaya 110

   El-Kebir: Hürmet görmeye 232

   El-Hafız: Nefsin ve malın korunmasına 998

   El-Mukit: Muhtaç olunanın korunmasına 550

   El-Hasib: Alnı açık olmaya 80  

   El-Celil: Zalimi zelil etmeye 5329

   El-Kerim: Bol rızka 270

   Er-Rakib: Allah’ın koruması altında olmaya 312  

   El-Mücib: Duaların kabul olmasına 3025

   El-Vasi: Ömür uzunluğuna 137

   El-Hakim: İlim ve hikmet sahibi olmaya 6084

   El-Vedud: Herkesin sevgisini kazanmaya 400

   El-Mecid: İzzet ve şerefin artmasına 3249

   El-Bais: Kuvvetli iradeye 573

   Eş-Şehid: Şehit olmaya 319

   El-Hakk: Sağlam bir imana 108

   El-Vekil: Allah’tan yardıma 66

   El-Kaviyy: Kansızlığa 116

   El-Metin: Maddi-manevi sağlam olmaya 500

   El-Veliyy: Allah’ın yardımına 2116

   El-Hamid: Kazancın genişlemesine 3844

   El-Muhsi: Kuvvetli zekaya 148

   El-Mübdi: Muvaffak olmaya 57

   El-Muid: Elden kaçanı geri kazanmaya 124

   El-Muhyi: İşlerin başarılı olmasına 68

   El-Mümit: Harama bakmamaya 490

   El-Hayy: Sözün tesirli olmasına 324

   El-Kayyum: İsteklerin olmasına 156

   El-Vacid: Kaybedileni bulmaya 196

   El-Macid: Bol kazanca 2304

   El-Vahid: İsteklerin olmasına 3669

   Es-Samed: Kimseye muhtaç olmamaya 134

   El-Kadir: Çok güce 305

   El-Muktedir: Her işte başarıya 774

   El-Mukaddim: Daima yükselmeye 184

   El-Muahhir: Kötü birinden uzaklaşmaya 847

   El-Evvel: Hayırlı işlerde birinci olmaya 37

   El-Ahir: Uzun ömre 801

   Ez-Zahir: Her meselenin zuhruna 1106

   El-Batın: Nefsin mutmain olmasına 62

   El-Vali: Sözün tesirli olmasına 47

   El-Müteali: İstenilen makama ulaşmaya 551

   El-Berr: Her zaman iyilik bulmaya 202

   Et-Tevvab: Tövbelerin kabulüne 409

   El-Müntekim: Zulümden korunmaya 630

   El-Afüvv: Bol rızka 156

   Er-Rauf: Zarar görmemeye 287

   Malikül Mülk: Malın zarar görmemesine 212

   Zül-Celali Vel İkram: İşlerin kolaylığına 1155

   ]]> Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/cuma-gunu-okunacak-esmaul-husna.html Fri, 16 Nov 2018 18:31:41 +0000 Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna, Mübarek cuma gününde öyle güzel bir saat vardır ki işte o saatte Allah'a edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Mübarek cuma günü vaktinde Esmaül Hüsna yani Allah'ın doksan dokuz

  Cuma Günü Okunacak Esmaül Hüsna, Mübarek cuma gününde öyle güzel bir saat vardır ki işte o saatte Allah'a edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Mübarek cuma günü vaktinde Esmaül Hüsna yani Allah'ın doksan dokuz adının zikri şerifi ve dua Yüce Allah'a dua etmek gerekir. Cuma gününde mutlaka okunması gerekli olan esmalar ile makbul dualar vardır. Bu dua ve esmaları bol, bol okumak gerekir.

  Mübarek Cuma Gününde Okunması Gereken Esmaül Hüsna

  1. On hafta süre ile Cuma  günlerinde tam on kez ''Ya Ganiyy ve Ya Muğni'' ism-i şeriflerini okuyan bir kişi zengin olur.
  2. Mübarek cuma gününde akşama doğru ''Ya Veliyy'' ism-i şerifini zikreden bir kişinin hayırlı dilekleri kabul olur.
  3. Cuma gününde tam bin kez ''Ya vali'' ism-i şerifini zikrederek dua eden bir kişinin etmiş olduğu dua kabule edilir ve işleri kolaylaşır.
  4. Mübarek cuma gününde ''Ya Muhsi'' ism-i şerifi zikreden bir kişinin kıyamet gününde hesabı çok daha kolay olur.
  5. Cuma Günü Okunacak Esmaül HüsnaCuma gününde ikindi namazı ve güneş batmasına kadar olan zaman dilimi içerisinde Allah'tan isteyin.
  6. Cuma gecelerinde tam yüz kez ''Ya Darr'' ism-i şerifini okumayı sürdüren bir kişi Cenabı hakka yakın olur ve zarar veren şeylerden emin olur.
  7.Mübarek cuma gününde ''La İlahe İllalahü'l Melkü'l Hakku'l Mübin'' tam iki yüz kez okuyan bir kişi Yüce Allah'tan ne isterse verilir. 
  8. Cuma namazında hutbe verilir iken tam yüz kez ''Ya Basir'' ism-i şerifini zikreden bir kişinin Yüce Allah hidayete erdirir ve kalp gözünü açar. (Ancak dilini hiç kıpırdatmadan içinden okumalıdır çünkü hutbe verilir iken konuşulmaz.)
  9. Mübarek cuma gününde ''Ya Veliyyü ya Allah'' esmasını tam bin kez zikreden bir kişinin her türlü isteği gerçekleşir.
  10. Cuma günü akşam ezanına tam kırk beş dakika kala ''Ya Meliki Muktedir olansın Allah'ım sen bizlere yardım et'' adını tam bin kez tekrarladıktan sonra ne istiyorsanız isteyin Yüce Allah ne sıkıntınız var ise huzur verir ve sizi rahata erdirir.
  11. Cuma günü ''La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram'' bu esma ile eğer dua eder ve Allah'tan ister ise Yüce Allah mutlaka duanıza karşılık verir.
  12. Cuma namazının ardından tam yüz kez ''Ya Gaffar'' ism-i şerifini zikreden kişilerin af ile mağfirete mazhar olurlar.
  13. İmam-ı Gazali hazretlerine göre Mübarek cuma gününde tan bin kez Ya Allah diye zikreden kişiler evliyalar sınıfına katılmış olurlar.
  14. Cuma namazını kıldıktan sonra tam yüz kez ''Ya Rahman'' diyen kişiler gafletten kurtulur ve unutkanlıkları giderilir ve kalpleri de nurlanır.
  15. Mübarek cuma gününün sabahında ''Ya Rakib'' esması tam üç yüz on iki kez okuyarak isteğini Yüce Allah'a söyler ise isteği geri çevrilmez.
  ]]>
  Esmaül Hüsna Ezberleme https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-ezberleme.html Sat, 17 Nov 2018 18:30:50 +0000 Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah’ı Teala’ nın (C.C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayarak, Esmaları okumanın Allah katında, çok büyük bir mükafatı vardı Esmaül Hüsna Ezberleme; Esma-i Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir. Allah’ı Teala’ nın (C.C.) isimlerini ezberleyip, manasını düşünüp, anlayarak, Esmaları okumanın Allah katında, çok büyük bir mükafatı vardır. Ayrıca sayısınca okumanın da birçok fazilet ve esrarı vardır. 

  Esmaül Hüsna’nın önemi; Esmaül Hüsna’nın önemine ilişkin Kur'an ayetleri ile hadisler aşağıda verilmiştir.

  Kur'an-ı Kerimin bir ayeti kerimesinde, mealen; "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr Suresi; 24) buyurulmaktadır. Diğer bir ayette ise; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunur. (A'raf Suresi;180)

  Esmaül Hüsna’nın: Kim bu isimleri “Esma-ül Hüsna'yı” manalarını idrak ederek okursa, bunlarla Allah'ı (c.c.) zikir ederse; Cennetine girer.

  Allah'ın isimleri tevkifidir. Anlaşılacağı üzere, Allah hakkında ancak ayet ve hadislerde zikr edilen ve okunmasına müsaade  edilmiş isimler kullanılır. Rastgele isim söylenemez.

  Esma-İ Hüsna İle İlgili Olarak Buhari Ve Müslim'de:

  (Allah'ın 99 ismi vardır. Her kim bu isimleri ezberlerse, inanır da ezber okursa, Allah'ın cennetine gider) buyurdu.

  Kim bu isimlerin; Esma-i Hüsna'nın, manalarını anlayarak okur, bunlarla Allah'ı zikrederse Allah' ın cennetine gider."

  Şahı Nakşıbend Hz. bu hadis ile ilgili şöyle demiştir: (Bu hadis' i şerif' teki Ahsa kelimesi sayma anlamına gelir. Başka bir anlamı ise, bu ism-i şerifleri öğrenip, bilmektir. Bir manası da, bu esma'nın icabınca amel etmektir.) Mesela: "Rezzak" ismini söylediği zaman, rızıkı için asla endişe duymamaktadır. "Mütekebbir" ismi okursa, Allah'u Teala' nın azamet ve büyüklüğünü düşünmelidir.

  Esmaül Hüsna Ezberleme

   Allah' In 99 İsim Ve Anlamları Şunlardır:

  • Allah: her şeyin gerçek mabudu.
  • Er-Rahman: dünyada her kuluna karşı merhametli.
  • Er-Rahim: ahirette sadece mümin kuluna karşı merhametli.
  • El-Melik: Her şeyin hakimi, bütün kainatın hükümdarı.
  • El Kuddüs: Her türlü kötülük ve eksikliklerden uzak,
  • Es Selam: Selamete ulaştıran, selamette olan.
  • El-Mümin: iman eden kulunu koruyan.
  • El-Müheymin: gözetici ve kollayıcı .
  • .El-Aziz: mağlubiyet bilmeyen, her şeye galip.
  • El-Cebbar: dilediğini zorla yaptıran.
  • El-Mütekebbir: büyüklük ve ululukta tek olan
  • El-Halık: her şeyi yerli yerince yaratan.
  • El-Bari: bir örnek ve emsale ihtiyaç duymadan yaratan.
  • El-Musavvir: şekil verici tasvir eden.
  • El-Gaffar: Günahları affedici.
  • El-Kahhar: isyancıları kahreden.
  • El-Vehhab: karşılıksız veren.
  • Er-Rezzak: rızık ihsan eden
  • El-Fettah: hayır kapılarını açan.
  • El-Alim: her şeyi çok iyi bilen.
  • El Kabıd: ruhları kabzeden, sıkan, daraltan.
  • El Basıt: ruhları bedenlere yerleştiren, genişleten, açan.
  • El-Hafid: aşağıya indiren, alçaltan.
  • Er-Rafi: dereceleri yükselten.
  • El-Muiz: izzet veren ve yükselten.
  • El-Muzill: alçaltan, zillet veren.
  • Es-Semi: her şeyi işiten.
  • El-Basir: her şeyi gören.
  • El-Hakem: nihai hükmü veren.
  • El-Adl: çok adaletli. 
  • El-Latif: lütuf sahibi.
  • El-Habir: her şeyin gizlisinden haberdar olan.
  • El-Halim: hemen ceza vermeyen.
  • El-Azim: sonsuz büyük.
  • El-Ğafur: bağışlayıcı, örten.
  • Eş-Şekür: yapılan şükrün karşılığını bolca veren.
  • El-Aliyy: yükseklikte sonsuz, yüceltici.
  • El-Ke]]> 99 Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/99-esmaul-husna.html Sat, 17 Nov 2018 21:04:01 +0000 99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin 99 Esmaül Hüsna, "güzel isim" anlamına gelen Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlamadır. Eşi benzeri olmayan, kâinatın tek sahibi Yüce Allah'ın güzel ve kusursuz sıfatlarını tanımlayan 99 ismi vardır. Dua ederken bu isimlerin şefaatiyle istemek dileğimizi daha makbul bir hale getirir. Aynı zamanda bu isimleri ezberleyip bunlarla iman edenin cennete gireceği, peygamberimiz tarafından bildirilmiştir. 99 Esmaül Hüsnanın hepsi "Azam, yani büyük isimlerdir. Sadece Yüce Allah'ın zatına mahsus olan 99 Esmaül Hüsna, başka bir varlık için kullanılması caiz değildir.

99 Esmaül Hüsna99 Esmaül Hüsna ve Anlamları:

1. Allah: O'nun zat ve özel ismidir.

2. Er-Rahman: Dünyada tüm mahlukata merhamet eden.

3. Er-Rahim: Ahirette yalnızca mü'minlere acıyan, merhamet eden.

4. El-Melik: Herşeyin yegane sahibi.

5. El-Kuddüs: Her türlü çirkin ve ayıplardan uzak, tertemiz.

6. Es- Selam: Acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan.

7. El-Mü'min: Yarattıklarına güven veren.

8. El-Müheymin: Kullarının tüm yaptıklarını bilen, koruyan.

9. El-Aziz: Üstün, şerefli, değerli olan.

10. El-Cebbar: Yapılmasını istediği şeyi dilediğinde zorla yaptıran.

11. El-Mütekebbir: Herşeyden münezzeh, pek yüce.

12. El-Halık: Herşeyi yaratan

13. El-Bari: Yaratan ve yarattıklarını örneği olmadan icat eden.

14. El-Musavvir: Yarattıklarına şekil ve özellik veren.

15. El-Gaffar: Çok bağışlayan, affeden.

16. El-Kahhar: Her zaman galip gelen.

17. El-Vehhab: Karşılıksız nimet veren.

18. Er-Rezzak: Bol nimet veren, manevi ve maddi rızık veren.

19. El-Fettah: En adil hüküm veren ve iyilik kapılarını açan.

20. El-Alim: Bilgisinin sınırı olmayan.

21. El- Kabid: Dilediğine rızkı daraltan.

22. El-Basit: Dilediğinin rızkını genişleten.

23. El-Hafid: Dilediğini şeref ve itibar yönünden alçaltan.

24. Er-Rafi: Müminlerin; itibar ve şereflerini arttıran.

25. El-Muizz: Güç, izzet ve şeref veren.

26. El-Müzill: Zelil eden, alçaltan ve boyun eğdiren.

27. Es-Semi: Herşeyi en iyi işiten.

28. El-Basir: Herşeyi aydınlık ve karanlıkta gören 

29. El-Hakem: Hüküm veren.

30. El-Adl: Adil, insaflı.

31. El-Latif: Yarattıklarına yumuşak davranan.

32. El-Habir: Herşeyden haberdar olan

33. El-Halim: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen.

34. El-Azim: Pek ulu, büyük, yüce.

35. El-Gafur: Çok affeden ve bağışlayan.

36. Eş-Şekur: İbadet eden kullarının mükafatlarını veren.

37. El-Aliyy: Şanı, kudreti yüce olan.

38. El-Kebir: Her bakımdan pek yüce, ulu.

39. El-Hafız: Varlıkları yok olmaktan koruyan.

40. El-Mukit: Herşeye gücü yeten, rızık ve mükafat veren.

41. El-Hasib: İnsanları sorgulayan, hesaba çeken.

42. El-Celil: Kudretli ve azam]]> Esmaül Hüsna Arapça https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-arapca.html Sun, 18 Nov 2018 09:52:47 +0000 Esmaül Hüsna Arapça, Esmaül Hüsna arapça bir kelimedir. Türkçe anlamı ise güzel isimler demektir. Güzel isim olarak bahsedilen Allah'ın (c.c)  99 ismi şerifdir. Yüce Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Rabbimizin 99 ismi bilinen t Esmaül Hüsna Arapça, Esmaül Hüsna arapça bir kelimedir. Türkçe anlamı ise güzel isimler demektir. Güzel isim olarak bahsedilen Allah'ın (c.c)  99 ismi şerifdir. Yüce Allah'ın 99 güzel ismi vardır. Rabbimizin 99 ismi bilinen tüm kitaplarda güzel olarak geçmektedir. Müslüman aleminde Yüce Allah'ın isimlerini tekrarlayarak anmak hem sevap hemde şifa demektir. Esmaül Hüsna için bedeni ve zihni öfkeden, nefretten ve tüm çirkinliklerden koruduğu bilinmektedir ve inanışımıza göre de böyledir. Esmaül Hüsnayı tekrarlayarak anmak kişini ruhunu günahlardan arındırmaktadır.bunun yanı sıra kişide kıskançlık, pişmanlık korku ve umutsuzluk zehirlerini temizlemektedir. Allah'ın 99 ismini yani Esmaül Hüsnayı ezbere bilmekte oldukça faziletli bir iştir.güzel ameller arasında yer almaktadır. Esmaül Hüsna sabahları ve akşamları okunduğu takdirde kişiye çok büyük faydaları vardır. Esmaül Hüsna insan içerisindeki ruhsal zehirleri temizlemenin en etkili yoludur. Esmaül Hüsna kişi tarafından devamlı okunduğu takdirde ruhu temizlenir ve zamanla duru bir hal alır. İnsan vücudunda hastalık genellikle bedenin herhangi bir organının işlevini yerine getirememesi sonucuyla oluşmaktadır. Kişi öfkelendiğinde bedeninde öldürücü bir zehir meydana gelmektedir. Bu zehir nötralize edilmediği takdirde kişiye çok büyük zararlar vermektedir. İşte bu zehrin en büyük panzehiri Esmaül Hüsnadır.

Esmaül Hüsna ArapçaEsmaül hüsna (Allah'ın isimleri):

el-Hâlık, el-Mütekebbir, el-Cebbâr, el-Azîz, el-Müheyyim, el-Mü'min, es-Selâm, el-Kuddûs, el-Melik, er-Rahîm, er-Rahmân, el-Hâfıd, el-Bâsıt, el-Kâbız, el-Alîm, el-Fettâh, er-Rezzâk, el-Vehhâb, el-Kahhâr, el-Ğaffârel, el-Musavvir, el-Bâri', el-Azîm, el-Halîm, el-Habîr, el-Latîf, el-Adl, el-Hakem, el-Basîr, es-Semî, el-Müzill, el-Muızz, er-Râfî, el-Mucîb, er-Rakîb, el-Kerîm, el Celîl, el-Hasîb, el-Mukît, el-Hafîz, el-Kebîr, el Aliyy, eş-Şekûr, el-Ğafûr, el-Veliyy, el-Metîn, el-Kaviyy, el-Vekkîl, el-Hakk, eş-Şehîd, el-Bâıs, el-Mecîd, el-Vedûd, el-Hakîm, el-Vâsi', el-Vâhid, el-Mâcid, el-Kayyûm, el-Hayy, el-Mümît, el-Muhyî, el-Muîd, el-Mübdi', el-Muhsî, el-Hamîd, el-Vâlî, el-Bâtın, ez-Zâhir, el-Âhir, el-Evvel, el-Muahhir, el-Mukaddim, el-Muktedir, el-Kâdir, es-Samed, el-Ehad, el-Ğaniyy, el-Câmi', el-Muksit, Zü'l-celâli ve'-ikrâm, Mâlik'el-mülk, er-Raûf, el-Afüvv, el-Müntekım, et-Tevvâb, el-Berr, el-Müteâlî, es-Sabûr, er-Reşîd, el-Vâris, el-Bâki, el-Bedî, el-Hâdî, en-Nûr, en-Nâfi', ed-Dârr, el-Mâni', el-Muğnî
]]> Bol Rızık İçin Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/bol-rizik-icin-esmaul-husna.html Sun, 18 Nov 2018 15:44:03 +0000 Bol rızık için Esmaül hüsna, arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kainatın yegane sahibi olan ve bizleri yoktan vareden Yüce Allah' ın birbirinden güzel ve anlamlı Bol rızık için Esmaül hüsna, arapça bir tamlama olan Esmaül Hüsna; 'güzel isimler' anlamına gelmektedir. Hepimizin bildiği üzere kainatın yegane sahibi olan ve bizleri yoktan vareden Yüce Allah' ın birbirinden güzel ve anlamlı 99 ismi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu isimleri sık sık zilredenlere birtakım ilim ve şifaların da olduğu bilinmektedir. Yeryüzündeki herşeyi insanın emrine veren Allah'u Teala, biz kullarına da O'na çokça ibadet edip, O'nu çokça anmayı mükellef kılmıştır. Yine bu ibadetleri yaparken Allah’ın ipine sarılmalıyız. Yani O' na O' nun isimleri ile hitap etmek Rabbimizi hoşnut kılacaktır.

Hak Teala'nın o güzel ve kusursuz sıfatlarını ifade eden Esmaül Hüsnalar, içinde birçok sır taşımaktadır. Örneğin, şifa, rızık, ihlas, huzur anlamına gelen isimler vardır. Yüce Allah'a dua ederken, duamıza uygun ilgili ismini duamızda zikretmek dualarımızı daha makbul hale getirecektir. İşte bol rızık için okunacak Esmaül Hüsnalar da bunlardan biridir. Allah' tan helal kazanç ve bol rızık isterken, okunacak birçok Esmaül Hüsna mevcuttur.

Bol Rızık İçin Esmaül HüsnaBol rızık için hangi Esmaül Hüsna kaç defa okunur

Er- Rezzak: Rızkı bol ve zengin bir hayat için 308 defa okunur.

Er- Rahim: Her türlü maddi ve manevi rızık ve zenginlik için 258 defa okunur.

El- Halık: İşlerinde başarı elde etmek için 731 defa okunur.

El- Bari: Tüm işlerinde başarılı olmak ve sıkıntılardan kurtulmak için 213 defa okunur. 

Er- Rafi: İnsanlar arasında ve işlerinde yükselmek için 351 kez çekilir.

El- Muizz: Fakirlikten kurtulmak için 117 defa zikredilir.

El- Basir: Acizliği ortadan kaldırmak ve basiretli olabilmek için 302 defa okunur.

Eş- Şekur: Şansın açılması, bol rızık elde etmek ve var olan nimetlere şükür için 526 defa okunur.

El- Mukıyt: Bol rızık ve ihtiyacı olanı elde edebilmek için 550 defa okunur.

El- Kadir: İstediğini yapabilmeye güç istemek için 305 defa zikredilir.

El- Evvel: Her türlü hayır olan işte öne geçip birinci olabilmek için 37 kez okunur. 

El- Afüvv: Affedilmek, iç huzur ve bol rızık için 156 defa okunur.

Zül Celali Vel İkram: İşlerinde kolaylık, başarı ve sevilmek için 1098 defa zikredilir. 

El- Ganiyy: Zenginlik, geniş rızık için 1060 kez okunur.

El- Musavvir: İşinde uzmanlaşmak, amacına ulaşmak ve zor işleri başarabilmek için 336 defa okunur.

El- Vasi: Sıhhat ve bol rızık için 137 defa çekilir.

El- Melik: Maddi ve manevi güç için 90 defa okunur.

El- Fettah: Maddi ve manevi her türlü hayır kapılarının açılması için 489 defa okunur.

Malikül Mülk: Maddi ve manevi derecelerin yükselmesi ve kazancın korunması için 212 kere okunur.

El- Kebir: Maddi ve manevi hürmet görmek için 232 kere zikredilir.

El- Hamid: Kazancın genişlemesi için 68 defa zikredilir.

El- Mübdi: İşlerinde muvaffak olabilmek için 56 kere okunur.

El- Kayyum: Rızkın devamı ve isteklerine kavuşabilmek için 156 kere zikredilir.

Es- Samed: Kimseye muhtaç olmamak için 134 kere okunur.

El- Basıt: Bereketin artması için 72 defa okunur.

El- Latif: Kısmetin ve rızkın açılması için 129 kere zikredilir.

El- Kerim: Zengin ve cömert]]> Esmaül Hüsna Açıklamalı https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-aciklamali.html Mon, 19 Nov 2018 15:15:15 +0000 Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır Esmaül Hüsna Açıklamalı: Bizleri yaratan Allah'a ait olan doksan dokuz ismini ifade eder. En güzel isimlerden oluşan bu isimler ile dua edilir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır. Esma'nla hüsnanın birçok fazileti vardır. Sık sık okumakta fayda vardır. Okuyan kişileri kaza ve belalardan korur. Cin ve şeytanların belalarından korur. Hasta olanlar üzerinde taşır ve sürekli zikrederken şifa bulur ve ağrıları azalır. Zihin açıklığı verir. Günah işlemekten alıkoyar. Selamete ermeye illerinin yoluna girmesine ve refaha çıkmaya huzur bulmaya yardımcı olur. Şimdi bu isimlere ve anlamlarına bakalım.

 • Esmaül Hüsna AçıklamalıAllah/ (Kendinden başka bir ilah olmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır en çok kullanılan addır)
 • Er-Rahman/ (Dünya üzerinde yarattığı tüm insanlara merhamet eden kişi demektir. )
 • Er-Rahim/(Ahirette kendine inanan insanlara acıyan ve onlara merhamet eden onları affeden  kişi demektir.)
 • El-Melik/( Mülkün ve kainatın tek ve eşsiz  sahibi olan kişidir)
 • El-Kuddüs/ (Hiçbir eksiği hatası kusuru olmayandır)
 • Es-Selam:/(Her türlü tehlikeden insanları  selamete çıkaran ve kendisine İnanan insanları cenneti ile müjdeleyen kişidir)
 • El-Mü'min/: (Güven veren,kendisinden emin kılan, Koruyan  kollayan  iman nuru veren demektir)
 • El-Müheymin/(Her şeyi gören bilen her şeyden haberdar olan her şeyi an an izleyen demektir.)
 • El-Aziz:/(İzzet sahibi olan her şeye galip olan, karşı gelinemeyen her şeyi bilendir )
 • El-Cebbar/: (Azamet ve kudret sahibi olan her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen kişidir)
 • El-Mütekebbir:/ (Büyüklükte ve güçte eşi ve  benzeri olmayan demektir)
 • El-Halık/: (Yoktan var eden, yaratan, varlıkların durumunu belirleyen kişidir)
 • El-Bari/ (Her şeyi kusursuz ve mükemmel yaratan kişidir)
 • El-Musavvir/: (Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve onlara şekil veren)
 • El-Gaffar: (Günahları örten ve günahları affeden, dilediğini günah işlemekten alı koyarak günahsız eden)
 • El-Kahhar: (Her istediğini yapacak güce sahip olan, her şeyin hakimı )
 • El-Vehhab: (Karşılık gözetmeden nimetler rızıklar veren, ihsan eden)
 • El-Razzak: (Yarattığı her canlının  rızkını veren, ihtiyacını karşılayan yoklukta bırakmayan)
 • El-Fettah: (Her türlü sıkıntıyı gideren ve kolaylıklar veren)
 • El-Alim: (Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en iyi şekilde bilen)
 • El-Kabıd: (Dilediğinin rızkını azaltan ve Dilediğinin arttıran ve Dilediğinin ruhunu alan)
 • El-Basıt: (Dilediğinin rızkını çoğaltan ve onları ruhlarını veren)
 • El-Hafıd: (Kafir ve nankörleri olan kimseleri alçaltan)
 • El-Rafi: (Şeref vererek kimilerini Yükselten)
 • El-Mu'ız: (Dilediğini aziz kişi eden)
 • El-Müzil: (Dilediğini zillete düşüren ve yine Dilediğini hakir eden)
 • Es-Semi: (Her şeyi işiten duyan ve bilen Kullarının duaları kabul eden)
 • El-Basir: (Gizli açık olan tüm her şeyi en iyi gören bilen )
 • El-Hakem: (Mutlak hakim, tüm her şeyin hakimi hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi)
 • El-Adl: (Adalet sahibi, her şeyi adalet ile yerli yerinde yapan)
 • El-Latif: (Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf olan)
 • El-Habir: (Gizli açık, her şeyden haberdar olan ondan gizli hiç bir şey olmayan)
 • El-Halim: (Cezada acele etmeyen ceza verirken, Yumuşak davranan affedici o]]> Esmaül Hüsna Zikir Sayıları https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-zikir-sayilari.html Tue, 20 Nov 2018 07:56:13 +0000 Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Tealanın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının sıfatlarını bildirmektedir. Kişiler bu isimlerle duaya sarıl Esmaül Hüsna Zikir Sayıları, İnsanoğlu Allah-u Tealanın isimlerine muhtaçtır. Çünkü dünya üzerinde her şey 99 ismin tecellisidir. Bu isimler Yüce Yaratıcının sıfatlarını bildirmektedir. Kişiler bu isimlerle duaya sarıldıklarında kudret sahibi dualarını karşılıksız bırakmaz. Aynı zamanda Esma zikri insanlara manevi bir huzur verdiği gibi manevi mertebesini de yükseltir. Her Esma'nın bir okuma zamanı ve zikir sayısı bulunmaktadır. 

  Esmaül Hüsna Zikir SayılarıAllah: Yardım dileme medet ummayı ifade eder. Sabah ve ikindi sonrası okunmalıdır. Günlük zikir sayısı 1000'dir.
  Er-Rahman: Dünya ve ahiret hayatında Allah'a yakın ve onun sevdiği kullardan olmak için okunur. Sabah ve ikindi vakitlerinde okunabilir. Günlük zikir sayısı 298'dir. Ayrıca farz namazlarından sonra 100 adet çekilirse Allah'ın rızası kazanıldığı gibi nimetler sunulur.
  Er-Rahim: Maddi ve manevi rızkın artması için okunur. Günlük zikir sayısı 258'dir. Vakit namazlarının ardına 269 kere okuyan kişinin ahlakı düzelir ve hastalıkları şifa bulur. 
  El-Melik: Maddi ve manevi yönden güçlü olmak için okunur. Bu esmayı zikreden kişi fakirlikten kurtulur. Günlük zikir sayısı 100'dür. Sabah ve ikindiden sonra okunur. 
  El-Kuddüs: Kalp temizliği ve günahlardan arınmak için okunan bu esma günlük 170 defa okunmalıdır. 
  Es-Selam: Korkulardan emin olmak için okunur. sabah ve ikindide okunur. Günlük zikir sayısı 131'dir.
  El-Mümin: Kötü hastalıklardan emin olmak için okunur. Sabah ve ikindi sonrası okunan bu esma günlük 136 kere çekilmelidir.
  El-Müheymin: İnsanların kötü düşüncelerini sezmek ve korunmak için okunur. Günlük zikir sayısı 145'tir sabah ve ikindi sonrası okunur.
  El-Aziz: İşinin ve isteklerinin geri çevrilmemesi, insanların sevgi duyması ve düşmana karşı galip gelmek için okunur. Günlük zikir sayısı 94'tür. Sabah ve ikindiden sonra okunur. 
  El-Cebbar: İstek ve arzuların kabulü için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 206 defa çekilir.
  El-Mütekebbir: Refah ve izzet için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 662 defa tesbih edilir.
  El-Halık: Çözülmesi zor olan bir işin çözülmesi, işlerde sıkıntıdan ve üzüntüden kurtulmak için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 731 defa zikredilir.
  El- Bari': İşte başarıya ermek için okunur. Günlük zikir sayısı 213'tür. Bu esmanın zikredilme vakti sabah ve ikindidir. 
  El-Musavvir: İstek ve arzuda maksada erişmek için okunur. 336 defa sabah ve ikindiden sonra tesbih edilir. 
  El-Ğaffar: Günahların affı ve dünya malında rızık ve bereket için okunur. günlük zikir sayısı 1281'dir. Sabah ve ikindiden sonra okunur.
  El-Kahhar: Kalbi dünya sevgisinden temizlemek, nefse yenik düşmemek ve zalimlerin kahrolması için okunur. Bu esmanın günlük zikir sayısı 306'dır. Sabah ve ikindiden sonra okunur.
  El-Vehhab: Zeka ve anlama güçlüğü yaşayanlar için yazılıp okunursa faydası olur. Borçsuz bir hayat için okunur. Günde 14 kez sabah ve ikindi sonrasında okunabilir.
  Er-Rezzak: Günlük zikir sayısı 308'dir. Bol rızıklı bir ömür için okunur. Sabah ve ikindiden sonra okunmalıdır. 
  El-Fettah: Darlık ve sıkıntıdan kurtulmak, maddi manevi hayır için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 489 kere okunmalıdır.
  El-Alim: İlim yolunda zenginlik için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 150 defa okunmalıdır. 
  El-Kabid: Zulümden kurtulmak için günde 903 defa sabah ve ikindiden sonraki vakitte okunur.
  El-Basit: Mal ve paranın bereketi için ve işlerin büyümesi için günde 72 kez sabah ve ikindiden sonra okunur.
  El-Hafid: Herhangi bir muradının yerine gelmesi için okunur. Sabah ve ikindiden sonra 1481 defa okunur.
  Er-Rafi: Rızkın ve derecenin artması, işinde yükselmek ve fakirlikten kurtulmak için okunur. Sabah ve ikindi sonra 351 defa zikredilir.
  El-Muizz: Korkudan emin olmak ve fakirlikten kurtulmak]]> Çocuklar İçin Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/cocuklar-icin-esmaul-husna.html Tue, 20 Nov 2018 13:22:54 +0000 Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilg Çocuklar için Esmaül hüsna, (Allah'ın 99 ismi) çok önemli olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Çocuklara eğer bir şey öğretmek istiyorsanız daha çabuk ve kolay öğrenmeleri için oyuna dökmek gerekir. Onlara dini konularda bilgi vermek sizi biraz zorlayabilir. Ama günümüzde bu artık çok kolay. İlahiler eşliğinde İslamın şartlarını, imanın şartları ve Esmaül hüsna. Çocuklar için Esmaül-hüsna takdir edersiniz ki çokta kolay değildir. Sadece çocuklar için değil aynı zamanda bizler içinde biraz zordur. Çevremize bakarsak Esmaül-hüsnayı bilmeyen çok kişiye eminim rastlarız. Çocuklara Esmaül-hüsna yı öğretmenin de okumanın da çok buyuk sevabı vardır. Faziletini saymakla bitiremiyeceğimiz Esmaül-hüsna,  sadece çocuklar için değil bizler içinde oldukça önemlidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri okuyan ve ezberleyenlere bazı ilimler ve sıfatların olacağı söyleniyor. Hatta Rabbimiz bizi cennetle müjdelemiştir. Allah:(tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimlerdir. Gelin önce faziletlerini sonrada Esmaül-hüsna'yı (Allah'ın 99 ismi) anlamlarıyla birlikte hep beraber bir kez daha hatırlayalım.

  Çocuklar İçin Esmaül HüsnaEsmaül-hüsna okumanın faziletleri:
  • Allah: Cemal ve Celal gibi bütün adlarını kapsayan bir ismi şeriftir. Bütün isimler Allah adında saklı olduğu gibi diğer isimlerde Allah ismi azamına birer sıfattır.
  • Er Rahman: Rahman bütün yaratılanlar hakkında hayır ve merhameti isteyen. 
  • Er Rahim: Rahim çok merhamet eden çokça nimetler veren.
  • El Melik: Melik bütün dünyanın tek sahibi ve mutlak hükümdarı.
  • El Kuddûs: Kuddûs hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak, çok temiz.
  • Eş Selam: Selam selametle çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam veren.
  • El Mü'min: Mü'min gönüllerde iman ışığı doğduran kendine sığınanları koruyan ve içini rahatlatan.
  • El Müheymin: Müheymin gözeten ve koruyan,kollayan.
  • El Aziz: Aziz mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.
  • El Cabbar: Cabbar noksanları tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan.
  • El Mütekebbir: Mütekebbir her şeyde ve her olayda büyüklüğünü  gösteren.
  • El Halik: Halik bütün varlığı halleri ve olayları tayin ve tespit eden, herseyi yoktan var eden.
  • El Bâri: Bâri eşyayı ve her şeyin gövdesini birbirine uygun halde yaratan.
  • El Musavvir: Musavvir tasvir eden her şey için bir biçim ve özellik veren .
  • El Gaffar: Gaffar mağfireti pek çok olan
  • El Kahhar: Kahhar her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan.
  • El Vehhap: Vehhap her turlu nimeti devamlı bağışlayan.
  • Er Rezzak: Rezzak yaratılmışlara faydalanacak şeyleri ihsan eden.
  • El Fettah: Fettah her türlü zorlukları aşan ve kolaylaştıran.
  • El Alim: Âlim her şeyi çok iyi bilen.
  • El Kâbıt: Kâbıt sıkan, daraltan.
  • El Bâsıt: Bâsıt açan, genişleten.
  • El Hâfız: Hâfız yukarıdan aşağı indiren alçaltan.
  • Er Râfi: Râfi yukarı kaldıran, yükselten.
  • El Muizz: Muizz izzet veren, ağırlayan.
  • El Muzill: Muzill zelil eden, alçaltan.
  • Es Semi: Seni her şeyi iyi işiten.
  • El Basîr: Bâsır her şeyi iyi gören.
  • El Hakem: Hakem hükmeden hakkı yerine getiren.
  • El Adl: Adl çok adaletli
  • El Latif: Latif 
  • Es Şejur: Şekur kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
  • El Aliyy: Aliyy pek yüce, pek yüksek
  • El Kebir:Kebir en büyük pek büyük
  • E lHafiyzu: Hâfız yapılan işleri bütün tafsiyatıyla tutan her şeyi belli bir vakte kadar beka afetten koruyan
  • Ek Mukit: Mukit, her yaratılmışın gıdasını, rızkını veren 
  • El Hasib: Hasib hayatı boyunca yapıp ettikleri her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen
  • El Celil:Celil Celalet ve ululuk sahibi
  • El Kerim :Kerim Lütfu]]> Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-anlamlari-ve-faziletleri.html Wed, 21 Nov 2018 11:14:42 +0000 Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri, bu yüce Allah'ın isimlerini gönülden ve büyük huşu ile zikreden kişilerin istekleri ve dileklerini Cenab-ı Hak yerine getirir. Esmaül Hüsna Allah'ın isimleri o kadar yücedir ki, güç, şi Esmaül Hüsna Anlamları Ve Faziletleri, bu yüce Allah'ın isimlerini gönülden ve büyük huşu ile zikreden kişilerin istekleri ve dileklerini Cenab-ı Hak yerine getirir. Esmaül Hüsna Allah'ın isimleri o kadar yücedir ki, güç, şifa bulmak, merhamet, imanlı ölmek için, rızk kazanmak ve daha pek çok şey için Allah'ın bu güzel isimlerini zikretmek gerekmektedir. 

   Esmaül Hüsna Anlamları Ve FaziletleriEsmaül Hüsnanın Anlamları Ve Faziletleri Nelerdir

   ALLAH: Bütün isim ve sıfatların sadece kendisinde toplayan o yüce Allah'tan başka hiç bir varlığa verilmemiş olan isimdir. Allah, Cenabı Hakkın, Cemal ve Celal şeklinde tüm isimlerini kapsamaktadır. Çünkü bütün isimlerin hepsi sadece Allah isminde gizlenmiştir. 

   ER-RAHMAN: Dünyada bütün yaratılmış olanların hakkında hem merhamet hem de hayırı tercih edenler için 298 defa Ahirette ve dünyada Allah'ın sevgilisi olunmak için okunmalıdır.

   ER-RAHİM: Büyük nimetleri veren ve çok merhamet edendir, 258 kere manevi ve maddi rızk için okunur.

   EL-MELİK: Bütün kainatın Allah tek hükümdarı ve tek sahibidir, 91 defa maddi ve manevi güçlü olmak için zikredilir.

   ES-SELAM: Hem bütün kullarını selamete çıkmasını sağlayan hem de cennette olan bahtiyar kullarının hepsine selam veren hastanın iyileşmesi için 121 ya da 161 defa okunmalıdır.

   EL-AZİZ: Hiç bir zaman mağlup edilemeyen galip, düşmanlara karşı galip gelmek için 94 kere okunmalıdır.

   EL-GAFFAR: Mağrifeti çok olan, Allah tarafından günahları için bağışlanmak isteyen kişiler 1281 defa okumalıdır.

   EL-VEHHAB: Bütün nimetleri her zaman bağışlayan, borcu ve sıkıntısı olmadan rahat bir yaşam sürmesi için 196 kere okunmalıdır.

   ER-REZZAK: bütün yaratılmışların faydalanacağı her şeyi ihsan eden, 308 kere ömrü boyunca bol rızkı olması için okunur.

   EL-BASIT: Her şeyi açan ve genişleten, işlerin büyümesi hem malın hem de paranın bereketlenmesi için 72 defa okunmalıdır.

   ES-SEMİ: Bütün her şeyi çok iyi işiten, 180 kere edilen bütün duaların kabul olması için zikredilmelidir.

   EL-HAKEM: her şeye hükmeden ve hakları yerine getiren, haklı olanların davalarını kazanmaları için bu ismi 68 defa okumalıdır.

   EL-ADL: Çok adaletli olan, 104 defa her zaman adaletli olunmak için okunur.

   EL-AZİM: Çok azametli olan, başkalarına karşı sözünün daha tesirli olması için 1020 kere okunur.

   EL-MUKİT: Bütün yaratılmışların hem ağızlarını hem de gıdalarını verendir, 550 defa muhtaç olunan her şey için okunmalıdır.

   EL-KERİM: Keremi ve lütfü bol geniş olan, rızkının bollaşması için günde 270 kere zikredilmesi gerekir. 

   EL-MÜCİB: Kendisine edilmiş olan bütün dua ve istekleri verendir, 3025 defa zikredilir.

   EL-HAKİM: Bütün işleri ve emirleri hikmetli olan, hikmet ve ilim sahibi olması için günde 6084 kere okunmalıdır.

   EL-BAIS: Bütün ölenleri dirilterek kabirlerinden çıkarandır, 573 kere kuvvetli bir irade ile alacakların alınması için okunur.

   EL-KAVİYY: Çok güçlü, vücuttaki kansızlığın giderilmesi ve çok güçlü bir vücut olması için 116 defa okunmalıdır.

   EL-METİN: Çok sağlam, manevi ve maddi olarak çok güçlü olunması için günde 500 kere okunur.

   EL-MUHYİ: Bütün canları bağışlayan, sağlıklı bir hayat  verendir, 68 defa okunmalıdır.

   EL-VACİD: İstenilen şeyi istediği anda bulandır, 196 kere kaybedilen şeylerin bulunması için okunur.

   ES-MACİD: Şanı ve kadr büyük, iyilik ve keremleri çok olan, kazancının bol olmasını isteyenler için 2034 defa zikredilmelidir.

   ES-SAMED: ]]> Ebced Hesabı Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/ebced-hesabi-esmaul-husna.html Thu, 22 Nov 2018 10:54:40 +0000 Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur’anı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nun dur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah' ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz.(Araf Suresi, 180) buyurulur.Ebcet, Arap alfabesi har Ebcet Hesabı Esmaül Hüsna, Kur’anı Kerimde mealen: En güzel isimler O'nun dur (Allah'ındır) (Haşr Suresi, 24), Allah' ın güzel isimleri vardır. Onlarla kendisine dua ediniz.(Araf Suresi, 180) buyurulur.

   Ebcet, Arap alfabesi harflerinin kolay öğrenilmesi ve hafızada tutulabilmesi amacıyla düzenlenmiş sözcük gruplarıdır. Ebcet’ in Arap harfleri karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.
   Ebced: Elif: 1, Ba: 2, Ci:3, Dal: 4 Hevvez: He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Hutti: Ha: 8, Tı: 9, Ya: 10 
   Kelemen, Kef: 20, Lam: 30, Mim: 40, Nun: 50 Se'fes: Sin: 60, Âyn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Karaset: Kaf: 100, 
   Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Sehaz: Se: 500, Hı: 600, Zel: 700, Dazığ, Dad: 800, Zı : 900, Ğayn 1000.

   Ebced Hesabı Esmaül HüsnaEbcet Hesabı Esmaül Hüsna’nın okunuşu; Allah’ın 99 isminin ebcet hesabı yapılmış, amaç ve okuma sayısı gösterilmiştir. 
   • Allah Cella Celalühü: Ya Allah şeklinde zikredilirse, kalbe iman dolmasına sebep olur. Günde 66 defa okunur.
   • Er-Rahman: Allah sevgisi kazanmak için günde 298 
   • Er-Rahim: maddi ve manevi rızık için günde 258 
   • El-Melik: emir sahibi olmak için 91  
   • El-Kuddüs: günahlardan kurtulmak için günde 170 
   • Es-Selam: korktuklarından emin olmak için 131 
   • El-Mümin: kötü hastalıklara yakalanmamak için 137 
   • El-Müheymin: insanların düşüncelerini anlamak için 145 
   • El-Aziz: Günlük 94  
   • El-Cebbar: Günlük 206 
   • El-Mütekebbir: Günlük 662 
   • El-Halık: üzüntüden kurtulmak için günlük 731 
   • El-Bari: başarı için 214 
   • El-Musavvir: Maksatlara ulaşmak için 336  
   • El-Gaffar: 1281 defa bağışlanmak için  okunur.
   • El-Kahhar: zalimleri kahretmek için 306  
   • El-Vehhab: 196 defa borçtan kurtulmak için okunur.
   • Er-Rezzak: Bol rızık için 308 
   • El-Fettah: maddi manevi hayırlar için  489 
   • El-Alim: ilim zenginliği için  150 
   • El-Kabıd: zalimin zulmünden kurtulmak için 903  
   • El-Basıt: işlerin büyümesi için 72   
   • El-Hafıd: belalardan korunmak için 1481  
   • Er-Rafi: işinde yükselmek 351 defa için okunur. 
   • El-Muiz: fakir ve zelillikten kurtulmak için 117 
   • El-Müzill: düşmanları zelil etmek için 770 
   • Es-Semi: duaların kabulü için 180  
   • El-Basir: acziyetin ortadan kalkması için 112  
   • El-Hakem: haklı davayı kazanmak için 68 
   • EL-Adl: adil olmak için 104 
   • El-Latif: dileklerin olması 129 defa için okunur. 
   • El-Habir: 812 defa hafızanın genişlemesi için 812  
   • El-Halim: ahlak güzelliği için 88 
   • El-Azim: sözünün tesirli olması için 1020 
   • El-Gafur: günahların affı için 1286  
   • Eş-Şekur: Baht açıklığı için 526  
   • El-Aliyy: zilletten kurtulmak için 110 
   • El-Kebir: defa hürmet görmek için 232 okunur.
   • El-Hafız: nefsin ve malın korunması için 998 
   • El-Mukit: muhtaç olunan şeyin korunması için 550 
   • El-Hasib: alnı açık olmak için 80  
   • El-Celil: zalimi zelil etmek için 5329 
   • El-Kerim: bol rızık ve kolaylık için 270 
   • Er-Rakib: Allah ın koruması altında olmak için 312  
   • El-Mücib: duaların kabul olması için 3025 
   • El-Vasi: ömür uzunluğu 137 
   • El-Hakim: ilim ve hikmet sahibi olmak için 6084 
   • El-Vedud: herkesin sevgisini kazanmak için 400 
   • El-Mecid: izzet ve şerefin artması için 3249 
   • El-Bais: kuvvetli irade için 573 
   • Eş-Şehid: şehid olmak için 319 
   • El-Hakk: sağlam bir iman için 108 
   • El-Vekil: Allah tan yardım için 66 
   • El-Kaviyy: kansızlık için 116 
   • El-Metin: maddi manevi sağlam olmak için 500 
   • El-Veliyy: Allah ın yardımı için 2116 
   • El-Hamid: kazancın genişlemesi için 3844 
   • El-Muhsi: 148 defa zekanın kuvvetli olması için okunur.
   • El-Mübdi: 57 defa muvaffak olmak için okunur.
   • El-Muid: elden kaçanı geri kazanmak için 1]]> Arapça Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/arapca-esmaul-husna.html Fri, 23 Nov 2018 01:03:04 +0000 Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Arapça Esmaül Hüsna, Mukaddes Kur'anı Kerım'de şöyle buyrulmuştur. En güzel Isimler Allah'ındır. Öyle ise ona en güzel isimlerle dua edin O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.

    Arapça Esmaül HüsnaEsmaül hüsna'nın manaları aşağıda yazılmıştır.
    Allah(cc): bütün kainatı yaratan ve idare eden tasarrufunda ortağı bulunmayan
    Er Rahman: herkese merhametli olan
    Er Rahim: ahirette sadece müminlere Merhamet eden
    El Adil: asla benzeri bulunmayan
    El Afüv: affı çok olan
    El Ahir: her şey yok olduktan sonra var olan ama ben
    El Alim: her şeyi hakkıyla bilen
    El Aliyy çok çok yüce olan
    El Azim: çok azametli olan
    El Aziz: Üstün kuvvetli güçlü şerefli mağlup edilemeyen
    El Bais: uyandıran dirilten peygamber gönderen
    El Baki: Fani olmayan devam eden
    El Bari: kusursuzca yaratan var eden
    ElBasir: her şeyi hakkıyla gören
    El Basit: genişleten bollaştıran açan
    El Batın: gizli olan
    El Bedi: örneksiz olarak yaratan
    El Berr kullarına iyiliği çok olan:
    El Cami: istediğini istediği zaman derleyip toplayan
    El Cebbar: dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan
    El Celil: hazırlık ve ululuk sahibi olan
    Ed Dar: zarar şeyleri yaratan
    El Evvel:Her şeyden önce olan başlangıcı olmayan
    El Fettah:Bütün iyiliklerin kapısını açan
    El Gaffar: mağfireti bağışlaması bol olan
    El Gafur bağışlaması Merhameti bol olan:
    El Ganiy: çok çok zengin olan
    El Habir: herşeyin 2 yüzünden gizli tarafından haberdar olan
    El Hadi: Hidayet ve lutuf veren
    El Hafıd: bütün derecelerin ve iyiliklerin sahibi
    El Hafız: koruyan, gözeten, muhafaza eden
    El Hakem: Hakkı yerine getiren hükmeden
    El Hakim: hikmetli olan
    El Hakk: varlığı hiç değişmeden Duran
    El Halik: bütün her şeyi yaratan yoktan var eden
    El Halim: kullarına karşı yumuşak olan
    El Hamid: ancak Kendisine küfür edilen her bakımdan övgüye layık olan
    El Hasib: hesap gören
    El Hayy: asla ölmeyen biri olan
    El Kabid: sıkan daraltan
    El Kadir: istediğini istediği gibi yaratmaya gücü yeten
    El Kahhar: kahveden her şeye Galip ve hakim olan
    El Kaviy: kuvvetli ve Kudretli olan
    El Kayyum: her işlenenibilen Evveli olmayan kâinatı yöneten 
    El Kebir: tek büyük
    ElKerim: Kerem'i bol cömert olan
    El Kuddüs: hatadan gafletten her türlü eksiklikten çok uzak temiz olan
    El Latif: lütfedici edici lütuf olan
    El Macid: Kadri ve Şanı büyük olan
    El Malik-ül Mülk: mülkün gerçek ve ebedi sahibi
    El Mani: helak ve kötülük sebeplerini engel olan
    El Mecid: Şanı büyük ve yüksek olan haberler
    El Melik: bütün kainatın sahibi mutlak hükümdar olan
    El Metin: çok sağlam olan
    El Mu'ahhir: istediğini geri koyan
    El Mucib: dualara cevap veren kabul eden
    El Muğni: dilediğine zenginlik veren
    El Muhsi: sonsuz da olsa herşeyin sayısını bile
    El Muhyi: Can bağışlayan sağlık veren dirilten yaşatan
    El Muid:: yaratıklarının öldüren tekrar dirilten
    El Muiz: izzet ve şeref veren
    El Mukaddim: istediğini öne geçiren
    El Mukit: bedenin ve ruhun gıdasını verin
    El Muksit: hükmünde ve işlerinde adaletli olan
    El Muktedir: her şeye gücü yeten
    El Musavvir: kusursuzca var eden şekil ve suret verendir.
    El Mübdi': yarattıklarını örneksiz yaratan
    Müheymin: gözetleyici koruyucu olan yap ki
    El Mü'min: emniyet veren Emin kılan
    El Mümit yaratan ecelleri geldiğinde canlarını alan
    El Müntakim: intikam alan suçluları hak ettikleri cezaya çarptıran
     El Müteali: aklın a]]> Esmaül Hüsna Faziletleri https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-faziletleri.html Fri, 23 Nov 2018 20:50:29 +0000 Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona saldırmaz. Şeytanın ve cinin şerrinden insanoğlunu korur. Esmaül Hüsna Faziletleri, Cenab-ı Hakkın isimlerinin faziletleri tarif edilemiyecek kadar büyüktür. Kim ki, Allah'ın bu mübarek 99 ismini okur ise düşman kesinlikle ona saldırmaz. Şeytanın ve cinin şerrinden insanoğlunu korur. Esmaül Hüsna hangi niyet ile okunur ise, niyetler kabul olur ve neyin üzerine okunmuş ise, o muhafaza olur. Allah'tan bu güzel isimleri ile her ne dilerseniz ve isterseniz şüphesiz ki, kullarının isteklerini ve yerine getirmektedir. Ancak Esmaül Hüsna Allah'ın 99 güzel isimleri mutlaka büyük huşu, iman ve bütün kalp ile okunmalıdır.

    Esmaül Hüsna FaziletleriAllah'ın 99 İsmi Esmaül Hüsnanın Faziletleri Nelerdir
    ALLAH: Kişi eğer Ya Allah diye bu ismi zikreder ise, kalbi tam anlamı ile imanla dolar.
    ER-RAHMAN: Bu mübarek isim gün içinde 298 defa okunur ise, Allah'ın sevgilisi olmak için okunmaktadır.
    ER-RAHİM: Kişi maddi ve manevi rızkı için ER-RAHİM ismini günde 258 kere okumalıdır. 
    EL-MELİK: Bu isim 91 kere emir sahibi olunmak için okunmaktadır.
    EL-KUDDÜS: Eğer günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız, EL-KUDDÜS ismini günde 170 kere okunmalıdır.
    ES-SELAM: Korktuğunuz her şeyden emin olmak için Allah'ın bu ismini 131 defa okuyunuz.
    EL-MÜMİN: 137 defa bu isim herhangi kötü bir hastalığa yakalanmamak için okunmalıdır.
    EL-MÜHEYMİN: Bu isim 145 defa bütün insanların akıllarından geçirdikleri düşünceleri anlamak için okunur.
    EL-AZİZ: 94 kere okunmalıdır.
    EL-CEBBAR: Günde sadece 206 kere okunur.
    EL-MÜTEKEBBİR: Gün içinde 662 kez okunur.
    EL-HALIK: Eğer üzüntüden kurtulmak isterseniz Allah'ın bu mübarek ismini 731 defa okunmalıdır.
    EL-BARİ: Bir işte ya da okul hayatında başarılı olmak isterseniz EL-BARİ ismini 214 kere okuyunuz.
    EL-MUSAVVİR: Kişi istediği maksatlara ulaşması için 336 defa okunmalıdır.
    EL-GAFFAR: Cenab-ı Hak tarafından bağışlanmak için 1281 defa EL-GAFFAR ismi okunur.
    EL-KAHHAR: 306 defa bütün zalimleri kahrolması için okunmalıdır.
    EL-VEHHAB: Borcu çok olan kişiler eğer 196 defa EL-VEHHAB ismini okur ise, bütün borçlarından Allah'ın izni ile kurtulur.
    ER-REZZAK: hem evinde hem de iş yerinde bereketinin artması için ER-REZZAK ismini 308 kere okunmalıdır.
    EL-FETTAH: Kişi kendi için 489 defa bu ismi okur ise, maddi ve manevi bütün hayır kapıları ona açılır.
    EL-ALİM: İlim zengini olmak isteyenler 150 kere okumalıdır.
    EL-KABID: Zalimlerin yaptıkları zulümlerden korunmak için 903 defa EL-KABID ismini okumalısınız.
    EL-BASIT: Yaptığınız işlerin büyümesi için 72 kere EL-BASIT ismini zikredin.
    EL-HAFID: Başınıza gelebilecek her türlü belalardan kendinizi korumak için 1481 defa bu isim zikredilmelidir.
    ER-RAFİ: İş yaşantısında yüksek mevkiye gelmek için ER-RAFİ ismi 351 defa okunmalıdır.
    EL-MUİZ: Zelillikten ve fakirlikten kurtulmak için 117 kere okunur.
    EL-MÜZİLL: Bütün düşmanların zelil olması için EL-MÜZİLL ismini 770 defa okuyunuz.
    ES-SEMİ: Allah'a edilen bütün duaların kabul edilmesi için 180 kere ES-SEMİ ismini zikredin.
    EL-BASİR: Kişinin yaşadığı acziyetin üzerinden kalkması için 112 kere okunur.
    EL-HAKEM: Haklı olunan davanın kazanmasında bu isim günde 68 kere okunmalıdır.
    EL-ADL: Adetli olunmak için ise, 104 defa okuyun.
    EL-LATİF: Kişinin istek ve dileklerinin yerine gelmesi için 129 defa zikredin.
    EL-HABİR: 812 defa hafızanın genişlemesinde okunmaktadır.
    EL-HALİM: 88 kere kişinin güzel ahlaklı olması için okunmaktadır.
    EL-AZİM: Kişi üzerinde sözünün daha tesirli olmas]]> Ya Latif https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-latif.html Sat, 24 Nov 2018 16:45:24 +0000 Ya Latif, "En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bil Ya Latif, "En ince işlerin tüm inceliklerini bilen, ince ve sezilmez yollardan kullarına çeşitli faydalar ikram eden" Ya Latif ism-i şerifi, Lütuf ve inayeti sınırsız, en ince işlerin bütün incelik ve sırlarını bilen, bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen, bütün yollardan ve sebeplerden, kullarına her türlü iyilik ve faydaları veren zat demektir. Rifk ve lütufla muamele, umuru latifeye muhit velev sureti kahir ile de olsa kesir manasındadır.

    Yüce Allah, sevinçleri ve üzüntüleri birlikte yaratmış olduğunu görmeli, hatta öyle görmeli ki, en ızdırablı anlarında dahi başkasının tesellisine ihtiyacı kalmadan kendi kalbinde cenabı Hakkın tecellisini duymalı, yaşamalı, kahrında bile lütfu görülen Allah'u  Teala'ya şükrederek kul olmaya çalışmalıdır. Düşününce biliyormusunuz, böyle bir kalpten keder, üzüntü ve musibet ne kadar uzaktır.

    Allah'u Latifun bi ibadihi yerzuku men yeşau ve hüvel kaviyyül aziz. Ayet'i Celilesini her gün dokuz defa okuyan kimse her işinde Allah'u Teala'nın lütfuna mazhar olur. Öyle ki, rızkı güzel ve kolay yollardan adeta ayağına gelir.

   • Her gün 133 defa Ya Latif ism-i şerifini okuyanların zor işleri kolaylaşır.
   • Her gün 698 defa "Bismillahil Latif" diyenin ne dileği varsa Allah'ın izni ile yerine gelir.
   • Her gün 9 defa "Bismillahil Latif" diye okuyanın rızkı bol olur, ilahi tecellilere erer.
   • El Latif-Ya Latif, Cebrail Aleyhisselamın zikridir. Ebcet değeri-129 En az zikir sayısı-258 En fazla zikir sayısı-16641
   • Cebrail Aleyhisselam, okuduğu bir zikirdir. Hz. Meryem, Hz. İsa, bu esma ile lütfedilmiştir. O şekilde anlatılmaktadır. Bu ismin başlıca bir kaç tecellisi,

   • Dileklerin kabulü
   • Astral seyahat yapmak
   • Nuranilerle görüşmek
   • Şifa vermek
   • Herkes tarafından sevilmek
   • Essalatü vessalamü aleyke ya seyyidi ya Rasulullah. Huz bi yedi kallet hıyleti, edrikni bi lutfike ve keremike ya sahibel lütfu vel ihsan. Ya rahmeten lil alemin. (Sıkıntılı bir durumdan, bir müşkilden kurtulmak isteyen kimse, 2 rekat namaz kılar ve her rekatta fatihadan sonra inşirah suresini okur. Namazın sonunda yerinden kalkmadan 16.641 defa Ya Latif okursa ve dileğini, Cenab-ı Haktan dilerse hasıl olur inşallah.

    Ya Latif

    Ya Latif Sırları, çok çok güçlü bir esmadır. aşk acısına karşı okunur, eğer okuyanın kalbindeki gereksiz bir sevgi, bir hevesse, ya da karşılıksız bir sevgi ve üzülüyorsa kalbinden bu sevgiyi çekip alır. (çokça tecrübe edinilmiştir)

    Bu isme, devam eden kimse katına çıktı, büyüklerce makamlarında kabul görür ve işlerini halleder.

    Her gün, 5 vakit namazın arkasından 129 Ya Latif okuyan kimse işlerini Allah'a havale ederse giriştiği her işte başarılı olur, zorluklar kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.

    Çok güçlü bir esmadır, özellikle içinden çıkılmaz durumlara karşı okunur, konu neyle ilgili olursa olsun, ızdırabı dindiren bir isimdir ve olacak olan olaylara hayret edersiniz.

    Zor bir işle karşılaşıp, nasıl çözemeyeceğini bilmeyen bir kimse, temiz bir kalp ve iyi niyetle (16.641) defa bu ismi zikrederse ne problemi varsa halleder, sıkıntısı çözülür.

    Rızık darlığı, geçim sıkıntısı, çeken bir kimse, (16.641) kez okuyup arkasında halini Allah'a arz ederek dua ederse yüce Allah onun bu sıkıntısını çözer, rızkını genişletir.

    Kendisi için, hayırlı olduğuna inandığı bir iş için, (dilek için) (16.641) defa okursa istediğini elde eder.

    Bir kimse, her gün Ya Latif ismini besmeleyle birleştirerek, Bismillahi'l-Latif şeklinde (698) defa zikrederse her ne isteği varsa yerine getirilir.

    Ya Latif ismini herhangi bir iş için okuyan kimseye (dilek için) havas alimleri önce ismin zikrini sonra Fatiha ve İnşirah surelerini ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şey için dua etmeyi tasviye etmiştir, duanın kabul olacağı belirtilmiştir.

    "Rabbim kalbimizde bulunan dileğimizde olan tüm iyi niyetli dileklerimizi kabul etsin]]> El Aziz https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-aziz.html Sat, 24 Nov 2018 23:27:39 +0000 El Aziz, Yüksek bir dağa baktığınızda,.. Helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde,.. Yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah'ı hangi ismiyle ha El Aziz, Yüksek bir dağa baktığınızda,.. Helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde,.. Yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah'ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz Aziz, isminin üç manası vardır; Allah'ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olması. Allah'ın mağlup olmayan galip olması. Yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir. Allah azizdir. Yani azamet, büyüklük ve kuvvet sahibidir. Şanı pek yücedir. Şu alemde kendine büyüklük verilen mahluklar Allah'ın Aziz ismine aynadırlar. O yüksek dağlara, engin denizlere, denizlerdeki fırtınalara, uçsuz bucaksız çöllere, aylara, güneşlere, yıldızlara kulak verseniz hep bir ağızdan "Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz" diyerek teşbih ettiklerini işitirsiniz. Şimdi Aziz isminin, bu üç tecellisini alem aynalarında okumaya çalışalım; İzzet sahibi olan. Aynı zamanda sevgili, dost, çok nurlu, nadir. Anlamına gelir ki, Allah'tan daha güzel dost ve daha candan sevgili olamaz. Allah Azizdir. Yarattıkları üzerine galiptir.

    El Aziz Sırları,Yer yüzü Allah'a asi olup da böyle mağlup olmuş nice kevimlerin kalıntıları ile doludur. Bakın Allah, o asi ve inatçı kavimleri helak ettiğini kitabında nasıl anlatıyor; "Elçilerimiz Lut'a gelince, onlar hakkında tasalandı. Ve onlar (Allah'ı düşünmesi) sebebiyle takatten düştü. O'na; "Korkma, tasalanma! Çünkü biz seni de, aileni de, kurtaracağız. Yalnız (azapta) kalacaklar arasında bulunan karın, müstesna" dediler, "Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine, yoldan çıkmalarına karşılık (feci) bir azap indireceğiz. "(dediler)." "Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. "Medyen'e de kardeşler Şuayb'ı gönderdik ve Şuayb, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit bağlayın, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın!" dedi." "Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken, kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar." "Ad ve Semud'u da (helak ediverdik). Sizin için, (onların başına neler geldiği) oturdukları yerlerden apaçık anlaşılmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar." "Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da (Helak ettik) Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de, onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp geçebilecek değillerdi)" "Nitekim onlardan her birini günahları, sebebiyle suç üstü yakaladık; Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyor, asıl onlar kendilerine yazık ediyorlardı." işte Helak olan bütün bu kavimlerde Allah'ın aziz ismi haşmetiyle gözüküyor. Biz hiç bu kavimlerin yıkıntılarının arasından geçerken, onların yerle bir olmuş kabirlerini gördüğümüzde, Allah'ı aziz ismiyle yad ettik mi O kalıntıların ve harabelerin üzerinde Allah'ın Aziz ismini okuduk mu Yada bizde Alla asi olursak, Allah'ın bizi de onları yakaladığı gibi yakalayacağını hiç düşündük mü Mahlukatının itaat etmesi, Mahlukatının Allah'ın emrine itaat etmesi ve ona karşı gelmemesi de Aziz isminin bir tecellisidir.

    El Aziz

    El Aziz Okumanın Faydaları, Bu ismi belirtilen miktarda okuyup kendisine virt edinen kimse, büyükler katında kabul görür ve işleri rahatlıkla görülür. Büyük ve nüfuslu kişilere iş yaptırmak ve onları etkisi altına almak isteyenler, bu ismin viridine devam eder ve her gün beş vakit namazdan sonra (94) defa okumaya özen gösterirse işlerinde başarılı olur.

    • Bu ismi her gün büyük ebced değerine göre hesaplayıp, 94.94=8836 kere okuyan kimseye, büyük ve faydalı bir manevi kuvvet verilir. Sözü sohbeti her zaman ve her yerde üstün ve etkili olur.
    • Bu ismin zikrine devam eden kimseler, düşmanlarını yener, onlara karşı üstünlük sağlar. Her gittiği yerde saygıyla karşılanır.
    • Bu mübarek ismi hangi niyetle okunur ve okunmada]]> Ya Fettah https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-fettah.html Sun, 25 Nov 2018 05:47:31 +0000 Ya Fettah, Allah'ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hi Ya Fettah, Allah'ın en güzel esmalarından bir tanesidir ki sürekli okunması halinde Allah kişiye bereket, güzellik ve hayır ihsan eder. Okumaya devam edenin kalbi nur ile dolar, bütün ters giden işleri yoluna girer, hiç kimseye muhtaç kalacak duruma düşmez, mevki ve mertebe sahibi olur. Ya Fettah ismini her kim sabah namazının arkasından abdestli iken sağ elini kalbinin üzerine koyar ve bu esma-i şerifi okursa kalbi tertemiz olur ve rızkı bollaşır. Ancak her sabah namazının ardı sıra 71 kere okunmasın da fayda vardır. Uyumaya geçmeden önce sağ tarafa dönüp, elini başının altına koyarak ya Fettah ismini her gece okuyan kişinin rüyası güzel olur ve bilmediği bir takım şeyler Allah tarafından kişiye gösterilir.

     Her gün güneşin doğmasına az bir zaman kala (doğmadan önce) 489 defa bu esma-i şerifi okursa Allah ona kalbinde yatan niyeti verir. Aynı zamanda evlenmek isteyip de bir türlü hayırlı nasibini bulamayan kişilerinde aynı sayı ve zamanda Ya Fettah (Celle celalühü)ismini okumasında fayda vardır.  

     Allah'ın ''Ya Fettah ile Ya Rezzak'' ism-i şeriflerini sürekli hiç bırakmadan günde 100 defa okuyan kişinin Cenab-ı Hak rızkını bollaştırır, bereketlendirir ve kapalı kapları açar.

     Özellikle sıkıntı bir süreç içerisinde olan kişi bu esma-i şerifi dilinden hiç düşürmeden okur ise zor gördüğü bütün işleri kolaylaşır, kurtuluşa erer ve feraha kavuşur. Borçları olan veya düşmanına galip gelmek isteyen bir kimse niyetini alıp 489 kere ya Fettah ismini söylerse Allah kişinin dileğini yerine getirir.

     Ya Fettah

     Ya Fettah hep sekteye uğrayan, işleri hiç yolunda gitmeyen, girdiği tüm işlerden ayağı tökezleyip çıkan ve bu nedenlerden dolayı huzuru olmayan kişilerin devamlı okuması gereken bir esmadır. Engelleri ortadan kaldıran, sırları içinde barındıran, değişik kerametleri olan, her vakada fetih sağlayan ya Fettah ismi bir ''ism-i azam sırrı'' ihtiva eder.  

     Ya Fettah ismi yalnız sıkıntılardan ve borçlardan kurtulmak için okunmamalıdır. Aynı zamanda gönül gözünün güzel görmesi ve rüya aleminin büyüleyici özelliğinin tadı varmak için de okunması gereken bir isim-duadır.

     Ya Fettah ismi ''feth'' den gelen bir isimdir. Feth ise gizli olan şeyleri bulmak, kapalı olan şeyi ''açmak'' manasına gelir. Gerek maddi anlamda gerekse manevi anlamda kapalı olan şeylerin açılması için okunmasında fayda olan bir ismi şeriftir. Manevi anlamda; gizli olanları görmek, sır perdesine erişmek ve kederi aşıp gönlü açmak gibi... Maddi anlamda ise, yolunda gitmeyen işlerin açılması, bir kilidin veya kapının açılması gibi anlamlara da gelmektedir 

     Doğada bulunan bitki ve ağaçların çiçek açması, çekirdeklerin ve tohumların sümbül veriyor olması, rahmet ve mağfiret kapılarının açılıyor olması sanmayın ki kendiliğinden. ''Ya Fettah isminin getirdiği tecellidendir''. Ya Fettah ismine iman edenlerin ise Allah bütün kapılarını açar...

     ]]>
     Kayyum https://www.esmaulhusna.gen.tr/kayyum.html Sun, 25 Nov 2018 21:20:23 +0000 Kayyum, Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C) (Osmanlıca'da yazılışı, hayy-ül kayyum) İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet Kayyum, Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimi her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C) (Osmanlıca'da yazılışı, hayy-ül kayyum) İbni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Estağfirullah El Azim Ellezi La ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum Ve Etubü İleyh. Buna istiğfar duası denir. Hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere) okuyanın, bütün günahları af olur. buyuruldu. Allah katında makbul olan dualardan birisi de şahmeran duası denilen duadır. İçinde Allah'ın azametli isimleri mevcut olduğundan her dilek için okunabilir ve çabuk etkisini gösterir. Abdestli okunması ve okuma işlemine hamdele, besmele ve salvele ile başlanılması niyetin daha çabuk gerçekleşmesine yardımcı olur. Şahmeranın diğer bir özelliği de, dilekleri gerçekleşmesidir. bolluk ve bereket vermesidir.

     Kayyum Arapça Duası

    • Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
    • Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
    • Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad. Allahu la ilahe illa Huvel Ferdul Varid.
    • Allahu la ilahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu la ilahe illa Huvel Aziz'ur Rahim.
    • Allahu la ilahe illa Huvez Zahirul Batınu. Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
    • Allahu la ilahe illa Huvel Fetta'ul Alim. Allah'u la ilahe illa Huvel Aziz'ul Alim.
    • Allahu la ilahe illa Huvel Hannan'ul Mennan'ul Deyyan. Allahu la ilahe illa Huvel Kadir'ul Kahiru.
    • Allahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim. Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş'il Azim.
    • Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs. Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
    • Allahu la ilahe illa Huvel Bais'ul Varis. Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
    • Huvel Hayy'u la ilahe illa Huve Fadi'u Muhlisine Lehuddiyn. Subhaneke
    • Birahmetike ya erhammerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.
    • KayyumKayyum Türkçe Anlamı

    • Gerçek Hayat sahibi, Her şeye Hayat veren ve Ayakta tutan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeyin her şeyden Yüce ve Hikmet Sahibi Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Gizli ve Açık her şeyi İşiten ve her şeyi Bilen Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeye Çok Merhametli ve Çok Merhamet Edici Olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her Şeyin Varlığını Bildiği Ve Eşi Benzeri Olmayan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Yaratılanlara Karşı şefkatli ve merhametli Olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Azameti Büyük ve her şeye Galip ve Merhametli Olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • İstediği zaman Apaçık ortada olan, algılanabilen ve istediği zaman Gizli, ortada olmayan,
    • Algılanamayan. Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Hiç bir Dengi ve Ortağı Olmayan ve Tek olan ve Hiç bir şeye İhtiyaca Olmayan
    • Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeyi hikmetle açan ve her şeyi Hakkıyla Bilen Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur.
    • Her şeye Galip ve Azameti Büyük Olan ve her şeyi Hakkıyla Bilen Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Yarattıklarına sonsuz merhamet sahibi, hakiki iyilik ve ihsan sahibi olan ve hiç bir amelini zayi etmeden,
    • Karşılığını veren Allah'ım. Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeye gücü yeten Kadir ve Düşmanlarını Kahreden Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • İstediğini Yükselten ve Hakiki İlim Sahibi olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeyin ve Büyük Arşın Sahibi Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Her şeyin ve mülkün sahibi ve Her türlü hata, gaflet ve acizlikten uzak olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Hamd ve Övgü Sahibi olan Hamdımız ve Övgümüz Apaçık Ancak Sanadır Allah'ım. Senden Başka İlah Yoktur
    • Ölenleri diriltecek Olan ve Tüm Varlıkların gerçek Varisi Olan Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur
    • Allah'ım Senden Başka İlah Yoktur.]]> El Fettah https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-fettah.html Mon, 26 Nov 2018 12:17:04 +0000 El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim. El Fettah; hüküm veren anlamındadır. Kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden, varlıklara suretler giydiren gibi anlamlara gelmektedir. Bu ismin karşılığı olan anlamları inceleyelim.

     • Hüküm Veren:

     Allah Fettah'tır. Bu ism-i şerifi ile hak ile batılı birbirinden ayırmış, bu ism-i şerifi ile aralarını yer ile gök arası kadar açmış, hakkı üstün tutarak batılı geçersiz kılmıştır. Bu mana ile Kur'an, Fettah ismine en büyük aynadır. Zira Kur'an'ın nüzulüyle hak gelmiş ve batıl zail olmuştur. Kur'an'ın her bir hükmü hakkı ve adaleti açığa vurmuş, göstermiş batılın ve zulmün insanlara musallat olmasından kurtarmıştır. Yine Fettah ismi azami mertebede Peygamber Efendimiz (sav)' de ortaya çıkmıştır. Efendimiz (sav) insanlar arasında hak ile hükmetmiş, verdiği hüküm ile hakkı galip kılıp, batılı yok etmiştir. Bu sebeplerdir ki Efendimizin (sav) isimlerinden biri de ''Fatih'' tir. Bu isim hak ile hükmederek, hak ile batılın arasını açan adil sultanlar da ve devlet adamlarında da görülmüştür. Hz Ömer (ra), Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi sultanlar bunlardan bazılarıdır. O halde kim bu ismin tecellisine mazhar olmak isterse, ilk önce kendi nefsinde hak ile batılın arasını ayırsın; !''hakkı hak bilip hakka tabi olsun ve batılı batıl bilip batıdan ictinab etsin.'' Daha sonra insanlar arasında hak ile hükmetsin ve kendi aleyhinde olsa dahi hakkın ortaya çıkması için adaleti gözetsin. Kim bunları yaparsa Fettah isminin bir aynası olmayı başarır. Cenab-ı Hak bizleri Fettah isminin tecellisine mazhar eylesin!

     El Fettah
     • Kapıları Açan:

     Fettah isminin tecellisiyle maddi ve manevi tüm kapılar açılır, müşküller giderilir ve zor olan tüm işler kolaylaştırılır. Bir işsizin iş bulması, borçlu olan kişinin borcunu ödeyecek imkana kavuşması, bir ilim öğrencisinin zor olan bir meseleyi kavraması, anlaşılması zor olan bir hakikatin anlaşılması, yeni, bilgilerin keşfedilmesi, kitlenen işlerin açılması, hakkı görmeleri için insanların kalplerinin  ve gözlerinin açılması, günahkarlara tövbe kapısının açılması, zulme uğrayana yardım edilmesi, ümitsizliğe kapılan kullara ümit kapılarının açılması ve dünyanın kapatılıp ahiretin açılması hep bu isim tecellisiyledir. Bize düşen Cenab-ı Hakk'ı Fettah ismiyle zikremek, ''Ey kapıları açan Allah'ım bize bütün hayır kapılarını aç.'' duasını dilimize vird-i zeban etmek ve maddi ya da manevi bir hayır kapısı açıldığında bu kapıyı Allah'ı Fettah ismiyle tefekkür edip O'na şükretmektir.

     • Zafer Lütfeden:

     Cenab-ı Hak Fettah'tır. Kullarına fetihler nasip eder. Peygamber Efendimiz (sav) Mekke'yi, Hz Ömer (ra)'in İran'ı, Selahaddin-i Eyyubi'nin Kudüs'ü, Fatih Sultan Memed Han'ın İstanbul'u fethetmesi ve diğer bütün fetihler Allah Teala'nın Fettah ismiyle tecellisiyledir. Cenabı-ı Hak, Fettah isminin hürmetine Ümmet-i Muhammed'e yeni Ömerler, Fatihler, Yavuzlar ihsan etsin ve bizlere, gayesi hakkı götürmek ve zulmü defetmek olan yeni fetihler nasip etsin. Fettah isminin tecellisi ile maddi fetihler gerçekleştiği gibi manevi olan fetihler de gerçekleşir.  Peygamber Efendimizin (sav) kalplerin sultanı olması böyle manevi bir fethin neticesidir. Demek kalpte ki sevgiyi kazanmak ve kişinin muhabbetine mazhar olmak Fettah isminin tecellisiyle mümkündür.

     '' Ya Rab ! Kalplerimizi muhabbetinle ve Habibinin muhabbetiyle öyle bir fethet ki gayrısına yer kalmasın. Amin. ''

     • Varlıklara Suret Veren:

     Fettah isminin bir anlamı da varlıklara suret ve şekil vermektir. Bir tohumdan çiçeğin çıkartılması, çekirdeklerden ağaçların yaratılması, ağaçlardan çiçek, yaprak ve meyvelerin çıkarılması, yumurtalardan hayvanların çıkması ve nutfe denilen su damlacıklarından insanların ve hayvanların halkedilmesi, hep Fettah isminin tecellisiyledir. Bu manasıyla Fettah ismi alemde azami mertebe de tecelli etmedktedir. Zira tohum ve nufte gibi basit maddelerden, ç]]> Ya Şafi https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-safi.html Mon, 26 Nov 2018 19:26:25 +0000 Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir. Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir eczane gibi yaratmış. Üzerimize takdir buy Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah (cc) Şafii ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir.

     Cenabı Allah biz kullarına yeryüzünü bir eczane gibi yaratmış. Üzerimize takdir buyurduğu hastalıklar, dertler ve illetler için şifayı ve dermanı yine kendisi ihsan eder. Üstad Said Nursi hazretleri de tıp ilminin Allahın Şafi ismine dayandığını savunmaktadır. Bunun yanında Hz. Adem'e (as) isimlerin öğretilmesini, talim edilmesini, yeryüzünün halifesi olan insanoğlunun ilim, irfan, fen ve sanatlara kabiliyetli olarak yaratılmasını Cenabı Hakk'ın bir ismine dayandığını ifade etmektedir.


   Biz kullarını hastalıklardan kurtarır, sıkıntılarımızı yok eder. İnsanlar acizliğimizi ve Allah'a ne kadar muhtaç olduğumuzu hasta olduğumuzda anlarız. Hastalıkların insanlar üzerindeki bıraktığı bedensel ve ruhsal çöküntü insandan insana değişiklik göstermektedir. Küçücük, gözle bile görülemeyen bir virüsün insanı ne hale soktuğunu ve bazı virüslerin kimi zaman teşhis dahi edilememesi şüphesiz Cenabı Hakk'ın gücünün en açık ve güçlü delilidir. Tıp dünyasının ve bilim adamlarının meydana çıkan bir virüsü yok etmek için aylarca süren deneyleri, Allahın yaratma sanatındaki üstünlüğünün bir delilidir.
   Ya Şafi
   Allahü Teala biz insanları her türlü sınava tabii tutar. Hastalıkları veren Allah olduğu için, hastalıklarımızdan kurtulmak ancak Allahın dilemesi ile gerçekleşir. Allah dilediği takdirde Şafi sıfatı ile verdiği tüm hastalıkları ortadan kaldırabilir. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki, Allah istemediği sürece dünyanın en iyi doktorları, en gelişmiş teknolojileri ve en iyi ilaçları bir araya gelse, bir hastalığın iyileşmesi imkansızdır. Bu gün günümüzde kullandığımız ilaçların tümü Allah'ın Şafi sıfatının bir vesilesidir. İlaçların tümü Allah'ın yarattığı canlı ve cansız varlıklardan yapılmaktadır. Eğer Allahü Teala dilerse ilaçlar hastalığın iyileşmesine vesile olur. Ancak Allah dilemedikçe basit bir hastalık kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir.

   İnsanoğlu Rabbinden uzak kaldığı sürece acizdir, yalnızdır ve çaresizdir. İnsanoğlu bunun farkında olup, el attığı tüm işlerde Allah'tan yardım dilemelidir. Hastalandığında da Allah'tan şifa dilemelidir. Kullandığı ilaçların kendisine fayda vermesi için Allah'a yalvarmalıdır. Biz Rabbimizin her konuda sonsuz gücünün farkında olup, içine düştüğümüz her sıkıntına ilk ona sığınmalıyız ve ondan yardım dilemeliyiz. Hz. Eyüb'ün (as) hastalığı karşısında verdiği sabır, ahlak ve tevekkül, biz inananlara örnek olmalıdır. Hz Eyüp (as) hiçbir zaman hastalığının nedenini sorgulamamış ve sabrederek ancak O'ndan şifa dilemiştir. Cenabı Hak onun sabrının karşılığı olarak ecrini vermiştir.

   Biz kulların maddi hastalıklarımızın yanında manevi rahatsızlıklarımızda bulunmaktadır. Yaşantımız boyunca bizi zorlayan, bunaltan, yardım almamızı  gerektiren birçok olayla karşılaşırız. Allahü Telala bu sıkıntılardan da kurtulmamızın yolu olarak Kur'anı Kerim'i göstermektedir.
   "Kuran iman edenler için hidayet rehberi ve şifadır." Fussilet 41/44

   "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana şifa, iman edenlere hidayet rehberi ve rahmet gelmiştir." Yunus suresi 10/57

   İnsanoğlu karşılaştığı tüm olumsuz durumlara karşı Allah'a dua etmelidir. Hastalıkların ve sıkıntıların Allahın bize sunduğu bir sınav olduğunun bilincinde olması gerekmektedir. Bulduğu şifa sonrasında da şükretmelidir.  Tüm dualarımızı Allah'ın duyduğunu ve bizim dua etmemizi istediğini bilmemiz gerekmektedir.
   ]]>
   Er Rahim https://www.esmaulhusna.gen.tr/er-rahim.html Tue, 27 Nov 2018 06:41:21 +0000 ‘’Er Rahim’’ Allahın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanılır. Yüce Allah (c.c) ‘’ Er Rahim’’ esması ile ‘’Er Rahim’’ Allahın güzel isimlerinden bir tanesi olup, başka bir kişinin bu sıfat ile isimlendirilmesi caiz değildir. Bu isim çoğunlukla besmele de ve dualar da kullanılır. Yüce Allah (c.c) ‘’ Er Rahim’’ esması ile kendine itaat ve ibadet eden Müslümanlara çok fazlasıyla rahmet kapılarını açandır. Bu ismi celil ile Müslüman olan kullarına, özellikle edebi âlemde farklı nimetler sunarak, bilhassa cennet’iyle ve cemaliyle ikramlarda bulunacağını bildirmiştir. Yüce Allah (c.c)rahmetinde şükür ve hamd eden mümin kullarına insaf edeceğini, rahman’ın rahmetini ebedileştireceğini kutsal kitabımız Kur-anı-ı kerimde sürekli olarak bize müjdelemiştir.

   Er Rahim, esirgeyen, mağfiret eden, affeden, ahir zamanda Müslümanları merhameti ile bağışlayan yüce Allahın isimlerinden biridir. Allah, rahman ve rahimdir! O, öylesine af ve mağfiret sahibidir ki, Kur’an-ı kerimin pek çok satırında ‘’rahman’’ yani rahmet, acımanın tek mercisi ve mağfiret sahibi olarak nitelendirilir.

   Er Rahman esmasını, farz namazlarının arkasından 100 kere okunmasında fayda var. Eğer ki, sürekli er Rahim ismi bırakılmadan okunur ise kişi asla gaflet ve unutkanlık görmez, ayrıca gönül pekliğinden de emin olur. Aynı zamanda sabah namazının arkasından 100 kez er rahim esması okunursa yaratılan her şey o kişiye merhamet eder. Kalbin yumuşaması, korkudan emin olmak, darlıktan ve sıkıntıdan kurtulmak için günde 100 defa okunmasında fayda var. Aynı zamanda rızkı ve bereketi artırır ve hasta kişiye okunduğunda kişi şifa bulur. Er Rahim

   Uykusunda sürekli korkan ve ağlayan bir bebek-çocuk için er rahim esması bir kağıdın üzerine 269 kere yazılır ve bebeğin yastığının altına bırakılırsa ağlayan bebek ağlamayı bırakır, koktuğu şeyden kurtularak rahatlığa erer. Er Rahim ismi, senasının sürekli okunması halinde kişi güzel ahlak ve övgü sahibi olur.

   ‘’Er Rahim isminin kur- an da geçtiği yerlerden bir kaç tanesi;

   O muhakkak ki, Süleyman tarafından ve şüphe yok ki o, ‘‘rahman, rahim olan Allah’ın ismiyle’’ (başlanarak) yazılmıştır.

   ''Ve hiç kuşku yok, senin rabbin gerçekten mutlak aziz, mutlak Rahim'dir''

   '' Haber ver kullarıma: hiç kuşkusuz benim, evet benim. Gafur ve rahim''

   ‘’Er Rahim’’ esmasının anlamları;

   • Merhamet eden ve acıyan,
   • Sevdiklerini bağışlayan ve insaf eden, onları koruyan (ahirette)
   • Ahret günü sadece Müslümanlara rahmet eden,
   • Müminlere karşı rahmetli ve mağfiretle olan,
   • Sadece sevdiklerini bağışlayan
   ]]>
   Ya Bais https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-bais.html Tue, 27 Nov 2018 20:54:29 +0000 Ya Bais, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın bir ismidir. Bais'in kelime anlamı bir nesnenin belirlenmiş olan bir yere harekete geçirilmiş, yönlendirilmiş olmasıdır. Hangi nesneye göre söylendiyse, manası farklı bir Ya Bais, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızın bir ismidir. Bais'in kelime anlamı bir nesnenin belirlenmiş olan bir yere harekete geçirilmiş, yönlendirilmiş olmasıdır. Hangi nesneye göre söylendiyse, manası farklı bir şekilde açıklanır.

   Bais kelimesinin kullanılışına göre anlamları nedir

   • Bais beşeridir: Bu anlam bir eşeği harekete geçirmek, bir insanı bir yere göndermek anlamında kullanılabilir.
   • Bais ilahidir: Bu anlamı iki şekilde açıklanabilir. Birincisi bir şeyi yoktan var etmek anlamını taşır. Bu Cenab-ı Hakka mahsustur. İkinci anlamı ise, bir ölüyü diriltmek anlamını taşır. 

   Ya Bais anlamı nedir

   Peygamberleri gönderen, mahlukatın hepsini ahirette yeniden diriltmiş olan. Peygamberimizi göndermekle bize hatırlatma yapan Allah, bizi bu dünyaya göndermiş ve sınamaktadır. Ölümümüzden sonra bizleri ahirette yeniden dirilterek, hesaba çekecektir.

   Ya Bais isminin faziletleri ve zikri nedir

   Ya Bais isminin zikir adeti 573, zikir saati güneş ve zikir günü Pazar'dır. Bu isim alacakları ve iradeyi geri alabilmek için okunur. Okuyan kişi ibadetini isteyerek ve severek yerine getirir. İçinde Allah korkusu meydana gelir. Sıkıntılardan, dertlerden düşman korkusundan kurtulmak için günde 573 defa okunmalıdır. Dedikodulardan sakınmak için 7073 defa okunmalıdır. Uykuya yatmadan önce elini göğsüne koyarak, 100 defa Ya Bais diyen kişi, düşmanlarına üstün olur, takdir kazanır.

   Ya Bais

   Kuran'ı Kerim'de Bais isminin kullanılışında çıkan manalar nedir

   • Resul göndermek; Sonra Allah bizlere müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. (Bakara 2/213)
   • Tayin etmek; Peygamberleri onlara Allah bilin ki, Talut'u sizlere komutan olarak gönderdi. (Bakara 2/207)
   • Musallat etmek; Bunlardan birincisinin zamanı geldiğinde üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik. (İsra 17/5)
   • Ölüleri diriltmek; O ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltecek acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürerek, yüz sene bıraktı ve sonra yeniden diriltti. (Bakara 2/259)
   • Uykudan uyandırmak; Biz aralarında sormaları için onları uyandırdık. (Kehf 18/19)     
   • Hakim tayin etmek; Her toplumdan bir şehit gönderdiğimizde, artık ne kafir olanların özür dilemesine izin verilir, ne de  onlardan izin istenir. (Nahl 16/84)
   • Kabirden çıkmamak; Kıyamet vaktinin geleceğin şüphe yoktur. Allah kabirde olanları diriltecektir. (Hacc 22/7)
   • Kullarının kalplerine hayırlı şeylere yönelmeleri için ilhamlar yollamak. 
   ]]>
   Ya Halim https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-halim.html Tue, 27 Nov 2018 22:11:32 +0000 Ya halim Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 isminden biridir.Ya Halim anlamı nedirGünahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara iyi davranarak cezala Ya halim Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 isminden biridir.

   Ya Halim anlamı nedir

   Günahkarları ve cezalarını bildiği halde cezasını vermek için acele etmeyen, onlara iyi davranarak cezaları sonraya bırakandır. Yumuşak olup, hilmi fazla olan demektir. Allah merhameti ve bağışlaması sınırsız olan, kararını vermek için bizler gibi sabırsız olmayan, günahları ve hataları hemen cezalandırmak istemiyor. Bekliyor ki, kulları hatalarını ve günahlarını anlasın ve tövbe etsin.  

   Ya Halim isminin fazileti nedir

   • Bu isim ümidi tükenmekte olan kişiler için, çok önemlidir. Hayatına yeniden başlamak isteyenlere, tükendiğini düşünenlere, karamsarlığa kapılanlara bir ümit ışığıdır. Bu ismi her gün usulüyle okuyanlar, uyumlu bir kişiliğe sahip olurlar.
   • Hayırsız eşler, huysuz kişiler üzerine okunduğunda fayda sağlar.
   • Hz Musa Firavun 'un yanına giderken şerrinden korktuğundan Ya Halim ismini okurdu.
   • Bir makamda olan, idarecilik yapan kişilerin günde 88 kez okuması faydalı olacaktır.
   • Öfkesine hakim olamayan kişiler, öfke anlarında 88 kez okurlarsa faydasını göreceklerdir.
   • Gülsuyuna ya da suya okuyarak, istediğiniz yere serpmeniz, oraya bereket getirecektir. Araçlara dökerseniz, kazadan emin olursunuz.
   • Mahkemesi olanlar, giderken 88 kez okurlarsa, hakimin haksızlığına karşı korunurlar.
   • Geceleri huzursuz olan, ağlayan çocukların yataklarının üzerine yazılarak asıldığında, üzerlerinde 88 kez okunduğunda uyumlu, selim bir çocuk olmasına fayda sağlayacaktır.

   Ya HalimKuran'ı Kerim'de Ya Halim isminin geçtiği ayetler nedir

   • Allah sizi kasıt olmadan yaptığınız yeminlerden sorumlu tutmaz. Ancak yalan yere yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayıcıdır, halimdir.
   • Böyle kadınlarla evlenme isteğinizi söylemeniz, gönlünüzde tutmanızda sakınca yoktur. Allah sizin onları anacağını biliyor. Ancak meşru söz etmekten başka, kendileriyle gizli sözleşmeyin. Farz olmuş olan iddet bitene kadar nikaha kesin karar vermeyin. Allah sizin gönlünüzdekini bilir. Allah bağışlayıcı ve yumuşaktır.
   • Yer, gök ve içinde olanlar Allah'a tesbih eder. O'na hamd ile tesbih etmeyen yoktur. Siz onların teşbihlerini anlayamazsınız. Allah halimdir, bağışlayandır.
   • Allah onları memnun olacakları yere koyacaktır. Şüphesiz ki Allah halimdir, kullarına karşı yumuşaktır.
   • Allah yeri ve gökleri yok olmaktan koruyor. Bunu sadece Allah yapabilir. Gerçekten Allah bağışlayıcıdır, yumuşak davranır.
   ]]>
   El Latif https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-latif.html Wed, 28 Nov 2018 16:36:11 +0000 El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileştirir, arzu ve isteklere kavuşturur. Lati El Latif Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Bu ismin zikredilmesi maddiyatı düzeltir, işlerinde başarılı olur, hastalıkları iyileştirir, arzu ve isteklere kavuşturur.

    Latif isminin anlamı nedir

   İhsanı sınırsız olan, lütuf ve kerem sahibi, kullarını isteklerine kolaylıkla ve yumuşaklıkla ulaştıran, bilinmeyenlere nüfuz eden, akla gelmeyecek yollardan kullarına nimetler sunan, hayır ve faydalar sağlayandır.

   El Latif isminin fazileti nedir

   • Bu ismin zikir saati zühre, zikir günü cuma, zikir adeti 129'dur. Tüm sıkıntıları yok edebilen, duaların kabul edilmesini sağlayan, isteklere cevap veren bu isim farklı okunma sayılarıyla okunarak sıkıntılara faydalı olmaktadır.
   • İsmin zikrine uyan 129 sayısı kadar okunması, isteklerinin kabul edilmesini sağlar.
   • Gün içerisinde beş vakit namaz sonrasında 129 kez okunup, işleri Allah'a havale etmek, başarıyı getirerek, sıkıntıları giderir ve belalardan kurtulmayı sağlar.
   • Zor durumla karşılaşanlar, bunun çözümünü bilmiyorsa, onu rahatsız eden biri varsa, bu ismi 16641 kez okuması halinde sıkıntıları yok olur, duaları kabul olur.
   • Geçim sıkıntısı çekenler, rızkı az olanlar 16641 kez okuyarak, Allah'a durumunu niyaz ederse, rızkı artar, sıkıntıları biter.
   • Kendi için hayırlı olacak bir iş için 16641 kez okuyanlar, istediğine elde eder.
   • Her gün 133 kez sürekli olarak okuyanların işleri kolaylaşır.
   • Her gün 9 kez bu ismi zikredenlerin rızkı artar, işleri kolaylaşır.
   • Her gün besmeleyle birleştirerek, Bismillahil - Latif şeklinde 698 kez okuyanın arzuları yerine gelir.

   El LatifEl Latif isminin Kuran'ı Kerim'de geçtiği ayetler nedir

   • Gözler onu göremez, ama o bütün gözleri görür. Onun her şeyden haberi var, O lütuf sahibidir. 
   • Sen görmedin mi, Allah'ın gökten yağdırdığı suyla yeryüzü yemyeşil oluyor. Allah her şeyden haberdar ve çok lütufkardır.
   • Oturun evlerinizde okunan Allah'ın hikmetlerini ve ayetlerini anın. Allah her şeyden haberdar ve lütuf sahibidir.
   • Allah dilediği kulunu rızıklandırır, Allah lütufkardır. O kuvvetli ve azizdir.
   • O her şeyi bilendir. En ince detayları bilendir. Allah her şeyden haberdardır.
   • Haberin olsun ki, yaptığın şey bir hardal tanesi kadar küçük olsa da, yerin dibine girse de, Allah onu bulur getirir, mizanına koyar, O her şeyden haberdardır.
   ]]>
   El Melik https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-melik.html Thu, 29 Nov 2018 05:11:59 +0000 El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim Allah'tan her şeyi istemek için bir fırsattır El Melik, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir. Maddi ve manevi açıdan güçlü olmak, emir sahibi olmak, insanlara söz dinletebilmek için okunur. Bu isim Allah'tan her şeyi istemek için bir fırsattır. Allah'a yapılacak dualar ve niyazlar, ondan istenecek her şey insanlara izzet ve şeref kazandırır. İnsana verilecek olan bir şey insan eliyle de gerçekleşse, bunu yapan yine Allah'tır. Onların kalplerini yumuşatan yüce Rabbimizdir.

   El Melik isminin anlamı nedir

   Bütün mevcudiyetlerin gerçek sahibi ve onların tek hükümdarı olmak. Allah'ın mülkü olan kainatta, Allah dilediği gibi tasarruf edebilir. 

   El Melik isminin fazileti nedir

   • Bu ismin zikir saati Utarit, zikir günü Çarşamba, zikir sayısı ise 90'dır.
   • İdarecilerin, devlet büyüklerinin gönlünü kazanmak için, güç ve iktidara sahip olmak için, kendini kabul ettirmek için bu zikre devam edilmelidir.
   • Bu ismi sürekli olarak zikreden kişiler herkes tarafından aranılan, sözü dinlenen kişiler haline gelirler.
   • Güneşin tepeden meylettiği anda yani zeval vaktinde bu ismi 100 kez okuyan, dünyadaki dertlerinden, kederlerinden kurtulur.
   • Sabah namazından önce yani fecirden önce 120 kez okuyan kişi yoksulluk çekmeyeceği gibi, maddi ve manevi açıdan zenginliklere kavuşur.

   El MelikEl Melik isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   Allah'tan başka ilah yoktur. Allah Melik'tir, mülkü asla yok olmaz. (Haşr 23)

   Hak Melik olan Allah çok yücedir, Allah'tan başka ilah yoktur, kerim olan arşın Rabbidir. (Müminun 116) 

   Gökte ve yerde ne varsa her şey Allah2 tesbih eder. Mülk Allah'ındır, hamd Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. (Tegabün 64)

   Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir, Kuddüs'tür, Selam'dır, her zaman gözeten ve koruyandır, kudreti daima üstündür, dilediğini yaptıran O'dur, yücelik ve büyüklük sahibi olandır. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. (Haşr 59)

   ]]>
   El Vedud https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-vedud.html Thu, 29 Nov 2018 13:56:11 +0000 El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.El Vedud isminin anlamı nedirO dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ile yanan kullarını seven, onları ra El Vedud, Kuran'ı Kerim'de geçen Allah'ın 99 esmasından biridir.

   El Vedud isminin anlamı nedir

   O dilediği kulunu çok seven, salih kullarını, Onun aşkı ile yanan kullarını seven, onları rahmetine ve rızasına ulaştıran, sevilmeye layık olandır. İtaatkar kullarını seven, onlardan razı olan Allah'a itaat etmek, sevgisini kazanmak, insanların en büyük amacı olmalıdır. O emir ve yasaklara uyan, ibadet eden kullarını diğerlerinden çok sever. Yaradılışın temeli sevgidir. Allah'ın isimleri de çoğunlukla sevgiyi anlatır. Bu isim özellikle sevgiyi anlatmış, insan sevgilerinin gelip geçmekte olduğunu, Rabbin sevgisinin ebedi olduğunu belirtmiş. Bu sebeple Allah gerçekte sevilecek varlıktır. 

   El Vedud isminin fazileti nedir

   • Bu ismin zikir saati ay, zikir günü Pazartesi, zikir sayısı 20'dir.
   • Bu ismin etkisi oldukça fazladır. İsmi usulüne uygun zikredenlerin kalbi huzurla dolar, ferahlar.
   • Bir gıda üzerine 1000 kez okuyup, eşle birlikte yendiğinde aralarındaki muhabbet artar.
   • Her gün düzenli olarak 20 defa okuyan kişi, herkes tarafından çok sevilir, sözüne saygı gösterilir. 

   El VedudEl Vedud isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   • Rabbinizden mağfiret isteyin, tövbe edin. Şüphesiz ki O çok merhametli, Vedud'dur. (Hud 11/90)
   • Kuşku yoktur, Rabbinin yakalaması serttir. O yoktan yaratır ve tekrar diriltir. Bununla birlikte Gafur'dur, Vedud'dur. O arşın sahibi ve yücedir. İstediğini, dilediğini yapandır. (Büruc 12-16/85)
   • Allah onları sever, onlarda Allah2ı severler. (Maide 5/54)
   • Takva sahibi olanlar, cennette nur içindedirler. Allah'ın huzurunda onun koltuklarının altındadırlar. (Kamer 54/55)
   • İyi işler, güzel ameller yapanlara daha güzeli ve ondan fazlasını karşılık olarak verir. (Yunus 10/26)
   • Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. (İnsan 76/21) Rabbinin temiz içeceğine nail olan, O'nu bulan neden mahrum olabilir, Vuslat son duraktır.
   ]]>
   Ya Mani https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-mani.html Fri, 30 Nov 2018 12:43:32 +0000 Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Mani isminin anlamı nedirDostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin olmasına engel olan, kendilerine zar Ya Mani Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.

   Ya Mani isminin anlamı nedir

   Dostlarını kötülüklere karşı koruyan, istemediği şeylerin olmasına engel olan, kendilerine zarar verecek olan şeylere engel olarak dostlarına yardım eden, kendisine karşı koyulamayan anlamını taşımaktadır.

   Ya Mani isminin fazileti nedir

   • Bu ismin zikir saati güneş, zikir günü Pazar, zikir sayısı ise 161 adettir.
   • Bu isim usulüne uygun bir şekilde zikredilirse, kişiyi evde ve yolculukta her türlü tehlikelerden koruyacaktır. Sabah ve akşam 161 kez okunmalıdır.
   • Bu ismi her gün 161 defa zikreden kişi, her türlü musibetten ve beladan korunacaktır. Allah tarafından himaye edilecektir.
   • Zulmeden, söz dinlemeyen, bir türlü insafa gelmeyen kişilere karşı vekfini yaparak, okumak etkili olacaktır. Zulmü önleyici etkisi vardır. Zalimlerin şerlerinden Allah'a sığınılıp, dua edildiğinde zalimin zulmü bitecektir.

   Ya ManiYa Mani isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   • Allah sana bir zarar verdirecek olursa, o zararı O'ndan başka biri gideremez. Eğer sana hayır dilerse, onu engelleyecek kimse yoktur. O kullarına dilediğini, dilediği kuluna da istediğini verir. Allah çok esirgeyicidir. (Yunus 10/107)
   • İnsan hayır için dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesi için de dua eder. İnsan çok acelecidir. (İsra 17/11) Allah dualarımızın bizler için hayırlı olanlarını kabul etmektedir, hayır olmayacak istekleri sürekli ertelemektedir.
   • Açın artık gözlerinizi, Allah'ın kullarına ne korku var ne de mahzunluk. (Yunus 10/62) Siz Allah'ı dost bildiğinizde, O'nun emirlerine uyduğunuzda, sizi bırakmayacak ve unutmayacaktır.
   • Dağlar kadar büyük dalgalar onları çevirdiği zaman, Allah'a yalvarırlar. Allah onları kurtarıp, karaya çıkardığı zaman, içlerinden bazıları orta yolu seçer. Zaten bizim ayetlerimizi hainler inkar ederler. (Lokman 31/32) Yaşam dalgalarla doludur. Her zaman fırtınaya yakalanıp, imtihana tabi tutulabiliriz. Kul ona verilen iradeyle, elinden geleni yapmalı, kulluğunu göstermelidir. Gerisi Allah'a aittir.
   ]]>
   Ya Evvel https://www.esmaulhusna.gen.tr/ya-evvel.html Fri, 30 Nov 2018 14:04:31 +0000 Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Ya Evvel isminin anlamı nedirBu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce Allah'ın varlığı tüm mahlukatlard Ya evvel Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.

   Ya Evvel isminin anlamı nedir

   Bu her şeyden önce var olan anlamını taşır. Yüce Allah'ın varlığı tüm mahlukatlardan öncedir. O'nun varlığının evveli yoktur. Diğer varlıkların tümü, varlığını Ondan alır. Bütün tabiatı yaratmış olanın, evveli olamaz. 

   Ya Evvel isminin faziletleri nedir

   Ya Evvel
   • Bu ismin zikir zamanı güneş, zikir günü Pazar, zikir sayısı ise 37 adettir. Ebced hesabına göre 1359 kez okunması da faydalıdır.
   • Bu ismi her gün ya da her namazdan sonra zikir sayısı olan 37 kez okumak, duaların kabul olmasına ve tüm istekler ile ihtiyaçlara kavuşmayı sağlayacaktır.
   • Bunu her gün zikreden kişinin her işi başarılı olacak, maddi ve manevi yönden faydalı olacak gelişmelere sebep olacaktır.
   • Öğrenci olanlar okuduğunda, okulunda başarılı olacaktır.
   • Yolculuğa çıkılırken, usulüne uygun okunursa tüm tehlikelerden, kazalardan koruyan bir esmadır.
   • Misafir olanlar bu ismi her Cuma günü okumaya devam etmelidir. Bu sayede sevdiklerine sağ salim kavuşacaktır.
   • Çocuğu olmayan kişiler, dört Cuma günü kalpten bu ismi zikrederse, Allah dualarını kabul edecek, Allah'ın izniyle O'nun kudretiyle çocuk sahibi olacaktır. 
   • Tüm hayır işlerinde en önde olabilmek için usulüne uygun okunmalıdır.

   Ya Evvel isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   O Evvel' dir, O Ahir' dir, Zahir' dir, Batın' dır. (Hadid 3) Allah yaratmayı başaran ve onu devam ettirendir. Her şeyi var eden, bütün olayları oluşturandır. Her şeyden evvel gelendir. Onun öncesi bulunmamaktadır.

   ]]>
   Es Selam https://www.esmaulhusna.gen.tr/es-selam.html Sat, 01 Dec 2018 10:59:24 +0000 Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.Es Selam isminin anlamı nedirEmniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, Es Selam Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.

   Es Selam isminin anlamı nedir

   Emniyet, selam, güven ve esenlik sahibi, her türlü ayıptan selamette, her çeşit afetten korunan, emniyet içerisinde anlamındadır. Bu isim selamete çıkaran, selamette olanların hatalarından ve kusurlarından münezzeh olması, kullarına cennette selam veren anlamlarını taşımaktadır.

   Es Selam isminin faziletleri nedir 

   • Bu ismin zikir saati güneş, zikir günü Pazar, zikir sayısı ise 131 adettir.
   • İnsanlar birbirleriyle selamlaşırken, Allah'ın ismiyle selamlaşırlar. Mümin olan kişiler, küçükten büyüğe kadar birbirlerine esenlik diler, rahatlık dileklerini sunar. Ahirette cennete giden müminler bu selamla karşılanır ve cennete girmeleri istenir.
   • Bu ismin zikrini sürekli yapan kişiler Allah'ın himayesinde olur, boğulmaktan, yanmaktan, yıldırımdan, her türlü felaketten ve beladan korunurlar.
   • Bu ismi zikredenler zalimlerin zulmünden kurtularak, korunma altına alınırlar.
   • Bu ismi İhlas suresiyle zikredenlere silah bile etki etmez. Bunu kalpten, samimiyetle yapmaları gerekir. Hiç bir şüphe olmamalıdır.
   • Bu ismin vekfini gümüş levhaya yaparak, etrafına El Melik ismiyle daire yapan kişi, cuma günü abdestli olarak, tenha bir yerde bu ismi 30624 kez okursa, istediği maksada ulaşır ya da istediği şey kısa sürede meydana gelir.
   • Her namazın ardından 131 kez ya da günün her hangi bir saatinde 655 kez bu ismi okuyan kişiye hiç bir silah etki etmez.
   • Hasta olan bir kişiye her gün zikir sayısı olan 131 kez okunduğunda şifa bulacaktır. Bu şekilde tüm yeryüzünde belalardan korunmak mümkün olur. Kişinin kalbi selime kavuşur. 
   • Bu ismi yazarak üzerinde taşıyan kişiler her kötülükten korunurlar.
   • Bir kabın içine 66 defa yazılıp, bu kaptan 40 gün boyunca aç karnına su içenler vesveseden kurtulurlar.

   Es SelamEs Selam isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   • İman edenler Allah için sefere çıkarken, iyi araştırın, size selam verenlere sen iman edenlerden değilsin demeyin. Allah katında çok ganimet vardır. Sizlere daha önce lütufta bulundu. Allah yapmakta olduklarınızı yaratandır. (Nisa 94)
   • İşaretlerimize iman edenler sana geldiğinde, onlara Selamün Aleyküm.. Rabbiniz rahmeti nefsine yazmış, sizlerden biri bilmeden hata ederse, kötülük yapar, sonradan tövbe ederse, O Gafur'dur, Rahim'dir. (En'am 54)
   • Rableri indinde Darüs Selam onlar içindir! Yaptıkları Hu onların Veli'sidir. (Enam 127)
   • İkisinin arasında perde vardır. Arafta ise, hepsini yüzlerindeki alametlerden tanıyan Rical vardır. Cennet ashabına Selamün Aleyküm diye seslenirler. Rical daha cennete dahil olmamıştır. Onlar cenneti umarlar. (Araf 46) 
   ]]>
   El Cami https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-cami.html Sun, 02 Dec 2018 10:04:37 +0000 El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.El Cami isminin anlamı nedirHer istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününde de mahlukatı topl El Cami Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir.

   El Cami isminin anlamı nedir

   Her istediğini istediği yerde ve istediği zamanda toplayabilen, kıyamet gününde de mahlukatı toplayabilecek olan anlamını taşır. Kendi emsalleriyle, zıt olanları birleştirendir.

   El Cami isminin faziletleri nedir

   • Bu ismin zikir saati müşteri, zikir günü Perşembe, zikir sayısı ise 144 adettir.
   • Bu ismi zikir günlerinde ve saatinde sürekli söyleyen kişi, kimi isterse hizmetine ve etkisine alabilir.
   • Bu ismi sürekli olarak söylemeyi alışkanlık haline getirmek kişilere isteklerine ulaşmayı sağlar.
   • Gönülleri fethetmenin en güzeli tarihte söylenmiş olan Yavuz Sultan Selim'i etkisine alan İbrahim Paşa'nın bu ismi 10 yıl süreyle zikrettiği rivayet edilmiştir.
   • Bu ismi her gün düzenli olarak 118 kez zikreden kişi, sevdiklerine ve isteklerine, sebepler hasıl olarak kavuşur.
   • Kaybolan bir şeyi olan bu şekilde dua ederse, kaybettiğine kavuşur. "Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti"

   El CamiEl Cami isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   • Onları gelmesinden şüphe edilmemiş bir gün için topladığımız.. (Al-i İmran 25)
   • Allah'ım gelmesinde şüphe edilmeyen günde insanları toplayacak olan sensin. (Al-i İmran 9)
   • Sizi toplayacağı gün olan mahşer günü, o gün zarar günüdür. (Tegabün 9) 
   • Bu gün ayrım günüdür. Sizleri ve öncekileri bir araya getirdik. (Mürselat 38)
   • İnsanlar kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı düşünür, bizim onların parmak uçlarına kadar aynen öncesine çevirme gücümüz vardır. (Kıyame 3-4)
   • Onlara deki, Rabbimiz bizi bir araya toplayacak, hepimize hakla hükmedecek. O adil hükmeden, hakkıyla bilendir. (Sebe 26)
   • Allah dilemiş olsaydı, insanları hidayetle toplayarak, birleştirirdi. Sen sakın cahillerden biri olma. (Enam 35)
   • Allah peygamberleri toplayarak, size verilen cevap ne, dediği gün.. (Maide 109)
   • Elbette Allah  kafirleri ve münafıkları cehennemde toplayacaktır. (Nisa 140)
   ]]>
   El Müheymin https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-muheymin.html Sun, 02 Dec 2018 19:02:30 +0000 El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. El Müheymin isminin anlamı nedirBütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza ed El Müheymin Allah'ın Kuran'ı Kerim'de geçen 99 esmasından biridir. 

   El Müheymin isminin anlamı nedir

   Bütün varlıkları koruyan, her şeyin şahitliğini yapan, onları gözeten, muhafaza eden anlamındadır.

   El Müheymin isminin fazileti nedir

   • Bu ismin zikir saati müşteri, zikir günü Perşembe ve zikir sayısı 145 adettir.
   • Bu ismi zikretmeyi alışkanlık haline getirenler unutkanlık sorunlarından kurtulur. İnsanların düşüncelerini anlar ve korur.
   • Bu ismi zikretmeye ulema ile devam edenler, gizli sırlara erişirler.
   • Bu isim yatsı namazı sonrasında zikir sayısı olan 145 kez okunup, hiç konuşmadan sağ tarafına yatılarak uyunursa, kişiye rüyasında olacaklar haber verilir.
   • Sakin bir yerde 100 kez okumak, kişinin kalbini nurlandırır.
   • Her gün 145 kez okuyana bela, dert, musibet gelmez, düşman şerrinden korunur. İman ve ilim açısından fayda sağlar.
   • Bir kağıda yazılarak, taşınırsa rızık ve mal artışına neden olur. Bu kişi Allah'ın himayesine alınır. 

   El MüheyminEl Müheymin isminin Kuran'ı Kerim'deki ayetlerdeki yeri nedir

   • Allah'tan başka ilah yoktur. O mülkünde dilediği gibi tasarruf edendir, Kuddüs'tür, Selam'dır, O Müheymin'dir, kudreti daima üstündür, dilediğini yaptırandır, büyüklük ve yücelik ona aittir. O müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir. (Haşr 59)
   • O yeri, göğü altı günde yarattı. Sonra arşın üzerinde hükümran oldu. Yere gireni ve çıkanı, göğe gireni ve çıkanı bilir. Siz nerede olsanız sizinle birliktedir. Allah tüm yaptıklarınızı görür. (Hadid 57)
   ]]>
   El Bari https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-bari.html Mon, 03 Dec 2018 14:00:48 +0000 El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir pl El Bari, yarattıklarını benzeri olmaksızın, bir kalıptan döker gibi kusursuz ve noksansız yokluktan varlığa çıkaran anlamına gelmektedir. Her yarattığını, bir örneği ya da bir ana maddesi olmadan, elinde herhangi bir plan ve projesi bulunmadan düzgün ve kusursuz bir şekilde yaratandır. Tüm uzuvlarını birbiriyle uyumlu hale getirendir.

   Yüce Mevla’mız, El Halık ismiyle insanları ve tüm varlıkları yaratmış, El Bari ismiyle de onların her birine diğerinden farklı bir şekil vermiştir. Alahü Teâlâ Yarattıkları tüm varlıkları belli bir düzen içerisinde ve yaratılış amacına uygun bir şekilde yaratmıştır. Şöyle bir baktığımızda, Vücudumuzu ve çevremizde gördüğümüz canlı varlıkları biraz inceleyip üzerlerinde düşündüğümüzde, Allahın her yarattığı canlıyı yaşadığı çevreye ve yaşayış amacına uygun bir şekilde yaratıldığını görebiliriz. Şöyle ki, Denizlerde gördüğümüz balıkların yaratılış şekliyle, uçak kuşların yaratılış şekilleri birbirinden çok farklıdır. Uçarak hayatını sürdüren kuşlar kanatlı, yüzerek yaşamını sürdüren balıklarda yüzgeçli yaratılmıştır. Bir sivrisineği incelediğimizde bile yaratıcının ne büyük bir yaratıcı olduğunu anlayabiliriz.

   El Bari

   Allah Azze ve Celle vücudumuzdaki tüm organlarımızı tam bir ölçü ve dengede yaratmıştır. Her bir organ ve azamız ihtiyaçlarımızı giderecek şekilde yaratılmış, bunu da yaratırken her bir ferdin azasını farklı farklı yaratmıştır. Her insanın göz yapısı, yüz yapısı, burun yapısı diğerinden farklıdır. Bu Mevla’mızın ne büyük bir yaratıcı olduğunun belgesi değil midir

   Rabbimiz İnfitar suresinin 6,7,8. Ayetlerinde “Ey insan! Nedir Kerim Rabbine karşı seni aldatan O Rab ki seni yarattı, ardından düzgünleştirdi ve (azalarını) denkleştirdi ve dilediği şekilde seni terkip etti.”  Allahü Teâlâ’nın bu ayeti Kerimede Halık, Bari ve Müsavvir isimlerin işaret ettiğini görebiliyoruz. Terkip etmek, Halık İsminin bir tecellisidir. Denkleştirmek ve düzgünleştirmek ise, Bari isminin tecelli bulmasıdır. Suret vermek ise Musavvir isminin tecelli bulmasıdır. Ayetlerin beyanından anlaşıldığına göre Bari vasfının, her canlının farklı özelliklerde ve şekillerde yaratılmış olmasından bahsettiğini görmekteyiz.

   “Ey iman edenler! Sakın sizde Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu, dedikleri şeylerden temize çıkardı, beri kıldı. O Allahın yanında şerefli idi.” (Azhap 69)

   Bu ayeti Kerimede de Allahın biz inananları beri ismiyle kefirlerin hilelerinden ve tuzaklarından koruduğunu anlamaktayız. Şüphesiz ki Rabbimiz esirgeyen, koruyan ve gözetendir. O Bütün noksanlılardan ve eksikliklerden münezzehtir. Hz. Yusuf’u iftiralardan sonra temize çıkaran O’dur.  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in eşi Hz. Aişe’nin temiz oluşunu, iftiralardan uzak oluşunu vahiy yoluyla bildirdi.

   Allahü Teâlâ, Kur’anı Kerimde birçok yerde Ayetlerine ve Resulünün anlattıklarına iman etmemizi, aksi takdirde yanılanlardan olacağımızı bildirmektedir. Bize düşen ise başlangıçta da belirttiğim gibi nasıl bir düzen ve ihtişamla yaratıldığımız üzerinde düşünerek, kusursuz yaratana koşulsuz teslim olmaktır.


   ]]>
   El Hadi https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-hadi.html Tue, 04 Dec 2018 10:42:58 +0000 El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar El hadi, rahman ve rahim olan Allahın 99 ismi şerifinden bir tanesidir ve sayısız hikmetler ile doludur. Kudreti büyük olan Allah celle celalühü’nün her ismi şerifinde kâinata yararlı insanlara yararlı hikmetler ve faydalar bulunmaktadır. İlk önce şunu bilmekte yarar vardır. Özellikle insanların kalplerinin Allah demeye ve rahman olan Allahın her ismini zikretmeye ihtiyacı vardır. Kalp için, iman için Allahın 99 ismi şerifi ilaçtır. Allah dendiğinde ve rahman ve rahim olan Allahın diğer isimlerinin zikredildiğinde kalplerde bir açılma, imanlarda kuvvetlenme, insanlara güven getirmektedir. Ve insanlara yalnız değilsiniz, sizlerin rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Allah’ı var demektir. Hiçbir dert yoktur ki çaresi verilmemiş olsun, işte insanların dara düştüklerinde, hastalık ile sınav olunduklarında, kendilerini yalnız hissettiklerinde zikretmeleri ve yardım talep etmeleri için Allah celle celalühü’ün birbirinden eşsiz olan her harfinde bilinmeyen mucizeler ve bilinmeyen hikmetlerin dolu olduğu ismi şerifler. Allah celle celalühü nün her isminde şifa vardır ve her isminde hikmetler saklıdır.

   Bu ismin insanlarla beraber bütün kâinata tecelli ettiği Kur’anı Kerimde ayetlerle sabittir. “Rabbimiz her şeye yaradılışını lütfeden, sonrada onları hidayete erdirendir.” (Taha 50. Ayet) Hastalanan bir hayvanın kendine şifa olacak bitkileri bulup yemesi,  uzak bölgelerde yumurtadan çıkarak ana vatanını bilip, dönmeye çalışan balıkların olması, bir kovandaki nöbetçi arıların kovandaki tüm arıları tanıması, işçi arıların petek yapması ve bunun gibi sayısız olaylar bu gerçeği ispat etmektedir.

   El Hadi

   El hadi ismi şerifinin anlamı, hidayet lütfeden, istediği kulunu hayırlı kılan ve muradına erdiren anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklarca El hadi isminin belirli günlerde zikredilmesi gerektiğinin bilgileri verilmiştir. Unutulmaması gereken Rahman ve Rahim olan Allahın bütün isimi şeriflerinin hiçbir vakit akıldan çıkarılmaması gerektiğidir. Hikmeti her şeyden büyük olan Yüce Allahın ismi şerifleri insanların kalbinde olduğu müddetçe şeytanın o kalbe girmesi mümkün olmayacaktır.

   El hadi ismi şerifini bir kişi gün içerisinde 400 defa zikreder ise cenabı Allah o kişinin bütün işlerinde başarılı olmasını nasip eder. El hadi ismini sürekli zikreden kişilerin önce kalplerinde sonrasında aile içerisinde huzur ve mutluluk hâsıl olur. El hadi ismi şerifini zikreden kimselerin çocukları söz dinler ve anne babaya asi gelmezler. Buyruğu altında çalışan herkes kendisine itaat eder.

   Bu güzel ismin Esmaül Hüsna’da Nur isminden sonra gelmesi de oldukça manalıdır. Allah azze ve celle nur ismiyle bütün kalpleri nurla aydınlatarak, El hadi ismiyle hidayete, aydınlığa ve kurtuluşa kavuşacağı dersi verilmektedir.

   Allahu Teala peygamber göndererek ve kitap indirerek bütün insanları hidayete davet eder. Gözlerimiz görerek, kulaklarımız duyarak ve aklımızda anlamaya çalışarak, idrake çalışarak hidayete daveti anlamaya çalışır.

   Sonuç olarak Kur’anı Kerimden bir ayetle bitirmek istiyorum. İnsan suresinin 3. Ayetinde Yüce Mevlamız “Biz ona hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun. İster nankör” buyurmaktadır.

   ]]>
   Er Rezzak https://www.esmaulhusna.gen.tr/er-rezzak.html Tue, 04 Dec 2018 20:39:10 +0000 Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi Er Rezzak, rahman ve rahim olan yüce Allah’ın 99 ismi şerifinden bir tanesidir. Rahman ve rahim olan kudreti daima üstün gelen bütün gözlerin gördüğünün ve görmediği her varlığın tek sahibi olan Allah’ın bütün ismi şeriflerinde bilinen ve bilinmeyen sayısız hikmetler vardır. Er Rezzak ismi şerifinin anlamları ise rızıklandıran, her türlü varlığın rızkını ayrı ayrı veren ve bütün varlıkları rızıklandıran, rızka muhtaç olanları rızıklandıran anlamındadır. İslam dinini benimsemiş olan Allaha ve Allah’ın yarattıklarına inanıp iman eden kimselerin dili ve kalbi Allah celle celalühü’nün bütün ismi şeriflerini zikrettiklerinde kalpleri şifa bulur ve imanları açılıp genişler. Hiçbir kimse yoktur ki kalpten samimi duygular ile Allah’ı zikredip kalpleri temizlenmesin.

   Er Rezzak ismi şerifinin zikir günü Cuma olup zikir sayısı 308 adettir. Özellikle borç içerisinde bulunan Müslümanların Er Rezzak ismini zikretmeleri halinde Allah celle celalühü ismi şerifini zikreden kullarını borçlarından kurtarır ve rızıklandırır. İçsel bunalımda olan kendilerini darda hisseden kullar Er Rezzak ismi şerifini zikrederler ise Allah onların içerisinde bulundukları sıkıntılarını giderir ve içlerine aydınlık ferahlık lütfeder.

   Sabah namazından sonra bir kimse Allah’ın ismi şeriflerinden bir tanesi olan Er Rezzak ismini 308kere zikreder ise rahman ve rahim olan Allah o kulunun rızkını bollaştırır ve ummadığı beklemediği anlarda kendisini lütfu ile lütuflandırır. Sabah namazından önce kalkıp rahmanın Er Rezzak ismi şerifini zikredip evi ve geçimi için dilekte bulunanın Allah rızkını artırır. Bir kul yüce Allah’ın ismi şeriflerinden bir tanesi olan Er Rezzak’ı yemeklerden önce 21 gün süreyle zikreder ise o kulun zihni açılır ve hafızası kuvvetlenir.

   Er Rezzak

    Allah’ın varlığına ve birliğine inanıp iman eden bir kimse günde 315 defa Er Rezzak ismi şerifini zikreder ise ve bu zikrine 5 gün boyunca devam eder ise Allah okulunun maddi isteğini yerine getirir. Allaha inanan bir kul Er Rezzak ismi şerifinin zikreder ise o kulun maneviyatı da kuvvetlenir.

    Rahman ve rahim Allah her şeye kadirdir ve yarattığı her şeyin tek sahibidir. Allah‘ın her isminde mucizeler gizlidir yeter ki kullar bunu bilip Allahtan başka hiş bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını bilip uygulasınlar. Ğaybı bilen Allah tır kullarının öncesini ve sonrasını yine bilen Allah’tır kul hiçbir zaman sınav dünyasında olduğunu unutmamalı ve her dara düştüğünde samimi bir şekilde Allah demelidir. İşte o zaman rahman ve rahim olan Allah kendisine edilen duaları duyar ve kullarına sonsuz lütfundan lütuflar verir.

   ]]>
   El Cebbar https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-cebbar.html Tue, 04 Dec 2018 21:44:29 +0000 El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise El cebbar, rahman ve rahim olan yüce Allahın ismi şeriflerinden biridir ve anlamı, fazileti çok büyüktür. Âlemleri yaradan yüce Allah yarattığı her şeyin tek sahibidir ve Allah dilediğin var eder dilediğini ise yok eder. Yüce Allah’ın ismi şeriflerinde kulları için sayısız faydalar vardır ve onların dünya ahret yaşamlarının ferahlığı için zikredilmelidirler. Hiçbir dert dermansız olmadığı gibi hiçbir kulun kalbide bu mübarek ismi şeriflerden mahrum bırakılmamalıdırlar. Bütün derlerin dermanını ancak yüce Allah verebilir ve tek kendisine ait olan kullarının dileklerini de ancak diler ise rahman ve rahim olan Allah vermektedir. Kul bunalıp Allah dediğinde rahman ve rahim olan Allah’tan cevap hemencecik gelmektedir. Yeter ki kullar Allah demeyi bilip Allah’ın yasakların olduklarından sakınıp saklansınlar.

   El cebbar ismi şerifinin anlamı eksikleri tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan anlamına gelmektedir.

   El cebbar ismi şerifinin fazileti ve faydaları, El cebbar ismi şerifi daha çok yalancılar, münafıklar, zalimler üzerine okunur. Okuyan kişi haklı ise haksız olan tarafta bulunan her bir kişi derde yakalanıp kendi kendilerine zarar verir hale gelirler. Bir kimse zalim biri tarafından haksızlığa uğrar ve bu ismi şerifi zikreder ise Allahın takdiri sayesinde zalim kimselerin kendisine verdiği sıkıntılardan kurtulur.

   Zulme maruz kalan bir kimse ya da hapis düşmüş bir kişi kırk gün boyunca günde 211kez bu ismi şerifi samimiyetle zikreder ise Allahın takdiri dâhilin de düştüğü dardan kurtulur ve içerisinde sakladığı dilekleri yerine gelir.

   Bir kişi sözünün dinlenmesi için, gittiği yerlerde saygı görmesi için, zalimlerin helakı için, el cebbar ismi şerifini 206kere okuması halinde Allah takdir eder ise dileği de kabul olur.

   El Cebbar

    İstemek kullara mahsustur vermek dilekleri yerine getirmek ise tek Allah’a mahsus olan bir özelliktir. Yüce Allah dilediğini dilediğine maruz bırakır, dilediğini dilediği şeyler ile sınav eder. Hiçbir kul yoktur ki hastalıkla, ölümle, malla, dertle, mutluluk ve varlıkla sınav olunmasın. Kul yeter ki dünyaya sınav için geldiğini bilip bunu kabul etsin, takdiri her zaman Allaha bıraksın ki dünyada da ahrette de kazanabilsin. 

   ]]>
   El Halim https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-halim.html Wed, 05 Dec 2018 14:45:30 +0000 El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattı El Halim, Hoşgörülü olan, yarattıklarına yumuşak davranan anlamına gelmektedir. Allah Ezze ve Celle yarattıklarına karşı sınırsız bir şekilde halimdir. Öyle ki, azabı ve celali o kadar büyük olmasına rağmen yarattığı kullarından ve tüm varlıklardan yapamayacakları isteklerde bulunmamaktadır.

   Allah (c.c) kullarına verdiği nimetlerde hiçbir zaman kısıtlama yapmamaktadır. İnsanlar çoğu zaman bunca nimeti veren âlemlerin Rabbine şükretmek yerine nankörlük etmekteler. Ona rağmen Halim olan Allah, verdiklerinde hiçbir zaman kısıntı yapmamaktadır.

   O, o kadar halimdir ki, sizin istemeyerek bir hata yaptığınızda sizi asla sorumlu tutmamaktadır. Eğer Halim olmasaydı bütün kullarını yaptıkları hataların ve işledikleri günahların hemen peşinden onları cezalandırırdı. Ancak Halim olan Allah, kullarına tövbe etmeleri ve yaptıklarından pişman olup kendisinden af dilemeleri için zaman tanımaktadır.

   El Halim

   Yüce Mevla’mızın Halimliğini bir sınır içerisinde tutmak mümkün değildir. O, öyle Halimdir ki, ibadetlerini yapmalarına engel olacak kadar hasta olan kulları için çok çeşitli kolaylıklar sunmuştur. Namazı ayakta eda edemeyen kullarına oturarak kılmaları, eğer oturamayacak durumda ise de yatarak eda etmeleri hususunda kolaylıklar sunmuştur. Oruç tutamayacak kadar rahatsız olanlara ise oruçlarını kazaya bırakabilmeleri konusunda kolaylıklar sağlamıştır.

   Allah (c.c) çok bağışlayan ve koruyandır. Biz O’na döndüğümüzde kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissederiz. Her zaman ve her yerde bizi işiten ve dualarımızı kabul edendir. Biz insanlar olarak O’ndan asla ümidimizi kesmemeliyiz. Başımıza ne gelirse gelsin, Allah’ımızın olduğunu unutmamalı ve onun koyduğu kurallar çerçevesinde işlerimizi yoluna koymalıyız.

   Allah Azze ve Celle kullarını zaman zaman çeşitli sınavlara tabi tutmaktadır. Kimi kullarına fakirlikler vererek, kimilerine zenginlik ve kimilerine de hastalıklar vererek imtihan etmektedir. Tıpkı Hz. Eyüp gibi, efendimiz Hz. Muhammed (SAV) gibi. Başımıza gelen her şeyin Rabbimizden geldiğini bilerek sabır ve dua ile karşılamamız gerekmektedir. Allahın Halim olduğunu, er ya da geç dualarımıza cevap vereceğini unutmamalıyız.

   Allahü Teala’nın insanlara sunduğu nimetlerinde bile kendi Halim eli bulunmaktadır. Dağa, taşa, toprağa, suya bile Halim bir karakter vererek, biz kulların hizmetine sunmuştur.

   “Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar, O’nu tespih ederler. O’nu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tespihlerini anlayamazsınız. O Halimdir, çok bağışlayandır” İsra-44

   Allah (c.c) öyle Halim ki, biz kullarına binlerce peygamber gönderecek defalarca uyarmıştır. Kendisini unutmamamız, O’nun çizdiği yoldan ayrılmamamız konusunda defalarca uyarmıştır. Hiçbir kuluna kaldıramayacağı yükü yüklememektedir. Her başımız sıkıştığında yine mi sen demeyecek tek kapıdır O’nun kapısı. Defalarca, yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca gitsen de memnun olacak tek kapıdır. Biz “Rabbim” dediğimizde O “yettim” der.

   Yüce Mevla’mız, biz nerde ve nasıl bir durumda olursak olalım, eğer samimi bir şekilde yaptığımız kötü amellerden pişmanlık yaşıyorsak ve bunu Allah’ımıza samimi bir şekilde tövbe ile duyuruyorsak kesinlikle bizi duyacaktır. Ancak biz koyduğu kurallara uymadığımız gibi, kuralları görmezlikten gelerek sapkınlığa ve azgınlığa devam edersek, işte o zaman Allah’ın Kahhar ve Cebbar sıfatları bizi kuşatabilir. Biz kullar olarak tövbe edip, değişmemiz için bize zaman tanıyan Rabbimize dönelim. Bize doğru yolu bulmamız için sayısız fırsatlar sunduğunu unutmamalıyız.

   ]]>
   El Kerim https://www.esmaulhusna.gen.tr/el-kerim.html Thu, 06 Dec 2018 10:18:22 +0000 El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. El kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Cenabı Hakkın 99 ismi şeriflerinden bir tanesidir. El kerim’in fazileti saymakla bitecek gibi değil ve kalplere zikrettikleri sürece huzur veren ismi şeriflerden biridir. Esmaül Hüsna, rahman ve rahim olan Allahın en güzel 99 ismine verilen addır. Esmaül Hüsna okunduklarında insanlara sayısızca şifalar sağlamaktadır. İnsanlar dara düştüklerinde kendilerini içsel olarak çıkmazda hissettiklerinde Esmaül Hüsna’yı okuyup, Allah’a sığınmalılar. İşte o zaman Allahın izni ve kudreti ile içleri ferahlar ve kalpleri nurlanır.

   Kerim kelimesinin sözlükteki anlamı: Soylu, eli açık, cömert anlamlarına gelmektedir. El Kerim kelimesi de sıfat olarak yalnız ve yalnız Cenabı Hakka mahsus bir sıfattır. Anlamı ise: Anlamı ise çok cömert, sınırsız ikram sahibi, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin ve fazilet sahibi anlamlarına gelmektedir. Kerim siminin çocuklara verilmesi doğru değildir. Verilecekse de ismin başına “Abdul” kelimesinin getirilmesi gerekmektedir.

   Yüce Mevla’mız Hz. Peygamberimize daha ilk indirdiği vahyinde bu yüce ismini hatırlatarak kendini tanıtmaktadır. “Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir” ayeti kerimesinde bu ismini bizlere lütfetmektedir.

   El Kerim

   Cenabı Hakkın ikramı sınırsızdır. O oldukça cömerttir. Kerem sahibidir. Kullarına verdiği onla nimetler karşılıksızdır. Verdiği nimetler karşısında herhangi bir bedel istememektedir. İstediğine istediği kadar ikramda bulunur, istediğine hiçbir şey vermez. Onun bu özelliğini hiçbir kul sorgulayamaz. Bu sebeple biz kullar olarak Allahü tealanın sıfatlarını sorgulamadan onun keremine sığınmalıyız. O’nun diğer bir keremi de azap gününde kullarını bağışlamasıdır. Esasen bu en büyük ikramdır. Bu yaradılış gayemizi ve Cennetin, Cehennemin neden yaratıldığını iyi idrak eden bir insan için çok büyük bir ikramdır. Allah isteyen herkesi o bağışlananlardan eylesin.

   Allah Azze ve Cellenin El Kerim ismini zikretmenin insanlara sağladığı birtakım faydalar vardır. Genellikle Cuma günü Zühre saatinde 270 kez zikredilmesi tavsiye edilir. Zühre saati her gün için farklı bir saattir ancak Cuma günü için saat 1 Zühre saati olarak kabul edilir.

   • Bu ismi zikreden kişi hasta ise şifa bulur.
   • Saatine ve sayısına uyarak zikredildiğinde keder, gam ve kasavet kalmaz.
   • Yatmadan önce bu ismi zikreden kimse çevresindeki halktan birinin yardımı ile rahatlığa kavuşur. Fakirlikten kurtulur
   • Zulüm gören kimse zikrederse zalim ona zulüm edemez.

   El Kerim ismi Kur’anı Kerimde birçok ayette geçmektedir. Allahu Teala bu isminden çok kez bahsederek biz kullarına ne kadar ikram sahibi olduğunu hatırlatmıştır. El Kerim kelimesinin geçtiği bir ayetten örnek verecek olursak:

   “…Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Kerimdir (çok kerem sahibidir).” Neml suresi 27/40

   ]]>
   Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi https://www.esmaulhusna.gen.tr/allah-cc-ismi-husnasiyla-tecellisi.html Fri, 07 Dec 2018 04:33:48 +0000 Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı h Aziz okurlarım Rahman Rahim olan Allah (cc)'nün hüsnü adıyla Salat ve Selam Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize ve al ve ashabına olsun 
  Yukarıda Nacizane zikrettiğim Allah (cc) ism-i mübarekesinin teceliyatı hususun sizinle mütaala edeceğim.

  Allah cc İsmi Hüsnasıyla Tecellisi
  Allah cc hem zati hem subuti sıfatlarla var ve bir olduğunu kur'an-ı azim-mü şan da bizlere kendi varlığı hakkında misallerle haber vermektedir öyleki Allah (cc) bizlere sizi kurumuş topraktan ve bir damla sudan yarattım demesi bizlerin ne kadar varlık aleminde yok denecek kadar yer aldığımızı görüp müşade etmekteyiz bu nedenle dirki Allah (cc) hem varlığıyla hem icraatleriyle ekber ebeddir bakidir.
  "insan ise bir hiçtir"

  Harun Pehlivan
  ]]> İsm-i Azam Nedir https://www.esmaulhusna.gen.tr/ismi-azam-nedir.html Fri, 07 Dec 2018 04:53:59 +0000 Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür. İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, ke Allah Teâlâ'nın Kur'an ve hadîs-i şerîflerde zikredilen isimlerinin en büyüğüdür.

  İsm-i A'zam'ı, Allah, isimleri içinde gizlemiştir. Bunun da hikmeti, kullarının bütün Esmâ-i Husnâ'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini te'min etmektir. İsm-i A'zam belli olsaydı, insanlar yalnızca o isimle dua ederler, diğer isimleri terkederlerdi. Çünkü İsm-i A'zam'ın Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu isimle yapılan duaların mutlaka kabûl edildiği rivayet olunmuştur.

  İsm-i A'zam'ın Esmâ-i Husnâ'dan hangi isim olduğu hakkında, İslâm âlimleri ayrı ayrı kanâatler ileri sürmüşlerdir. Büyük ekseriyetin kanâatı, İsm-i A'zam'ın, lâfza-i Celâl yani Allah ismi olduğudur. Hz. Ali Efendimize göre İsm-i A'zam tek isim değildir. Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs'tan ibaret 6 isimdir.

  İsm-i Azam Nedir

  İmam-ı A'zam'a göre, İsm-i A'zam, Hakem ve Adl olmak üzere iki isimdir. Gavs-ı A'zam'ın İsm-i A'zam'ı, Hayy ismidir. İmam-ı Rabbânî'ye göre de İsm-i A'zam, Kayyûm'dur.

  Görüldüğü gibi İslâm büyükleri, İsm-i A'zam'ı farklı isimlerde bulmuştur. Belki de herbirinin hususi âlemine tecellî eden İsm-i a'zam değişik olmuştur.

  Esmâ-i Husnâ içinde bir İsm-i A'zam olduğu gibi, her isim için de a'zamî bir mertebe vardır. Bâzan bir ismin a'zamî mertebesi, İsm-i A'zam ile karıştırılır; o isim a'zamî mertebedeki tecellîsi sebebiyle İsm-i A'zam sanılır. İsm-i A'zam'ın her âlime göre değişik olmasının bir sebebi de budur.]]>
  Allahın Diğer İsimleri https://www.esmaulhusna.gen.tr/allahin-diger-isimleri.html Fri, 07 Dec 2018 23:29:37 +0000 Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir. Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır: el-Vâhid'in yerin Allah'ın isimleri 99 taneden ibaret değildir. Âyet ve hadîslerde bu 99 isimlerden ayrı olarak Allah'a başka isimler de izâfe edilmiştir.

  Allah'a izâfe edilen diğer bâzı isimler şunlardır:

  el-Vâhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhâr'ın yerine el-Kâhir, eş-Şekûr'un yerine eş-Şâkir; el-Kâfi, ed-Dâim, el-Münevver, es-Sıddık, el-Muhît, el-Karîb, el-Vitr, el-Fâtır, el-Allâm, el-Ekrem, el-Müdebbir, er-Refî', Zittavl, Zülmeâric, Zülfadl, el-Hallâk, el-Mevlâ, en-Nasîr, el-Gâlib, el-Hannân, el-Mennân...

  Allahın Diğer İsimleri

  Kur'ân-ı Kerîm'de Allah ism-i şerîfi 2800 defa zikredilmiştir. Allah isminden sonra Kur'an'da en çok zikri geçen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir.

  Rab isminden sonra, Kur'an'da en çok yer alan isimler ise; Rahmân, Rahîm ve Mâlik isimleridir. Fâtiha sûresinde "Allah" isminden sonra sıra ile zikredilen bu dört ism-i şerîfe, Cenâb-ı Hakk'ın Rubûbiyet Sıfatları adı da verilmektedir.

  Terbiye etmek, büyütmek, yetiştirmek mânalarını ihtiva eden Rab kelimesinin asıl mânası: "Bir şey'i derece derece yükselterek, gayesi olan en mükemmele erişinceye kadar kollayan" demektir.]]>
  Esmaül Hüsna Anlamları https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-anlamlari.html Sat, 08 Dec 2018 06:44:25 +0000 Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır. Esmaül Hüsna: Bizleri yaratan Allah'ın en güzel 99 ismidir. En güzel isimler ona aittir. Her birinin bir anlamı ve sıfatı vardır.

 • Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır.
 • Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden 
 • Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara acıyan. merhamet edendir.
 • El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi
 • El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan
 • Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen
 • El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren
 • El-Müheymin: Her şeyi gören, her şeyden haberdar olan demektir.
 • El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen
 • El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri olmayan
 • El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hallerini belirleyen
 • El-Bari: Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan
 • El-Musavvir: Varlıkları birbirinden farklı yaratan ve şekil veren
 • El-Gaffar: Günahları örten ve mağfiret eden, dilediğini günah işlemekten alı koyan
 • El-Kahhar: Her istediğini yapacak güce sahip, hakim
 • El-Vehhab: Karşılık gözetmeden nimetler veren, ihsan eden
 • El-Razzak: Yarattığı her varlığın rızkını veren, ihtiyacını karşılayan
 • El-Fettah: Her türlü sıkıntıyı gideren
 • El-Alim: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen
 • Esmaül Hüsna AnlamlarıEl-Kabıd: Dilediğinin rızkını azaltan, ruhunu alan
 • El-Basıt: Dilediğinin rızkını çoğaltan, ruhlarını veren
 • El-Hafıd: Kafir ve nankörleri alçaltan
 • El-Rafi: Şeref verip Yükselten
 • El-Mu'ız: Dilediğini aziz eden
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hakir eden
 • Es-Semi: Her şeyi işiten duaları kabul eden
 • El-Basir: Gizli açık her şeyi en iyi gören
 • El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran, Hikmet sahibi
 • El-Adl: Adalet sahibi, yerli yerinde yapan
 • El-Latif: Lütuf ve ihsan sahibi, her şeye vakıf
 • El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar
 • El-Halim: Cezada acele etmeyen, Yumuşak davranan
 • El-Azim: Büyüklükte benzeri olmayan, en yüce
 • El-Gafur: Affı ve mağfireti bol
 • Eş-Şekür: az amele, çok sevap veren
 • El-Aliyy: Yücelerin yücesi, en yüce
 • El-Hafiz: Her şeyi koruyucu olan
 • El-Mukit: Rızıkları yaratan
 • El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören
 • El-Kebir: Büyüklükte benzeri olmayan
 • El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan
 • El-Kerim: Lütuf ve ihsanı bol, karşılksız veren, çok ikram sahibi
 • Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran
 • El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden
 • El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden
 • El-Hakim: Her işi hikmetli, Her şeyi hikmetle yaratan
 • El-Vedüd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan
 • El-Mecid: Nimeti, ihsanı sonsuz]]> Esmaül Hüsna Okunacak Saatler https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-okunacak-saatler.html Sat, 08 Dec 2018 13:41:23 +0000 GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el GÜNEŞ : Allah, er Rahmanu, er Rahimu ,el Meliku, es Selamu,el Haliku, el Bariu,el Basitu, er Rafiu,el Muizzu, el Basiru, el Hakemu, el Adlu, el Gafuru, el Aliyyu, el Hafizu, el Mukitu,el Celilu, el Baisu,el Muhsi,el Hayyu, el Kadiru, el Muktediru, el Evvelu, el Vali, el Afuvvu, Zül Celalu vel İkram, el Ganiyyu, el Maniu ,en Nuru, el Hadiu, el Bakiu, er Reşidu, es Saburu.

  JÜPİTER : el Kudüsu, el Müheyminu, el Mutekebbiru, el Kahharu, el Alimu, el Kabidu, es Semiu, el Kebiru ,el Mucibu, Eş Şehidu, el Hamidu, el Mubdiu, el Kayyumu, es Samedu, et Tevvabu ,el Muksitu, el Camiu, el Bediu

  VENÜS : el Muminu, el Gaffaru, el Vehhabu, er Rezzaku, el Latifu, eş Şekuru, el Hasibu, el Kerimu, er rakibu, el Mecidu, el Vekilu, el Metinu, el Muhyi, el Macidu, el Berru, el Muğni, el Varisu.

  Esmaül Hüsna Okunacak Saatler

  MARS : el Azizu, el Cebbaru, el Muzillu, el Kavi, el Veliyyu, el Mumitu, el Vahidu, el Ehadu, el Ahiru, el Muntakimu, ed Darru.

  AY : el Musavviru, el Habiru, el Vasiu, el Hakimu, el Vedudu, el Batinu.

  MERKÜR : el Fettahu, el Azimu, el Muidu, er Raufu, Malik el Mülk.

  SATÜRN : el Hafizu, el Halimu, el Vacidu, el Mukaddimu, el Muahhiru, ez Zahiru, el Muteali, en Nuru.]]>
  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna-etkisini-arttirma.html Sun, 09 Dec 2018 03:35:54 +0000 Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vard Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yine Ebced sırasına göre dizilmiştir, sayısal değerler verilirken, Ebced değerlerinin Arapça yazılışlarının harflerinin sayısal değerleri toplamı alınmıştır.Örneğin Elif , Ehad, Be , İsneyn, Cim , Selesa gibi.

  Uygulama şöyledir, seçilen isimin değeri En Büyük Ebced tablosuyla ( Tablo No : 20 )hesaplanır, bulunan değerin devamlı olarak bir kalana kadar yarısı alınır ve tümü toplanır ve adedi kadar okunur. Bu işlem bütün Esmalara uygulanabilir. Sayının 2ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur. Sayı bölündüğü zaman bir fazlası alınır diğer bölünmelerde bir eksiği alınır ve böylece bir kalana kadar yarılanır.

  Esmaül Hüsna Etkisini Arttırma

  Er Rezzak İsmi okunmak istenirse ( R = 501 ) ( Ze = 137 ) ( Elif = 13 ) ( Ka = 46 ) Toplam : 697dir.

  697 Yarısını ekleyelim ve devam edelim
  349
  174
  87
  43
  22
  11
  6
  3
  1
  Bütün Adetlerin Toplamı : 1393'tür
  El Rezzak İsmi 1393 defa okunursa isim daha tesirli olur.]]>
  Esmaül Hüsna https://www.esmaulhusna.gen.tr/esmaul-husna.html Sun, 09 Dec 2018 16:24:02 +0000 Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir. Bir âyet-i kerîmede: "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır. Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait oldu Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.

  Bir âyet-i kerîmede:

  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.

  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).

  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.

  Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:

  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.

  "Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:

  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."]]>